Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

„Strategie rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2021 - 2027“
 

 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:

Strategie rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2021 - 2027

 Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též „zákon“) zasíláme informaci o oznámení koncepce „Strategie rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2021 - 2027“ (dále též „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně o zveřejnění této informace o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce současně s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 28. 1. 2020, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce územně samosprávných celků. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: svikova.b@kr‑vysocina.cz.

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu ustanovení § 10c odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to nejpozději do 28. 1. 2020, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina dle § 16 odst. 2 zákona. Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo i doporučení:

 1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.

 2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

  Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS026K.

    

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
 

Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 8.1.2020 / 8.1.2020 | Zveřejnit do: 29.1.2020 | Úřední deska od-do: 8.1.2020-29.1.2020
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 118
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek