Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 1. zasedání komise pro vnější vztahy

5. září 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina

konaného dne 5. září 2001

 

 

Přítomni:

-         7 členů komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Radka Burketová – tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení jednání, vzájemné představení členů komise
 2. Plán činnosti komise pro vnější vztahy
 3. Závěr

 

 

1. Zahájení jednání, vzájemné představení členů komise

            Předseda PaedDr. Ivo Strejček přivítal všechny přítomné. Vyzval členy komise a tajemnici, aby se krátce představili. Dále přednesl program 1. zasedání komise pro vnější vztahy.

 

 

2. Plán činnosti komise pro vnější vztahy

            Předseda vyzval přítomné k diskusi o náplni práce komise pro vnější vztahy. Byla vyřčena důležitost partnerských vztahů s cizími zeměmi. Byly vyzdviženy 3 linie směrů činnosti komise pro vnější vztahy (v regionu, meziregionální a zahraniční). V průběhu projednávání tohoto bodu vstoupila tisková mluvčí, která představila činnost a personální obsazení oddělení vnějších vztahů KrÚ.

            Účastníci diskutovali o zahraničních vztazích, jejich rozsahu. Bylo dohodnuto, že by komise měla mít silné vztahy se zahraničím v oblasti sportu, kultury ale ne v politické rovině.

            Ing. Václav Kodet tlumočil základní stanovisko Rady kraje Vysočina, dále hovořil o názoru rady na náplň práce komise, vyzdvihl také nutnost vylepšení vztahů v rámci kraje. Hovořil o existenci výboru regionálního rozvoje a jeho náplni práce.

 

Úkol:

Přizvat na příští zasedání komise předsedkyni výboru regionálního rozvoje.

 

odpovědnost: tajemnice komise

termín: 19. 9. 2001 (2. zasedání komise)

 

            Bylo řečeno, že pro spolupráci s regiony jiných zemí je nutno mít patřičné informace.

            Tajemnice komise nastínila chystanou spolupráci kraje Vysočina s Anglií v oblasti průmyslu a ujistila přítomné, že v případě zájmu dodá potřebné informační materiály.

            Simona Kadlecová předložila konkrétní návrh na „jednotou tvář kraje“, a to grafickým manuálem PÉČE O JEDNOTNOU IMAGE.

            Tajemnice komise připomněla, že prioritou je stmelit kraj Vysočina, v této souvislosti také informovala o schůzkách rady kraje se starosty. Dále informovala o materiálech, které se vyrábějí pro prezentaci kraje. Tlumočila stanovisko rady kraje k odstředivým tendencím některých obcí kraje, zároveň vyzvala členy komise k sdělení důvodů odstředivosti právě za jejich okres.

            Členové komise se shodli na nutnosti klást důraz na reklamu a image kraje Vysočina.

            Přítomní vyzdvihli nutnost klást velký důraz na informovanost občanů.. Členové komise uvedli své konkrétní návrhy. Ing. Václav Kodet v této souvislosti nastínil několik problémů v informovanosti občanů regionu.

 

Úkol:

Rozmyslet si priority činnosti komise pro vnější vztahy v rámci kraje.

 

odpovědnost: členové komise, tajemnice komise

termín: 19. 9. 2001 (2. zasedání komise)

 

            Diskutovalo se o prioritách vztahů mezi kraji (mezi regiony).

            Dále byla vyslovena nutnost seznámit se s prací odd. vnějších vztahů – potřeba vypracování analýzy a souhrnu informací.

 

Úkol:

Vypracovat výše zmíněný souhrn pro členy komise.

 

odpovědnost: tajemnice komise

termín: 19. 9. 2001 (2. zasedání komise)

 

Úkol:

Prostudovat jednací řád komisí Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: tajemnice komise

termín: 19. 9. 2001 (2. zasedání komise)

 

 

3. Závěr

Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a stanovil termín 2. zasedání komise na středu 19. 9. 2001 v 9:00 v zasedací místnosti Komerční banky Jihlava, Palackého 53.

 

 

 

 

 

 

                              PaedDr. Ivo Strejček, v.r.

                        předseda komise pro vnější vztahy

                                   Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 10. září 2001 Kateřina Nedvědová.

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 1. zasedání komise pro vnější vztahy
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.10.2001 / 9.10.2001

Počet návštěv: 8185
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek