Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 2. zasedání komise cestovního ruchu

16. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání komise cestovního ruchu

Rady kraje Vysočina

konaného dne 16. října 2001

 

 

Přítomni:

-         8 členů komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina – viz. prezenční listina

-         RNDr. Petr Daněk – firma GaREP, spol. s r. o., Brno

-         Hana Sochorová – OkÚ Třebíč

-         Ivana Mahelová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení  jednání
 2. Organizační záležitosti
 3. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 4. Diskuse
 5. Různé
 6. Závěr

 

1. Zahájení  jednání

            Předsedkyně Ing. Jana Fischerová, CSc., přivítala všechny přítomné. Přednesla program 2. zasedání komise cestovního ruchu, ke kterému neměl nikdo připomínky.

 

2. Organizační záležitosti

            Předsedkyně vyzvala přítomné, aby si poznamenali termíny zasedání komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina, které se uskuteční do konce letošního roku: 30. 10. a 11. 12. O harmonogramu pro rok 2002 se bude hovořit  na zasedání v prosinci 2001.

 

3. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

            Předsedkyně komise předala slovo RNDr.  Petru Daňkovi z firmy GaREP Brno. Ten ve stručnosti  pohovořil o předložené aktualizované verzi I. části programu. Jelikož se nesešlo mnoho připomínek, požádal přítomné o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se strukturou a zněním této části. Ing. Fischerová otevřela diskusi k tomuto tématu a dala prostor k připomínkám.

            Mgr. Pech  upozornil na chybu v součtech v tab. č. 4 a na samotný název „Jihlavský kraj“.

            Ing. Tomek navrhl, aby Březí nad Oslavou bylo vyřazeno z výčtu lokalit údolí řeky Oslavy, jelikož v této oblasti neleží. Jako příklad pro tuto lokalitu byla p. Sochorovou  navrhnuta Náměšť nad Oslavou.

            Ivana Mahelová  navrhla změnu formulace odstavce týkajícího potenciální zahraniční návštěvnosti. Diskuse byla vedena k tabulce č. 5 - hodnocení významu turistických středisek. Členové komise se shodli na tom, že pro exaktní rozdělení turistických středisek do jednotlivých kategorií by musela být předem stanovena přesná kritéria – tabulka č. 5 bude v materiálu mít jen informativně-orientační význam. Z tabulky bude vypuštěna kategorie turistická střediska nadlokálního významu. Do kategorie turistická střediska  nadregionálního významu II. budou zařazena města Třebíč a Havlíčkův Brod. Předsedkyně komise vyzvala členy k hlasování, členové komise vyjádřili souhlas s provedenou změnou.

 

4. Diskuse

            Diskuse byla zaměřena na aktualizaci priorit a opatření Programu rozvoje kraje Vysočina. RNDr. Daněk požadoval úvodem připomínky k celému programu – pro tento účel připravil pro porovnání schéma struktury hlavních a dílčích dílů PRK a schéma priorit a opatření SOP.

            Poté následovala diskuse  týkající se aktualizace jednotlivých opatření:

Opatření 1.4.1.:

Přestylizovat popisnou část, poukázat na nedostatečnou spolupráci podnikatelských subjektů, důsledky nedostatečné organizace, nezbytnost vzdělávání a kvalifikace pracovníků.

Aktivity: změnit formulaci vytváření turistických organizací (navržení pravidel pro vznik, pomoc nově vznikajícím), doplnit podporu přípravy lidských zdrojů, podporu spolupráce veřejné a podnikatelské sféry.

Realizační výstupy: nekonkretizovat počet turistických organizací

Cílové skupiny: sdružení Region Vysočina nahradit Sdružením obcí Vysočina -  a to v celém textu

Opatření 1.4.2.:

Aktivity: zdůraznit využití turistického informačního systému (propojení s celorepublikovým, s poskytovateli služeb)

Opatření 1.4.3.:

Doplnit do názvu opatření Propagace regionu

Aktivity: Euroregion Vysočina-Waldviertel nahradit všeobecnější podporou spolupráce s Dolním Rakouskem,  vypustit pojem prázdninové vesnice

Opatření 1.4.4.:

V názvu doplnit modernizaci doprovodné infrastruktury.

V popisné části vypustit kategorizaci turistického významu obcí jako podmínky pro odstupňovanou výši poskytované dotace, pro neaktuálnost vypustit příklad Šiklova mlýna.

Aktivity: doplnit a podrobněji rozvinout jednotlivé aktivity (síť služeb na cyklotrasách,  skanzen lidové architektury, rekonstrukce památek jako turisticky významných cílů, naučné stezky, zviditelnění významných míst odpovídajícím označením)

 

5. Různé

            Diskutované změny budou zapracovány do aktualizované verze Opatření, která bude tajemnicí komise všem rozeslána před dalším zasedáním. Na něm budou připomínky definitivně uzavřeny.

Ing. Studenec  požádal o to, aby kontakty na ostatní členy komise cestovního ruchu byly přílohou zápisu  z 2. zasedání  komise cestovního ruchu. 

 

 

6. Závěr

            Na závěr poděkovala předsedkyně komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová, CSc. všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určila na úterý    30. 10. 2001 v 9.00 hod. ve velké zasedací místnosti /1.patro/ Městského úřadu  v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 56.

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

předsedkyně komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 16.10.2001: Martina Havlová, DiS.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 2. zasedání komise cestovního ruchu
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.10.2001 / 26.10.2001

Počet návštěv: 7277
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek