Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce


 

Zápis do Centrálního registru oznámení veřejných funkcionářů

 

 
 

Vážený pane primátore,

vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

 

v návaznosti na to, že po volbách do zastupitelstev obcí již ve všech obcích proběhla i ustavující zasedání zastupitelstva, z velké většiny úspěšně, dovoluji si Vás upozornit na povinnosti, které všem obecním úřadům jako tzv. podpůrným orgánům vyplývají ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).

 

Vnímám samozřejmě, že pro většinu zejm. větších obcí, které disponují odpovídajícím administrativním aparátem, půjde o nadbytečnou informaci a nejspíše již mají všechny povinnosti podle zákona o střetu zájmů splněné. Těm se za nevyžádanou zprávu omlouvám, nicméně věřím, že v případě menších obcí a zejména v případech, kdy byli do funkcí starostů či místostarostů zvoleni úplní nováčci, může jít o vítané informace, které jim usnadní orientaci v dané problematice.

 

Povinností podpůrného orgánu je zapsat do Centrálního registru oznámení (dostupné zde: https://cro.justice.cz/) veřejné funkcionáře působící v dané obci. Těmito veřejnými funkcionáři jsou následující zvolení představitelé obce:

centrální registr oznámení


1 „Jedničkovou obcí“ se rozumí obec vykonávající přenesenou působnost v základním rozsahu, „dvojkovou obcí“ se rozumí obec s pověřeným obecním úřadem a „trojkovou obcí“ se rozumí obec s rozšířenou působností.


Po poslední novele zákona o střetu zájmů došlo od 1. 7. 2022 ke zúžení výčtu veřejných funkcionářů a pokud na tzv. jedničkové obci nepůsobí žádný uvolněný člen zastupitelstva, je jediným, na koho zákon dopadá, pouze (neuvolněný) starosta obce. Neuvolněný místostarosta již veřejným funkcionářem není, ministerstvo mělo z registru odstranit všechna jeho předchozí oznámení a nyní již nemusí nic dalšího vyplňovat. Zákon se na něj již vůbec nevztahuje.

 

Zápis do registru musí být proveden neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, tj. zpravidla do 15 dnů ode dne konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, kde byli veřejní funkcionáři do svých funkcí zvoleni.

 

Přihlášení podpůrného orgánu do Centrálního registru oznámení probíhá v rozhraní Jednotného identitního prostoru (JIP), kdy se přihlásíte na webové stránce https://cro.justice.cz/ – přihlášení jako „Podpůrný orgán“ – kliknete na tlačítko „Přihlásit přes JIP“ – „Přihlášení certifikátem“. Přihlášení tedy probíhá přes CZECHPOINT (přes token). Po úspěšném načtení certifikátu zadáte přihlašovací údaje k tomuto certifikátu.

 

V případě potřeby (neplatný certifikát, nepřiřazená agenda registru oznámení atd…) by měli poskytnout potřebnou součinnost lokální administrátoři příslušného podpůrného orgánu, např. IT pracovník. Ve správě rolí je nutné pod účtem lokálního administrátora přiřadit jednotlivým uživatelům, kteří budou přistupovat do Registru o střetu zájmů agendu A1941 a činnostní roli CR12218. V případě problémů se Správou dat kontaktujte Helpdesk Czech POINT na telefonním čísle 222 13 13 13 (8:00 - 18:00) nebo na emailové adrese helpdesk@czechpoint.cz.
 
Další informace o přihlášení přes Czech POINT jsou podrobně popsané na adrese https://www.czechpoint.cz/spravadat/.

 

Podpůrný orgán do registru zapíše:

·       jméno a příjmení veřejného funkcionáře,

·       datum a místo narození veřejného funkcionáře (lze získat osobním dotazem nebo z evidence obyvatel),

·       právnickou osobu, ve které veřejný funkcionář působí (název obce),

·       funkci veřejného funkcionáře, kterou zastává (starosta/místostarosta/člen rady),

·       datum zahájení a skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 

Současně se do Centrálního registru oznámení zapisuje spolu s výše uvedenými údaji též údaj o tzv. „uvolněnosti" veřejného funkcionáře, tedy údaj o tom, zda starosta, místostarosta, člen rady nebo člen zastupitelstva byl pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn, či nikoliv. 

 

Podpůrný orgán neprodleně poté, kdy do registru zapíše požadované údaje, informuje příslušného veřejného funkcionáře

·       o tom, že byly do registru oznámení zapsány předmětné údaje,

  • o datu, dokdy je veřejný funkcionář povinen podat oznámení.

 

Toto oznámení je nutno prokazatelně doručit (nejčastěji podpisem při osobním převzetí nebo doručenkou při zaslání poštou). Lze doporučit využít vzory předávacích protokolů (dostupné ke stažení zde: https://www.justice.cz/web/msp/ke-stazeni), neboť tyto vzorové protokoly obsahují veškeré zákonné náležitosti, včetně řádného poučení veřejných funkcionářů.

 

Po ukončení výkonu veřejné funkce má podpůrný orgán povinnost tuto skutečnost do 15 dnů zapsat do Centrálního registru oznámení (obdobně jako u vzniku výkonu funkce), tuto skutečnost sdělit veřejnému funkcionáři a poučit jej – opět doporučujeme použít Předávací protokol dostupný ke stažení zde: https://www.justice.cz/web/msp/ke-stazeni).

 

Shrnutí povinností podpůrného orgánu po volbách do zastupitelstev obcí:

Po volbách je svoláno ustavující zasedání zastupitelstva obce. Na tomto ustavujícím zasedání zastupitelstva jsou zvoleni představitelé obce (starosta, místostarosta, příp. členové rady obce). Tímto dnem se stávají veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů. Podpůrný orgán, kterým je obecní úřad, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byli do svých funkcí zvoleni, tyto veřejné funkcionáře zapíše do Centrálního registru oznámení, předá jim vygenerované přihlašovací údaje a poučí je (viz Předávací protokol). Kromě zápisu vzniku funkce nově zvolených představitelů, je nutné vložit i zápis o ukončení výkonu funkce představitelů, kteří své funkce vykonávali do ustavujícího zasedání zastupitelstva (též ke dni, kdy byli na  ustavujícím zasedání zastupitelstva obce zvoleni noví představitelé obce) – i tito se musí poučit, a to i v případě, že by byli zvoleni do některé z funkcí opětovně. Veřejní funkcionáři mají následně do 30 dní od zápisu do Centrálního registru oznámení povinnost vyplnit tzv. vstupní oznámení, resp. v případě ukončení výkonu funkce tzv. výstupní oznámení. Pokud tak v dané lhůtě neučiní, dopustí se při splnění dalších zákonem stanovených podmínek přestupku (hrozí pokuta). Jak již bylo uvedeno, povinnost zapsat ukončení výkonu funkce, a vznik nové funkce, platí i pro znovuzvolené veřejné funkcionáře, kteří v podstatě „pokračují“ ve výkonu svých funkcí. I v těchto případech je nutné zapsat ukončení výkonu funkce a obratem zápis zahájení výkonu nové funkce a vyplnit příslušná oznámení.

 

Další informace k činnosti podpůrných orgánů je možno nalézt zde: https://justice.cz/web/msp/casto-kladene-otazky?clanek=faq-podpurny-organ

 

V případě potřeby další metodické pomoci, či technické podpory činnosti podpůrného orgánu se prosím obracejte na Ministerstvo spravedlnosti, které je gestorem a celý registr oznámení veřejných funkcionářů administruje, kontakt zde:   

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení registru oznámení veřejných funkcionářů

Odbor střetu zájmů a boje proti korupci

tel.: +420 221 997 490

e-mail: ZLangmajerova@msp.justice.cz

www.justice.cz

  

Se srdečnými pozdravy

 

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.11.2022 / 1.11.2022
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 375
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies