Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Výzva ke spolupráci obcí kraje na přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)

Dokument je uložen v archivu
 

 
 

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (dále jen „POH KV“) je základním koncepčním materiálem v oblasti odpadového hospodářství. Z vyhodnocení POH KV je zřejmé, že dlouhodobě nejsou plněny závazné cíle zejména v oblasti nakládání s komunálními odpady. Jedná se o cíle: zvýšit množství materiálového využívání komunálních odpadů, omezit odstraňování odpadů skládkováním, snížit množství skládkování kompostovatelných i spalitelných odpadů a snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládky.

Kraj Vysočina nabízí koordinační roli a otevřenou spolupráci se zodpovědnými subjekty v oblasti nakládání s komunálními odpady (původci komunálních odpadů), kterými jsou města a obce, k řešení úkolů, které jsou původcům uloženy v POH KV a které se zatím nedaří plnit a zejména k plnění úkolů, které přesahují rámce dosavadních systémů nakládání s komunálními odpady prostřednictvím přípravy projektu s názvem Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina.

V první fázi spolupráce na přípravě projektu ISNOV kraj jednal s 15 městy - obcemi s rozšířenou působností (ORP). Dne 1. června 2010 byla podepsána smlouva o spolupráci, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0556/07/2009/ZK.

Smlouva je otevřená a v další fázi k ní může přistoupit jakákoli z dalších obcí kraje, pokud bude mít zájem aktivně se podílet na přípravě projektu ISNOV a ovlivnění způsobu nakládání s odpady v kraji a ve své obci.

Smluvní strany se dohodly na složení finančního vkladu ve výši 10,- Kč za obyvatele. Kraj Vysočina se zavázal poskytnout vklad ve výši až 2,4 mil. Kč, obce s rozšířenou působností složí vklad ve výši podle počtu obyvatel města. Pro další přistupující obce vklad obce není podmínkou. Za finanční prostředky v objemu cca 4,7 mil. Kč budou zpracovány technickoekonomické analýzy zaměřené zejména na stanovení rozsahu a funkcí integrovaného systému, včetně způsobu začlenění nebo spolupráce se stávajícími zařízeními a systémy (na základě analýzy stávajícího systému odpadového hospodářství v kraji včetně materiálových toků a ekonomického zhodnocení); stanovení potřeby nových zařízení a systémů (včetně řešení umístění, technologie, materiálových toků - vstupů a výstupů, logistiky a řešení svozových oblastí včetně cenové politiky, výstupy energie a jejího využití, možnosti financování a provozování, vlivy na životní prostředí); příprava implementace doporučení pro realizaci aktivit a výstupů projektu vzešlých z analýz dle předchozího bodu a proběhne environmentální osvěta a práce s veřejností (informační kampaň).

Účelem této smlouvy je úspěšná příprava projektu „Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina“ zaměřeného na předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady a na zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů.

V případě zájmu Vaší obce o přistoupení ke smlouvě vyplňte přílohu smlouvy o spolupráci a zašlete na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí.

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 1.7.2010 / 1.7.2010 | Zveřejnit do: 3.12.2012
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 28852
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek