Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Základní registr osob všem ulehčí

Český statistický úřad
Odstranit vícenásobné zápisy stejných dat v rámci veřejné správy a pevně svázat jedno IČO s jednou podnikající osobou – to jsou dvě z několika z výhod základního registru osob. Ten bude spuštěn v polovině letošního roku. Český statistický úřad v uplynulých týdnech registr naplnil daty, která mu dodaly oprávněné státní orgány a instituce.
 

 
 

Základní registr osob (ROS), jehož správcem je Český statistický úřad (ČSÚ), pomůže sjednotit data o právnických osobách a jejich organizačních složkách, podnikajících fyzických osobách, podnikajících zahraničních osobách a také o orgánech veřejné moci. „Smyslem základního registru osob i dalších registrů je odstranění nejednotných informací. Jeden zápis se tak promítne do více agend, aniž by jej někdo musel přepisovat,“ vysvětluje Stanislav Palas, ředitel odboru statistických registrů ČSÚ. Připomíná, že každá osoba bude mít svoje identifikační číslo (IČO), které jednou získá a které už bude mít k dispozici po celý život, tedy i v případě, že například po dvaceti letech obnoví své podnikání. „Odstraní se tak jevy, kdy má dnes jedna osoba více identifikačních čísel, případně více osob stejné IČO,“ říká Stanislav Palas.

 

Registr bude obsahovat základní údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Zápis všech údajů do registru osob budou provádět tzv. editoři. Jde o orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti. Dalšími editory registru osob svázanými s editací vybraných referenčních údajů budou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík. Příprava na práci s ROS se netýká pouze jeho editorů. Je dále důležité, aby se také připravily ty orgány veřejné moci, které budou údaje z registru využívat. Zejména je nutné, aby si zajistily komunikaci svých informačních systému se systémem základních registrů a správně nastavily oprávnění k využívání údajů z ROS v podkladech, které zasílají registru práv a povinností. „Pokud tyto podmínky nesplní, nebudou moci využívat údaje ze základních registrů a ani je žádat přímo od osob,“ řekl projektový manažer ROS Michal Čigáš.    

 

Smyslem soustavy základních registrů veřejné správy je uspořit čas podnikatelům a statutárním zástupcům právnických osob, lépe ochránit jejich data a zajistit vyšší efektivitu státní správy. Cílem je i vyřešit současné problémy spojené s izolovanou a nejednotnou evidencí stejných základních údajů v jednotlivých informačních systémech veřejné správy. Evidovaná data jsou pak mezi jednotlivými informačními systémy mnohdy nekonzistentní a mají rozdílnou kvalitu z hlediska úplnosti, pravdivosti či aktuálnosti. ROS soustřeďuje údaje do jednoho informačního systému a odstraňuje roztříštěnost v poskytování informací o osobách.

 

Více informací o základním registru osob:

 

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 29.5.2012 / 29.5.2012

Počet návštěv: 16541
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek