Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce

 

 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:

Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2020

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též „zákon“) zasíláme informaci o oznámení koncepce Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2020“, která aktualizuje Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 - 2018 (dále též „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina. Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce VYS025K. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: svikova.b@kr‑vysocina.cz.


Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu § 10c odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce podle § 16 odst. 2 zákona, tedy ode dne, kdy bude informace o oznámení koncepce zveřejněna na úřední desce Kraje Vysočina. Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo i doporučení:


 1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.

 2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

  Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS025K.

   


Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
 

Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 5.9.2018 / 5.9.2018 | Zveřejnit do: 28.9.2018 | Úřední deska od-do: 5.9.2018-21.9.2018
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 216
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek