Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Za rok 2017 evidoval krajský úřad 4 petice a 189 stížností

Za rok 2017 evidoval krajský úřad 4 petice a 189 stížností
Za loňský rok byly na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě doručeny celkem čtyři petice a 189 stížností, což je o 42 stížností méně než v roce 2016. Nejčastěji směřovaly stížnosti na dopravní obslužnost, stav komunikací, pracovněprávní vztahy a postup ředitelů v krajských příspěvkových organizacích, na zařízení sociální péče i obecně na školství nebo poskytování zdravotní péče.
 

 
 

„V průběhu roku 2017 zaevidovali pracovníci krajského úřadu čtyři podání, která splnila náležitosti zákona o právu petičním. Jedna z petic byla doručena přímo hejtmanovi kraje a zároveň řediteli krajského úřadu, ostatní pak byly doručeny na jednotlivé odbory krajského úřadu,“ uvedla Eva Rydvalová z krajského oddělení vnitřní kontroly. Všechny petice byly vyřízeny ve stanovené lhůtě a pisatelé byli o vyřízení vyrozuměni do 30 dnů od doručení. Jedna z petic se týkala plánované demolice budov na Růžku v Telči, v další vyjadřovali občané nesouhlas s výstavbou bioplynové stanice v Oudoleni. Ve třetí bylo navrhováno zachování autobusové dopravy přes zastávku Vápovice a poslední se týkala požadavku občanů obce Pohled na zrušení stavebního povolení vydaného Městským úřadem Havlíčkův Brod.

 

Ve srovnání s rokem 2016 bylo v předchozím roce doručeno na krajský úřad o 42 stížností méně, tedy celkem 189. Ubylo stížností na postup zaměstnanců kraje a také na průtahy a nečinnost při vyřizování záležitostí občanů. Stejně tak se snížil počet stížností v oblasti školství a lidé méně upozorňovali na stav silniční sítě. Naopak více podání se týkalo dopravní obslužnosti a postupu ředitelů příspěvkových organizací. „V obou případech však došlo ke snížení počtu důvodných stížností,“ upřesnila Eva Rydvalová a doplnila, že také výrazně poklesl počet stížností ve věci sociálních dávek a sociálně právní ochrany dětí, ze sedmi na dvě podání, v jednom případě se však jednalo o důvodnou stížnost. Nově ve srovnání s rokem 2016 se objevilo pět stížností na oblast pracovně právních vztahů v krajských příspěvkových organizacích.


Podle pravidel rady kraje bylo zaevidováno celkem 134 stížností, z toho 75 stížností bylo přímo šetřeno a vyřízeno orgány kraje, z čehož bylo pouze devět stížností důvodných nebo částečně důvodných. Dalších 39 případů bylo postoupeno k vyřízení jinému subjektu z důvodu nepříslušnosti k šetření a 14 stížností bylo zasláno orgánům kraje pouze na vědomí. „Oproti roku 2016 jsme zaznamenali mírný nárůst anonymních oznámení, tedy o dvě více než v roce 2016. V tomto případě byla jedna stížnost vyhodnocena jako důvodná nebo částečně důvodná,“ doplnila Eva Rydvalová. Celkem 32 stížností spadalo do kategorie stížností dle správního řádu a 18 stížností bylo zařazeno podle zákona o zdravotních službách. Celkem 5 stížností bylo orgánům kraje podáno dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  • Eva Rydvalová, oddělení vnitřní kontroly
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.3.2018 / 20.3.2018

Počet návštěv: 3030
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek