Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zámek Žďár nad Sázavou. Minulost a současnost

 

 
 

Text: Pavel Kosatík

Fotografie: Aleš Jungmann a archiv Zámku Žďár nad Sázavou

Ilustrace: Alexey Klyuykov

Jazyková úprava a korektury: Markéta Teuchnerová

Grafické řešení: Bohumil Vašák, Studio Najbrt

Tisk: Integraf Náchod

Vydal: Prostor - architektura, interiér, desing, o.p.s. Praha, SE.S.TA z.s., Praha a Žďár nad Sázavou

ISBN 978-80-87064-25-2


Kniha přibližuje historii zámku z pohledu stavebního i církevního. Je zde kladen důraz na duchovní stránku tohoto neopomenutelného místa a na symboliku jednotlivých stavebních prvků včetně údajů o založení až po současnost.


Obsah: Úvod - Zakladatelé kláštera - Vznik a šíření cisterciánckého řádu - Pravidla řádového života- Klášter upevňuje své postavení - Řádové stavitelství - Život v klášteře - Jindřich Řezbář - První velcí opati - Kolonizace. Podnikání v klášteře - Vodní a zemědělské hospodářství - Klášter v předhusitské době - Žďár za husitských válek - Klášter za reformace - Postavení kláštera se komplikuje - Žďár za Dietrichsteina - Mniši za třicetileté války a po ní - Václav Vejmluva - Jan Blažej Santini-Aichel - Jan Nepomucký a jeho kult - Zelená hora. Zjevný i skrytý smysl - Divadlo nad hlavami lidí - Žďárské pouti - Další Santiniho stavby ve Žďáru a okolí - Žďárští malíři a sochaři za Vejmluvových časů - Péče o dorost. Šlechtická akademie - Josefinismus - Opat Steinbach. Zánik klášter - Život areálu v 19. století - Rodina Kinských - Kinští po válce - Žďár za komunistů - Záchrana památek - Areál po roce 1989 - Současnost - Použitá literatura.


Zámek Žďár nad Sázavou

 
 
Zodpovídá: Bc. Iva Strnadová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 3.7.2019 / 3.7.2019

Počet návštěv: 2491
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek