Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 1. zasedání dopravní komise

24. září 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání dopravní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 24. září 2001

 

 

 

Přítomno:            9 členů komise

                                   Šibor Rostislav, Ing. – tajemník komise

                                  Seidenglanz Daniel, Mgr. – zástupce firmy GaREP, s.r.o.

 

 

Program:

 

1.      Přechod majetku státu do majetku kraje

2.      Priority dopravní sítě kraje

3.      Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

4.      Dopravní část Programu rozvoje kraje Vysočina

5.      Návrh schválení finančních příspěvků BESIPU

6.      Závěr a domluvení termínu dalšího zasedání komise

 

 

Zasedání zahájil předseda komise RNDr. Petr Pospíchal, pohovořil o důležitosti vzniku dopravní komise, která vznikla jako poradní orgán rady kraje. Poté vyzval všechny přítomné, aby se představili.

 

 

1. Přechod majetku státu do majetku kraje

Předseda komise podal informace k tomuto bodu programu. Přechod majetku ze státu  do majetku kraje je aktuální téma této doby. Rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR od 1. října 2001 majetek státní přechází do majetku kraje Vysočina. Jde o silnice II. a III. třídy. Pod správu kraje přejde přibližně 3 000 km silnic III. třídy a 1 600 km silnic II. třídy, včetně Správ a údržeb silnic jednotlivých okresů.

 

 

2. Priority dopravní sítě kraje

RNDr. Pospíchal informoval, že na 15. zasedání rady kraje dne 5.6. 2001 byly schváleny  priority kraje Vysočina. Vznikl otevřený seznam priorit pro rozvoj silniční sítě kraje Vysočina. Poté předseda předal slovo tajemníkovi komise a ten informoval o prioritách pro rozvoj silniční sítě. Ten vyzdvihl důležitost nezastavování prací a rozestavěných projektů.

O tomto tématu nastala diskuse.

 

 

3. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Výše uvedené priority byly částečným podkladem pro  návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Předseda podal vysvětlení k tomuto fondu.

Nastala diskuse o Správách a údržbách údržbě silnic (SUS). Přítomní viděli jako největší problém otázku dofinancování podhodnoceného rozpočtu v letošním roce.

Předseda nastínil, jak vysoké částky se pohybují v rozpočtu  SUS. Komise dále debatovala na téma Správy a údržby silnic. Struktura SUS by měla zůstat prozatím tak jak je s tím že odbor dopravy krajského úřadu pracuje na základě úkolu z rady kraje na koncepci transformace SUS s termínem dokončení a předložení radě 31.12.2001.

                       

ÚKOL: Měla by se dohodnou varianta údržby silnic. Členové se dohodli, že by mělo zaznít několik variant návrhů. Rada kraje by se měla pro jednu variantu rozhodnout a ta by byla platná.

 

ÚKOL: Šibor výše uvedené varianty zpracuje, komise se vyjádří a závěry se předají radě kraje.

 

Poté se komise dostala k dalšímu často diskutovanému tématu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Hovořilo se o stálém problému financování. Kdo bude mít nyní kompetence dodělat rozpracované akce. Ředitelství dálnic a silnic, které bude vznikat v Jihlavě, jako ŘSD na krajské úrovni, je prozatím neobsazené a potýká se s problémem umístění a prostor.  Členové komise navrhli úzkou spolupráci krajského úřadu s nově vznikajícím ŘSD. Byly sděleny názory, že když ŘSD vzniklo k nějakému datu, tak musím mít také nějaké finanční zdroje.

Úkol: prověřit finanční zdroje ŘSD.

 

Přítomní se shodli, že je třeba zmapovat rozpracované projekty, ty musejí být rozpracovány na základě nějaké objednávky a proto by mělo být jasné, kdo tyto projekty dofinancuje.

 

 

4. Dopravní část Programu rozvoje kraje Vysočina

RNDr. Petr Pospíchal předal slovo Mgr. Seidenglanzovi, zástupci firmy GaREP, spol., s.r.o. Brno. Ten nejdříve omluvil PhDr. Ivu Galvasovou, ředitelku firmy. Poté podrobně pohovořil o charakteristice Programu rozvoje kraje Vysočina, jeho významu a smyslu pro kraj. Dále vysvětlil roli a přínos dopravní komise a úloze firmy GaREP v procesu aktualizace Programu rozvoje kraje.

RNDr. Petr Pospíchal otevřel diskusi k tomuto tématu. Mgr. Seidenglanz zodpověděl přítomným jejich dotazy a poskytl další potřebné informace k tématu.

 

Nejdůležitější názory a připomínky k aktualizaci PRKu:

 

-         Důležitosti vzniku letiště pro obchodní účely v kraji Vysočina

-         Problém víkendových aktivit – migrace rodin z jednoho kraje do druhého. Zjištění problémových silnic.

-         Silnice Ždírec, Golčův Jeníkov. Je třeba dořešit – dá se považovat za prioritu.

-         Zabývat se problémem nehodových úseků na silnicích

-         Považovat za prioritu úsek Jihlava -  Znojmo

-         Věnovat se více problematice objezdů nebo náhradní cesty v případě kalamitních situacích na dálnici.

-         jako příležitost ve SWOT analýze je potřeba považovat obnovení železničního spojení Kostelec – Rakouská republika

-         do ohrožení – privatizace Českých drah

-         do ohrožení také napsat špatný stav silnic v okolí Dukovan

-         prodloužit silnice Jemnice - státní hranice

 

Zástupce firmy GaREP si jednotlivé připomínky a opravy zapsal, a v nejbližší době tyto připomínky zapracuje do materiálu. Vyzval všechny přítomné, aby mu další případné připomínky ještě poslali e-mailem.

 

5. Návrh schválení finančních příspěvků BESIPU

            Ing. Šibor podal vysvětlení ohledně BESIPU. Je to dopravní soutěž pro děti. Ing. Šibor byl požádán o příspěvek ve výši 50 000 Kč na rok. Předseda komise uzavřel tuto diskusi s konstatováním:

Dopravní komise rady kraje vzala na vědomí žádost o příspěvek a vyzvala předkladatele, aby tuto žádost doplnil žádostí o konkrétní projekt.

 

Termín: příští zasedání komise

 

6. Závěr a domluvení termínu dalšího zasedání komise

            Předseda otevřel prostor pro dotazy členů komise. Ing. Šibor informoval přítomné o jízdních řádech. Platnost jízdních řádů končí 14. 12. 2002. Je potřeba aby se tímto komise zabývala. Podal to pouze jako informaci.

            Ing. Novotný vznesl dotaz, jak se  kraj zachová k územím, které mají v úmyslu od kraje Vysočina se odtrhnout. Předseda komise ujistil, že k tomuto problému se jistě na jednom z dalších zasedáních komise vrátí.

            Předseda na závěr poděkoval všem přítomným a termín 2. zasedání dopravní komise  určil na 12. října v 10:00 hodin v Bystřici nad Pernštejnem.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                RNDr. Petr Pospíchal, v.r.

                                                                                                 předseda dopravní komise

                                                                                                     Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 26. září: Šárka Polívková

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 1. zasedání dopravní komise
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.10.2001 / 24.10.2001

Počet návštěv: 7420
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek