Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 2. zasedání zdravotní komise

11. září 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání zdravotní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 11. září 2001

 

 

Přítomni:

-         8 členů zdravotní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         PhDr. Iva Galvasová – firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         JUDr. Věra Švarcová - tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení jednání
 2. Informace o jednání s řediteli OP VZP okresů kraje Vysočina
 3. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 4. Doplnění pracovní skupiny
 5. Diskuse a různé
 6. Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

            Předseda Ing. Vladimír Novotný přivítal všechny přítomné. Představil nové členy, PhDr. Jindru Stříbrskou a MUDr. Jiřího Kořána, kteří byli do zdravotní komise radou kraje dodatečně jmenováni. Dále uvítal na zasedání PhDr. Ivu Galvasovou, ředitelku firmy GaREP, spol. s r.o., která zajišťuje práce na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina.

Zápis z 1. zasedání zdravotní komise byl přijat bez připomínek. Předseda přednesl program 2. zasedání komise. Tento program byl schválen 8 hlasy.

 

 

2. Informace o jednání s řediteli OP VZP okresů kraje Vysočina

            Předseda rozdal členům komise zápis z jednání s řediteli OP VZP, které se konalo v Třebíči dne 30. srpna 2001. Poté předal slovo JUDr. Věře Švarcové, která podrobně komentovala jednotlivé body tohoto jednání. Hlavními tématy této schůzky bylo jednání o Programu rozvoje kraje Vysočina, přičemž bylo ředitelům OP VZP nabídnuto členství v pracovní skupině pro zdravotnictví, která se bude podílet na aktualizaci výše zmíněného programu. Dále se projednávala možnost poskytnutí materiálů pro zdravotní komise rady kraje ze strany OP VZP v kraji. Toto bude ještě projednáno s Ing. Musílkovou, ředitelkou VZP. Hovořilo se i o problematice LZZ, o přípravách nových zákonů ve zdravotnictví.

            Závěrem tajemnice komise vyzdvihla cíl výše zmíněného setkání.

 

 

3. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

            K tomuto bodu pohovořila PhDr. Iva Galvasová z firmy GaREP, spol. s r.o. Brno. Rozdala členům komise návrh aktualizované části Programu rozvoje kraje v oblasti zdravotnictví. Podrobně pohovořila o charakteristice tohoto dokumentu, jeho významu a smyslu pro kraj v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Dále vysvětlila roli a přínos zdravotní komise v procesu aktualizace Programu rozvoje kraje.

            Předseda otevřel diskusi k tomuto tématu.

            Ing. Jan Palán požadoval vysvětlení některých pojmů dokumentu, dále zmínil problematiku domácí péče.

            MUDr. Jiří Kořán vznesl připomínky k číselným údajům v tabulkách, zmínil možnost systémové chyby v těchto údajích. Jako zdroj údajů a dat doporučil využít zdravotní rady v jednotlivých okresech. Pohovořil i o finanční problematice – finančních zdrojích a prostředcích ve zdravotnictví.

            PhDr. Jindra Stříbrská vyjádřila absenci cílů pro oblast zdravotnictví a programů zdraví ve výše zmíněném dokumentu.

            MUDr. Jiří Běhounek vyjádřil nutnost propojení číselných údajů s počtem obyvatel v okresech a v kraji. Dále pohovořil o potřebě rozlišení problematiky zdravotní a sociální.

            MUDr. Jaroslava Horáková poukázala na některé případy, kdy je provázanost sociální a zdravotní oblasti nutná.

            Pro lepší informovanost a tematickou provázanost členové zdravotní komise obdrželi CD s kompletním Programem rozvoje kraje Vysočina.

            Závěrem předseda komise shrnul hlavní a nejčastější připomínky, a to rozlišení sociální a zdravotní sféry, využití zdravotních radů jako zdroje informací, absencí porovnání číselných údajů jednotlivých okresů s průměry v ČR, vytyčení cílů v oblasti zdravotnictví, nutnost prevence, problematika zdravotní péče a nedostatek financí ve zdravotnictví.

 

Úkol:

Předat písemně nebo e-mailovou poštou firmě GaREP, spol. s r.o., Brno, připomínky z oblasti zdravotnictví k Profilu a SWOT analýze Programu rozvoje kraje.

zodpovědnost: členové zdravotní komise Rady kraje Vysočina

termín: 20. 9. 2001

 

 

4. Doplnění pracovní skupiny

            JUDr. Věra Švarcová upozornila na možnost rozšíření pracovní skupiny o další odborníky. Vyslovila konkrétní návrh na oslovení MUDr. Jedličky, zdravotního rady okresu Havlíčkův Brod.

            Předseda vyzval členy komise, aby spolu s připomínkami k Programu rozvoje kraje (viz úkol k bodu č. 3) sdělili i své případné návrhy na odborníky do pracovní skupiny. Zdůraznil, že tito externí odborníci nemusí spolupracovat s pracovní skupiny fyzicky, ale je možná i e-mailová, popř. i písemná, komunikace.

 

 

 

5. Diskuse a různé

            JUDr. Věra Švarcová vyzdvihla možnost výjezdních zasedání zdravotní komise. Členové komise se shodli na tom, že v současné době nevidí nutnost konání výjezdních zasedání.

            PhDr. Jindra Stříbrská pozvala přítomné na Dny zdraví v Třebíči, které se budou konat dne 24. září 2001.

            Předseda komise podal krátkou informaci o schůzce předsedů, místopředsedů a tajemníků komisí s firmou GaREP, spol. s r.o., Brno, která se uskutečnila 22. srpna 2001.

           

           

6. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a předběžný termín zasedání určil na čtvrtek 27. září 2001 v 16.00.

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Vladimír Novotný, v.r.

                                                                                                   předseda zdravotní komise

                                                                                                             Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 12. září 2001: Kateřina Nedvědová                             

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 2. zasedání zdravotní komise
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

Počet návštěv: 7211
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek