Cesta: Titulní stránka > Cykloportál Kraje Vysočina


 

Výzva č. 72 Podpora bezpečnosti cyklodopravy - Cyklodoprava II

IROP_logo
Dne 6. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 72. výzvu „Cyklodoprava II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z IROP, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
 

 
 

Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy.


Vzhledem k vyčerpání prostředků na projekty v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v předchozí 18. výzvě IROP (podpořeno 130 projektů za 1,05 mld. Kč) je nová výzva podporující nemotorovou dopravu zaměřena pouze na aktivitu „Cyklodoprava“. Oproti 18. výzvě IROP dále dochází ke zjednodušení povinných příloh žádosti o podporu, rozšíření způsobilosti výdajů, zejména ve vedlejších aktivitách projektu, a k uplatnění systému hodnocení a výběru projektů s nenapravitelnými i napravitelnými kritérii.


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 2 mil. Kč.


Datum zpřístupnění systému žádosti o podporu: 18. 4. 2017 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 4. 2017

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 7. 9. 2017


Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.


Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 250 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 14,7 mil. Kč.

 

Podpora nemotorové dopravy průběžně pokračuje také v rámci výzev č. 50, 51 a 53 IROP určených pro integrované nástroje.


Kompletní a aktuální informace k výzvě č. 72 Cyklodoprava II naleznete na odkazu níže.


 
 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 13.4.2017 / 13.4.2017

Počet návštěv: 3388
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek