Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Zachránci lidských životů ocenění Záslužnými medailemi Kraje Vysočina

Záslužné medaile
Na slavnostním večeru v Horáckém divadle Jihlava bylo celkem 25 zástupců složek Integrovaného záchranného systému oceněno Záslužnou medailí Kraje Vysočina. Jim včetně pěti zachránců lidského života z řad veřejnosti předal medaili hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Oceněním chceme vyjádřit uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek s tím, že vyznamenání bude jeho vlastníkovi připomínat výjimečnost, nasazení a loajalitu.
 

 
 

V letošním roce patří uznání hejtmana Jiřího Běhounka a celého Kraje Vysočina 25 oceněným. 20 členů IZS po večerním předávání pyšní medailí II. stupně a pět občanů bylo vyznamenáno medailí I. stupně za záchranu lidského života.

 

Ocenění záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina

Jan Blažek

V prosinci loňského roku zasahoval u případu otravy oxidem uhličitým v Nové Městě na Moravě. Svou včasnou analýzou příčiny neštěstí a také osobním nasazením při záchraně dalších životů zabránil rodinnému neštěstí a také následkům na zdraví. Při výjezdu spolupracoval se Zbyňkem Bukáčkem, kterého jsme měli tu čest ocenit za práci pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina v loňském roce. Medaile mu náleží za osobní odvahu a také dlouholetou obětavou práci v přednemocniční neodkladné péči.

 

Michal Fischer

Od roku 2004 působí jako lékař výjezdového stanoviště Havlíčkův Brod. Je velkou oporou mladým lékařům i záchranářům, kterým ochotně předává své zkušenosti. Na medaili je navržen za dlouholetou obětavou práci v resuscitační a intenzivní medicíně, ale také za neobvykle lidský přístup, ochotu a neutuchající touhu po vědění.

 

Alena Kotlíková

Jako členka výjezdových skupin krajské záchranky působila od roku 1997. Svou činnost na záchranné službě zaslouženě ukončila až letos v lednu. Vedení záchranky si její práce velice váží, byla oporou všem kolegům – lékařům i dalšímu zdravotnickému personálu. Po stránce pracovní a zejména po stránce lidské Alena Kotlíková zanechala na stanicích nesmazatelnou lidskou i profesionální stopu.

 

Blanka Savčáková

Všichni její kolegové ji znají jako obětavou kolegyni vždy profesionálně zajišťující zázemí pro chod krajské záchranky. Na pozici mzdové účetní pracovala až do svého letošního odchodu do důchodu. Ke všem požadavkům zaměstnavatele i kolegů byla vždy velmi vstřícná a ochotná. Její práce byla vždy odevzdána bez závad.

 

Petr Svoboda

Až nemoc rozdělila Petra Svobodu a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina. Jako řidič sanitního vozidla pro ni pracoval od roku 1983. Všichni ho znají jako vždy spolehlivého, obětavého a ochotného kolegu, který posádku i pacienty dovezl za každých podmínek bez úhony. Rukama oblíbeného, bezkonfliktního a přátelského Petra Svobody prošla řádka služebních vozidel, o které vždy pečoval s maximální profesionalitou. Ocenění za Petra Svobodu převzal Jan Vrzal, vrchní zdravotník oblastního střediska Jihlava. Oceněný Petr Svoboda se z důvodů plánované hospitalizace nemohl slavnostní akce účastnit.


Ocenění příslušníci Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina

Radek Kolčava

U policejního sboru letos završil 28 let služby, aby koncem března odešel z aktivní služby a své zkušenosti uplatňuje ve státní správě. Posledních deset let zastával post komisaře oddělení obecné kriminality, kde se věnoval zpracovávání závažných trestných činů a dopravních nehod. Své mnohaleté zkušenosti ochotně předával svým služebně mladším kolegům.

 

Pavel Nováček

U sboru pracuje od roku 1994, v současné době na pozici vedoucího územního odboru Havlíčkův Brod. Pod jeho vedením se podařilo v loňském roce objasnit trestnou činnosti v 58 %. Je osvědčeným kolegou v řídících štábech při bezpečnostních opatřeních především na hudebních festivalech a sportovních akcích. Oceněný je hlavně za budování dobrého jména policie nejen v rámci Kraje Vysočina.

 

Jiří Somerauer

Je nejdéle sloužícím policistou krajského ředitelství s délkou praxe přes 41 let. Na územním odboru Havlíčkův Brod se věnuje problematice drogové kriminality a trestné činnosti majetkového charakteru. Celoživotním nasazením pro službu, které věnuje svůj volný čas, výbornými charakterovými vlastnostmi a zkušenostmi je mezi kolegy uznávaným a oblíbeným policistou. Medaile oceňuje jeho celoživotní práci pro společnost.

 

Leoš Śvarc

V aktivní službě působí 30 let, dnes na pozici vedoucího odboru cizinecké policie krajského ředitelství. V roce 2010 výraznou měrou přispěl k bezproblémovému přechodu odboru cizinecké policie právě pod krajské ředitelství. V minulém roce zabezpečoval koordinaci sil a prostředků při ochraně státní hranice a při kontrolách při migrační vlně uprchlíků. Patří k příkladným a pracovitým policistům, kteří si získali uznání a respekt svých kolegů.

 

Petr Tomášek

U sboru působí 33 let, dnes ve funkci vedoucího územního odboru Třebíč. Za jeho vedení vyšplhala objasněnost trestné činnosti téměř k 64 %. Jeho spolupráce si cení vedení Věznice Rapotice, představitelé 22. Vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou a také vedení Jaderné elektrárny Dukovany. Oceněný je za vytváření dobrého jména policie nejen v Kraji Vysočina.

 

Ocenění příslušníci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

Petr Beneš

Současný ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina přebírá záslužnou medaili II. stupně za své řídící schopnosti, zkušenosti při zásahové činnosti a rozvahu, kterou prokázal při řešení mnoha mimořádných událostí. Díky své lidské povaze, asertivnímu chování a odborné erudici dokáže tyto zásahy výborně zvládat a řídit. Příkladem může být řešení mimořádné události při zřícení mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku.

 

František Dvořák

V současné době zastává na územním odboru Třebíč pozici koordinátora a metodika na pracovišti prevence a ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Je uznávaným specialistou na havarijní plánování v okolí jaderných elektráren a je spolutvůrcem vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany. Významná je jeho preventivně výchovná činnost ve směru ke starostům v okolí elektrárny, což se odráží i v pozitivním hodnocení v celostátních cvičeních.

 

Ivo Hána

Profesionálním hasičem je od roku 1987. Významně se zasloužil o nástup digitálních technologií typu Matra, je správcem komunikačních a informačních systémů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, toto oddělení už dva roky řídí. Je držitelem mnoha ocenění a svým přístupem k plnění úkolů je vzorem pro ostatní kolegy. Svojí prací významně přispívá k rozvoji komunikačních technologií nejen v oblasti jednotek požární ochrany.

 

Radek Kadlec

Mezi profesionální hasiče se zařadil v roce 1999 a pracuje na pozici technik chemické služby. Vedle profesionálních povinností se věnuje i dobrovolným hasičům, kde pomáhá vychovat a odborně připravit celou řadu svých kolegů v různých odbornostech – zaměřuje se především na nositele dýchacích technicky a techniky chemické služby. Organizuje soutěže dospělých v požárním sportu, pro který nadchl i své dvě dcery. Je spolehlivý, odborně zdatný a oblíbený.

 

Jaromír Říha

Pro krajské hasiče pracuje už 40 let. Jeho velitel na stanici v Ledči nad Sázavou ho zná jako rozhodného a spolehlivého kolegu, který je aktuálně na pozici velitele družstva. Při zásazích i výcviku vystupuje rozhodně a využívá nasbíraných zkušeností, které sbor využívá hlavně při mimořádných událostech. Svou vysokou mírou profesionality přispívá k dobrému jménu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.


Ocenění příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Kraje Vysočina

Miloš Mach

Už 53 let je dobrovolným hasičem, který se ve svém volném čase věnoval péči o požární techniku. Mezi dobrovolnými hasiči zastával celou řadu vedoucích funkcí. Hasičem byl i ve svém povolání, až do roku 1999 byl profesionálem závodního požárního útvaru ZGK Třebíč – Borovina. Záslužnou medaili II. stupně dnes převezme za budování dobrého jména Sboru dobrovolných hasičů.

 

Jaroslav Němec

Je aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů Ždírec nad Sázavou. Nemalou měrou se zasloužil o investiční rozvoj této jednotky, pořízení zásahového vozidla a technického vybavení. Aktivně se podílel na zrodu a zahájení činnosti jednotky ve městě. Je nositelem řady vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 

Josef Smejkal

56 let je členem Sboru dobrovolných hasičů v Jamném. Prošel mnoha pozicemi, do roku 2000 vykonával funkci předsedy kontrolní a revizní rady Sdružení pro celou Českou republiku, dnes je jednatelem a zapisovatelem hasičského okresu. Je odborníkem v ekonomické problematice napříč celou strukturou dobrovolného hasičstva.

 

František Syrovátka

Pro Sbor dobrovolných hasičů nejen v Počátkách nenahraditelná osoba při práci s mládeží, tedy nastupující generací. Cokoli si představíte a kdekoli byste hledali dobrovolné hasiče, tam by figurovalo jméno Františka Syrovátky. Jeho přátelé oceňují jeho starost o techniku, schopnost získat novou nebo starou opravit. Aktivně spolupořádá festival hasičských dechových hudeb. Medaile je oceněním času Františka Syrovátky, který se za celou svou kariéru věnoval druhým. Jeho kolegové a přátelé si ho váží, protože je hasič tělem i duší.

 

Robert Válal

Dobrovolný hasič, ale především zakladatel společnosti Požární bezpečnost, která se za deset let své existence stala špičkou ve svém oboru s hustou sítí obchodních středisek. Firma patří k velkým podporovatelům dobrovolných hasičů – po finanční i materiální stránce. Výrazně přispívá k rozvoji dobrovolného hasičského hnutí.

 

Civilní osoby oceněné za nasazení vlastního života při záchraně cizí osoby (ocenění záslužnou medailí I. stupně)

Lubomír Kubeš

V červenci loňského roku zachránil v Jihlavě dvoučlennou posádku osobního vozu, jehož řidič upadl do šoku. Společně s dalšími přihlížejícími spoluobčany pomohl vyprostit i jeho zraněnou spolujezdkyni. Okamžitě po tomto úkonu začalo havarované vozidlo hořet. Lubomír Kubeš nehodu stačil ohlásit na linku 158 a na místě nehody vyčkal do příjezdu zdravotnické záchranné sužby. Jako poděkování za lidskou všímavost a záchranu lidského života s nasazením toho svého přijal medaili od hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.

 

Milan Krupička

Jeho hrdinský čin nominovaly na záslužnou medaili I. stupně Kraje Vysočina hned dvě složky Integrovaného záchranného systému. V červenci loňského roku mezi Červenou Hospodou a Třebíčí pomohl mladé řidičce, která nezvládla řízení a v protisměru se střetla s jiným osobním vozidlem. Její vozidlo začalo okamžitě hořet. Milan Krupička v místě nehody projížděl na své pravidelné autobusové lince, okamžitě zastavil a řidičku z hořícího vozidla vyprostil, vozidlo s chladnou hlavou sám uhasil.

 

Eva Vlasáková

Klára Hrstková a

Adéla Dlouhá

Studentky Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotní Třebíč byly v rámci svého osobního volna v březnu letošního roku svědky brutálního fyzického napadení 18letého mladíka, kterého dvojice mužů surově zbila a hodila do rybníka před jejich domovem mládeže. Z kamerového systému bylo patrné, že incident viděla i jiná veřejnost venčící psy před domovem mládeže, nikdo kromě mladých slečen mladíkovi nebyl ochoten pomoci, nikdo nezavolal pomoc. Slečny mladíka vytáhly z vody, poskytly mu první pomoc a přivolaly záchranku. Policie šetří tento trestný čin jako výtržnictví. Medaile prvního stupně jsou poklonou za projevenou statečnost.

 

Slavnostním večerem v Horáckém divadle Jihlava provázela Jana Vránová a hudební dárek pozvaným hostům předala zpěvačka s inspirativním hlasem Lenka Malá a její doprovodná skupina.


Kraj Vysočina uděluje Záslužné medaile od roku 2008. Dosud je obdrželo 197 osob. Pozvání na slavnostní dekorování přijali také ředitelka ZZS Kraje Vysočina Vladislava Filová, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Radek Malíř, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Petr Beneš a také krajský starosta sboru dobrovolných hasičů Čech a Moravy Jan Slámečka.

 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 18.5.2016 / 18.5.2016

Počet návštěv: 6507
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek