Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

voda
Připravuje se vodohospodářský projekt za stovky milionů korun.

V zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina se dne 6. listopadu 2008 uskutečnilo zasedání „Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013“ (níže jen „KPS“), aby posoudila „velký projekt“ za více než 25 mil. €-„ Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“. Investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.
 

 
 

Součástí žádosti o podporu jsou čtyři podprojekty: V rámci subprojektu „Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště“ je navržena rekonstrukce úpravny vody Mostiště. U subprojektu „Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště-ČS Ovčírna“ je navržena rekonstrukce přívodného řádu z úpravny vody Mostiště do ČS Ovčírna. Subprojekt   „Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír-Drahonín“  řeší rekonstrukci vodovodního přivaděče z ÚV Vír až do vodojemu Litava. Subprojekt „ON-line monitoring kvality vody“ se skládá z 13 objektů. Vlivem projektu nedojde k napojení nových obyvatel, cílem je rekonstrukce stávajících objektů a zkvalitnění dodávané pitné vody. Celková délka rekonstruovaných vodovodních řádů je 27,681 km. Z toho je u 23,568 km navržená výměna stávajícího vodovodního potrubí, 1,326 km vodovodního potrubí navrženo k sanaci a 2,787 km bude nové vodovodní potrubí. Celkové náklady na projekt činí 872 840 tis. Kč a dotknou se 87 000 obyvatel. Místem realizace bude nejen kraj Vysočina ale i Jihomoravský kraj. Předpokládaný začátek realizace je druhá polovina roku 2009 s dokončením v závěru roku  2011.

Závěrem o důležitosti zásadních investic do vodohospodářské infrastruktury pohovořil předseda KPS Ivo Rohovský: „Projekt by byl bez podpory evropských peněz těžko realizovatelný, a protože to není první velký vodohospodářský projekt do OP ŽP v kraji Vysočina a doufám,
že ani poslední, znamená to maximální připravenost odpovědných subjektů takovéto akce připravit a úspěšně realizovat.  Žádost a okončený projekt pak bude znamenat pro obyvatele vyšší spokojenost se standardem poskytovaných služeb, tedy kvalitou dodávané  pitné vody.“

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 6.11.2008 / 6.11.2008

Počet návštěv: 9685
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek