Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 6. listopadu 2001

27. zasedání
 

 
 

 

Zápis z 27. zasedání rady kraje, konaného dne 6. listopadu 2001

v zasedací místnosti Komerční banky, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 26. zasedání

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 11. 2001

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 26. zasedání
 2. Zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek převedených z okresů Pelhřimov a Žďár nad Sázavou a z Ministerstva zemědělství ČR

(13.05-13.15, Z. Ludvík, RK-27-2001-02)

 1. Návrh Dodatku ke zřizovacím listinám

(13.15-13.25, Z. Ludvík, RK-27-2001-03)

 1. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

(13.25-13.35, Z. Ludvík, RK-27-2001-04)

 1. Změny rozpočtu kraje

(13.35-13.45, A. Krištofová, RK-27-2001-05)

 1. Náhrada výdělku

(13.45-13.55, A. Krištofová, RK-27-2001-06)

 1. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví kraje Vysočina

(13.55-14.05, P. Kolář, RK-27-2001-07)

 1. Plán činnosti kontrolního výboru

(14.05-14.15, F. Dohnal, RK-27-2001-08)

 1. Pravidla kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru

(14.15-14.25, F. Dohnal, RK-27-2001-09)

 1. Postup při převodu a dlouhodobém pronájmu nemovitého majetku kraje

(14.25-14.35, F. Dohnal, RK-27-2001-10)

 1. Zpráva o aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina

(14.35-14.45, V. Jourová, RK-27-2001-11)

 1. Návrh na vstup kraje Vysočina, jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

(14.45-14.55, M. Černá, RK-27-2001-12)

 1. Rozprava členů rady

 

Navržený program jednání byl schválen 6 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek převedených z okresů Pelhřimova a Žďár nad Sázavou a z Ministerstva zemědělství ČR

 

K této problematice pohovořil Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu.

V průběhu jednání přišla Martina Matějková.

Usnesení 215/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zřizovací listiny organizací:

1.       Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

2.       Základní umělecká škola, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622

3.       Základní umělecká škola Jana Štursy, Nové Město na Moravě, Vratislavovo

náměstí 121

4.       Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117

5.       Základní umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808

6.       Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27

7.       Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36

8.       Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola, Bystřice nad Pernštejnem,

Dr. Veselého 343

9.       Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152

10.   Gymnázium, Žďár nad Sázavou, Neumannova 2

11.   Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

12.   Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6

13.   Gymnázium, Bystřice nad  Pernštejnem, Nádražní 760

14.   Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Žďár nad Sázavou,

Dvořákova 4

15.   Speciální školy pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8

16.   Speciální školy, Nové Město na Moravě, Malá 154

17.   Zvláštní škola, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60

18.   Zvláštní škola a Pomocná škola, Velké Meziříčí, Čechova 30

19.   Speciální základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Velká Bíteš,

U Stadionu 285

20.   Zvláštní škola, Velká Bíteš, Tišnovského 116

21.   Odborné učiliště a Praktická škola, Bystřice nad Pernštejnem, Luční 468

22.   Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2

23.   Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68

24.   Dům dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10

25.   Dětský domov, Rovečné 40

26.   Domov mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

27.   Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou, Veselská 35

28.   Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

29.   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravy a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295

30.   Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850

31.   Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127

32.   Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, okres Pelhřimov

33.   Gymnázium, Pacov, Hronova 1079

34.   Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

35.   Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875

36.   Gymnázium, Pelhřimov, Jirsíkova 244

37.   Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Humpolec, Nádražní 486

38.   Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

39.   Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764

40.   Střední odborné učiliště. Pelhřimov, Friedova 1469

41.   Zvláštní škola a Pomocná škola Pelhřimov, Komenského 1326

42.   Zvláštní škola Pacov, Španovského 319

43.   Zvláštní škola a Pomocná škola Humpolec, Husova 391

44.   Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

45.   Speciální mateřská škola a Základní škola při nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710

46.   Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

47.   Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328   (org. složka)

48.   Pomocná škola a Praktická škola, Černovice, Dobešovská 1

49.   Dům dětí a mládeže Humpolec, Na Rybníčku 1316

50.   Dům dětí a mládeže Pelhřimov, Pražská 1542

51.   Dětský domov, Humpolec, Libická 928

52.   Domov mládeže, Pelhřimov, Friedova 1464

53.   Dětský domov, Senožaty 199

54.   Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov, Pražská 127

55.   Středisko služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469

56.   Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

57.   Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288 (org. složka)

58.   Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

59.   Střední odborné učiliště lesnické, Nové Město na Moravě, Petrovice 26

60.   Střední odborné učiliště zemědělské, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

61.   Střední odborné učiliště zemědělské, Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405

62.   Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Lesonice 2

63.   Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890

64.   Střední odborné učiliště zemědělské, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

65.   Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a

66.   Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1

67.   Střední odborné učiliště zemědělské, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410

dle příloh 1 až 67 materiálu RK-27-2001-02.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Návrh Dodatku ke zřizovacím listinám

 

Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podrobně pohovořil k danému tématu. V průběhu jednání přišel Tomáš Hermann. Po rozpravě vyjádřila RK názor, že je možné projednat ještě další dodatky tohoto typu ke zřizovacím listinám na příštím zasedání RK.

Usnesení 216/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám organizací:

1.       Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

2.       Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova 365

3.       Obchodní akademie, Jihlava, nám. Svobody 1

4.       Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005

5.       Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kosmákova 66

6.       Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jihlava, Husova 54

dle přílohy 1 materiálu RK-27-2001-03.

7. Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Třešť, K Valše 38

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

4. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

 

Zdeněk Ludvík a Kamil Ubr, odbor školství, mládeže a sportu, podali informace k předloženým materiálům. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana, konstatovala, že tato problematika bude rovněž projednávána na zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje dne 12. 11. 2001.

Po diskusi byl schválen upravený návrh usnesení.

Usnesení 217/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

·                                            schválit záměry změn v síti škol, předškolních a školských zařízení označených v příloze 2 materiálu RK-27-2001-04 kódy 1F, 2A,B, 3A, 9A,E,F,I,J, 9G, 9B,C,D, 10J,B,K, 10F,G,L, 12A, 12B,C,D,E, 13D,E, 13B,F,G, 13C, 14B,I, 14C,D,F,G,H, 14A, 15B,C, 16D,F,,H,I,J,K,L, 16A,B,C, 16M,N, 18F,G,H,CH,I,B,C, 19A,B, 20B,C,D,H,I,J,K,L, 20E,F,G, 24A,B,C,D,E,G,H, 24F, 25B,C,G,E, 25D,I, 25H, 27N,O,Q,R,J,L,  27S,T,A,U, 28A,B,D,E,  28F, 29A,B,C,F,I,J,K,N,O,P, 29G, 29Q,R,  30C,D,E,  30B, 32H,CH,I,J,K,L,M,N, 32A, 32O, 34A,B, 35A,B, 37A, 38A,B,D, 41A,B,C,D, 42A, 43A,B, 45A, 48A, 50B,C,  50A,D,  51A,  53B,C,  56A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N, 56O, 57A,B,C,D,E,  58A, 59E, 59A,B,C,D,  61A, 64A,B,E,F,G,H,J,K,L, 65A, 66A,B;

·                                            schválit předložení žádostí na MŠMT;

·                                            neschválit záměry změn v síti škol, předškolních a školských zařízení označených v příloze 2 materiálu RK-27-2001-04 kódy 1A, 1B,C, 1D,E, 4A, 6C,A,B, 7A,7B, 10D,E,H,I, 11A,B,C,  13A,H, 14E, 15A, 16G, 18E,D,K,L,M,A,J,N, 21A,D,E, 21B,C, 22C,D,B, 22E,A, 23A,B, 25A, 26A, 27P, 28C, 29H, 30A, 32E,F, 33A, 38C, 46A,B, 47A,B,C,  53A, 58B,C, 60B,C,A,  63A, 64C,M,N.

 

Rada kraje

navrhuje

zastupitelstvu kraje

·         doporučit provedení změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v příloze 2 materiálu RK-27-2001-04 kódy  31A,B,E,F, 31C,D, 31G, 36F,A,B, 40A,  49B,A,  52A,B,  54A,B,  62A;

·         nedoporučit provedení změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v příloze 2 materiálu RK-27-2001-04 kódy 17A, 36C,D, 36E,  55A.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30.11.2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Změny rozpočtu kraje

 

Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, seznámila přítomné se změnami v rozpočtu kraje.

Miloš Vystrčil, 1. zástupce hejtmana, informoval přítomné o společném jednání rozpočtové komise rady kraje a finančního výboru zastupitelstva kraje dne 8. 11. 2001, kde budou změny rozpočtu kraje rovněž projednávány.

V průběhu jednání odešla Alena Štěrbová.

Usnesení 218/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změny rozpočtu kraje dle příloh 1 a 2 materiálu RK-27-2001-05.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Náhrada výdělku

 

Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, pohovořila o poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva.

V průběhu jednání přišla Alena Štěrbová.

Na základě připomínek byl přijat doplněný návrh usnesení.

Usnesení 219/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 150,- Kč za 1 hodinu v období  od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 a za podmínek dle materiálu RK-27-2001-06.

odpovědnost: A. Krištofová

termín: 20. 11. 2001 – zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

7.      Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví kraje Vysočina

 

Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil přítomné s problematikou bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.

Po diskusi byl přijat upravený návrh usnesení.

Usnesení 220/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje Vysočina požádat o bezúplatné nabytí pozemků p. č. 558/1 o výměře

6 951 m2, p. č. 558/2 o výměře 1 390 m2 a p. č. 558/3 o výměře 3 370 m2, vše v k. ú. Rouchovany z vlastnictví České republiky - správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: P. Kolář

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

8. Plán činnosti kontrolního výboru

 

Na základě  návrhu podání Jaromíra Baráka, předsedy kontrolního výboru zastupitelstva kraje, které bylo doručeno v souladu s jednacím řádem výborů zastupitelstva hejtmanovi kraje, byl prostřednictvím hejtmana předložen radě kraje plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva kraje.

Po rozsáhlé diskusi se členové rady shodli, že by kontrolní výbor měl znění plánu činnosti více směřovat k dikci zákona. V této souvislosti byl přijat upravený a doplněný návrh usnesení.

Usnesení 221/27/01/RK

Rada kraje

nedoporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti kontrolního výboru dle přílohy 1 materiálu

RK-27-2001-08 a

ukládá

zástupcům hejtmana projednat návrh plánu činnosti kontrolního výboru s kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina.

odpovědnost: zástupci hejtmana

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

9. Pravidla kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru

 

Na základě podání Jaromíra Baráka, předsedy kontrolního výboru zastupitelstva kraje, byl prostřednictvím hejtmana předložen radě kraje plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva kraje.

V průběhu jednání odešel Tomáš Hermann.

Usnesení 222/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Pravidla kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru dle přílohy 1 materiálu RK-27-2001-09.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

10. Postup při převodu a dlouhodobém pronájmu nemovitého majetku kraje

 

Hejtman pohovořil o řešení a postupu při převodu a dlouhodobém pronájmu nemovitého majetku kraje Vysočina.

V průběhu jednání přišel Tomáš Hermann a odešla Alena Štěrbová.

Usnesení 223/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit postup při převodu a dlouhodobém pronajímání nemovitého majetku dle materiálu RK-27-2001-10.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

V průběhu jednání přišla Marie Černá.

 

11. Zpráva o aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina

 

Marie Černá omluvila neúčast Věry Jourové, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Podrobně pohovořila k průběhu aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina, práci pracovních skupin, které se na této aktualizaci podílejí, a o práci firmy GaREP, spol. s r.o.

Po krátké diskusi byl přijat upravený návrh usnesení.

Usnesení 224/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí průběh aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina a

ukládá

ředitelce krajského úřadu a předsedům pověřených komisí a výborů dokončit aktualizaci PRKu a následně předložit aktualizovaný dokument ke schválení na 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2002.

odpovědnost: S. Zikmundová, předsedové výborů a komisí

termín: 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

12. Návrh na vstup kraje Vysočina, jako jednoho ze zakladatelů, do RRAV

 

Marie Černá, zástupkyně hejtmana, popsala problematiku vstupu kraje Vysočina, jako jednoho ze zakladatelů, do RRAV. Zdůvodnila návrh tohoto kroku.

Po rozsáhlé diskusi členové rady rozhodli, aby v předsednictvu RRAV byli zastoupeni 4 zástupci kraje (původním návrhem bylo zastoupení 3 zástupců kraje). Byl přijat upravený návrh usnesení.

Usnesení 225/27/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

·         schválit vstup kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury Vysočina, jako jednoho ze tří zakladatelů, s účinností ke dni 1. 1. 2002.

·         navrhnout za členy předsednictva RRAV tyto zástupce kraje:

1. Ing. Marie Černá

2. RNDr. Miloš Vystrčil

3. Ing. Tomáš Hermann

4. Mgr. Věra Jourová

·                                            navrhnout za členy kontrolní komise tyto zástupce kraje:

1. Ing. Anna Krištofová

2.

odpovědnost: V. Jourová

termín: 1. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

14. Rozprava členů rady

Martina Matějková předložila definitivní podobu návrhů znaku kraje Vysočina.

Václav Kodet pohovořil o problematice rozpočtového určení daní.

Hejtman otevřel diskusi k návrhu zákona o veřejné stráži, který byl Ministerstvem zemědělství ČR zaslán k připomínkování.

 

 

 

 

 

 

     František Dohnal

                                                                                                          hejtman kraje Vysočina

 

 

Zapsala: Kateřina Nedvědová, 8. 11. 2001

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 6. listopadu 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.11.2001 / 12.11.2001

Počet návštěv: 1675
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek