Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 30. ledna 2001

5. zasedání rady
 

 
 

Sekretariát hejtmana Jihlavského kraje

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 586 01Jihlava, tel. 066/7119201, 066/732 03 99; e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

                                                                                 

Zápis z 5. zasedání rady kraje, konaného dne 30.1. 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu

Přítomno 9 členů rady – viz. presenční listina ze dne 30.1.2001.

Zasedání rady zahájil hejtman František Dohnal a přednesl návrh programu jednání, který byl

schválen  devíti hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly připomínky.

 

Schválený program jednání:

1.   Zahájení, připomínky k zápisu

2.   Projednání podkladových materiálů na 2. zasedání zastupitelstva kraje:

o       jednací řád zastupitelstva

o       zpráva o činnosti rady

o       informace o činnosti a prostorovém zabezpečení krajského úřadu

o       výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, výborů a komisí

o       rozpočet kraje na rok 2001   

3.  Prostorové a organizačně-technické zabezpečení fungování krajského úřadu

4.   Různé

 

2. Projednání podkladových materiálů na 2. zasedání zastupitelstva kraje

Jednací řád

ZH Vystrčil k předloženému návrhu, zpracovaném ZH Štěrbovou a ZH Vystrčilem,  podal podrobnější informace a po krátké diskusi byl jednací řád zastupitelstva schválen .

Zpráva o činnosti rady

H Dohnal informoval, že zápisy z jednání rady kraje jsou zasílány politickým klubům a budou přístupné na internetu. ZH Vystrčil navrhl doplnit zprávu o činnosti rady o informace týkající se fungování kraje, aktivitách hejtmanů. H Dohnal navrhl doplnil zprávu o informaci ze setkání hejtmanů s představiteli Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Informace o činnosti a prostorovém zabezpečení krajského úřadu

H Dohnal navrhl ústní přednes zprávy předložený ředitelkou úřadu. Návrh byl radními přijat a schválen. Na  jednání zastupitelstva kraje 6.2.2001 bude zajištěna osobní účast vedoucích odborů, pokud nebudou na dovolené (jarní prázdniny).

Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

H Dohnal přednesl návrh na řešení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a po diskusi  rada doporučila výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro členy rady 5.000 Kč., pro členy zastupitelstva 1.000 Kč., pro členy komisí a výborů jednou za pololetí jednorázovou odměnu ve výši 500,- Kč a pro předsedy komisí a výborů ve výši 1.000,- Kč za účast na jednom jednání komise nebo výboru.

Rozpočet kraje na rok 2001

H Dohnal předložil stanovenou výši neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, která byla pro Jihlavský kraj stanovena ve výši 57,141 mil Kč. Rada doporučila schválit celkový rozpočet kraje pro rok 2001 jako vyrovnaný při celkové výši výdajů rovnající se výši příjmů 57,141 mil. Kč.

 

3.  Prostorové a organizačně-technické zabezpečení  fungování krajského úřadu

Před jednáním rady se radní seznámili s nabízenými prostorami – firma Růžička, Pragobanka, Dům G. Mahlera. Z navrhovaných objektů nebyl žádný plně vyhovující. R Kodet zmínil problematiku řešení vybavení objektů nábytkem hlavně z finančního hlediska.

Ředitelka úřadu zajistí setkání s investorem, projektantem a dodavatelem spojené s prohlídkou objektu. Termín byl stanoven na 13.2.2001 v 10 hod.v objektu staveniště. K předloženým návrhům kancelářských prostor se rada vrátí na některých z dalších jednání.

 

4. Různé

·        Hejtman informoval o připravovaném jednání se starosty pověřených městských a obecních úřadu Jihlavského kraje, které by se mělo uskutečnit 20.2.2001 v 9.00 hod. na Magistrátu Města Jihlavy.

·        Hejtman informoval o problematice převodu okr. archívů na státní oblastní archivy.

·        Hejtman informoval o připomínkách materiálu do vlády k realizaci SIP ve vzdělávání zpracovaných ZH Štěrbovou a vedoucím odboru Z. Ludvíkem.

·        R Matějková tlumočila názory, týkající se změny názvu kraje, které vzešly z řad občanů a médií. Vznesla také dotaz na způsob konání tiskových konferencí a vydávání tiskového prohlášení.

·        R Kodet informoval o jednání předsedů a zástupců politických klubů, které je svoláno na 6.2.2001 v dopoledních hodinách.

·        ZH Černá hovořila k problematice dopravního spojení a vznesla dotaz k možnému vyvolání jedná se zástupci Českých drah.

·        R Rohovský vznesl dotaz na odvolací orgány v oblasti živnostenských oprávnění.

·        ZH Pospíchal navrhl ředitelce úřadu možnost prohlídky kancelářských prostor Hypoteční banky.

·        R Hermann podal informace z jednání Regionu Vysočina a vznesl dotaz k možnému finančnímu podílu kraje  RRA v tomto roce.

 

Jednání rady skončilo v 16.30 hodin.

 

V Jihlavě 31. ledna 2001                                               František DOHNAL, v.r.

                                                                                    hejtman Jihlavského kraj

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 30. ledna 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.1.2001 / 23.2.2001

Počet návštěv: 8508
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek