Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Výstava představí projekty Kraje Vysočina v oblasti životního prostředí

Výstava představí projekty Kraje Vysočina v oblasti životního prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil pro veřejnost výstavu nazvanou Projekty Kraje Vysočina v oblasti životního prostředí, která je od pondělí 9. listopadu do konce roku 2020 k vidění v kongresové budově sídla Kraje Vysočina v Jihlavě. „Současná situace návštěvě krajského úřadu příliš nepřeje, proto bude možné výstavu zhlédnout až do konce roku. Z velkého množství dokončených, realizovaných nebo připravovaných projektů vybrali několik, které reprezentují, co všechno se v oblasti životního prostředí v kraji podařilo nebo daří uskutečnit. Ať už se jedná o projekty revitalizace parků, projekty podpořené evropskými dotacemi nebo zajímavosti k dokončení implementace Natury 2000,“ přibližuje výstavu radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
 

 
 

Ve foyer kongresové budovy je k vidění část zaměřená na projekty revitalizace parků a zahrad ve vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj revitalizoval za podpory Operačního programu Životní prostředí řadu parků a zahrad, které užívají příspěvkové organizace kraje, zejména dětské domovy, domovy pro seniory, domovy sociální péče, nemocnice a také pelhřimovské muzeum u hradu Kámen. Několik dalších zahrad a parků se s pomocí evropských fondů právě revitalizuje. Parky a zahrady Kraje Vysočina jsou většinou přístupné veřejnosti, některé příspěvkové organizace, které parky využívají, se každoročně připojují k akci Víkend otevřených zahrad. „Revitalizací parků však péče zdaleka nekončí, kraj nadále pomáhá příspěvkovým organizacím řešit odborně náročnější práce při péči o revitalizované parky tak, aby pomohl zajistit podmínky udržitelnosti projektů. Jedná se zejména o udržovací a stabilizační řezy a bezpečnostní vazby, protože o velmi cenné, tedy mohutné a letité, stromy je nutné z bezpečnostních důvodů včas a odborně pečovat,“ doplňuje Jan Joneš z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

 

V prostředním podlaží kongresové budovy je výstava zaměřená obecně na projekty na zlepšení životního prostředí podpořené z Operačního Programu Životní prostředí. Dále na mezinárodní projekt týkající se dálkové migrace velkých savců – vlka, rysa, losa a medvěda s názvem Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ (ConNat AT-CZ), který je realizován v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

 

V nejvyšším podlaží budovy B jsou ke zhlédnutí zajímavosti k dokončení implementace Natury 2000 v Kraji Vysočina za podpory Operačního Programu Životní prostředí. „Pro zajištění implementace soustavy Natura 2000 na Vysočině jsme postupně od roku 2009 až dosud připravili a realizovali celkem devět projektů na 62 lokalitách. Předmětem projektů bylo provedení přírodovědných průzkumů na jednotlivých evropsky významných lokalitách se zaměřením na chráněné a významné druhy živočichů, rostlin či celá společenstva, dále pak zpracování plánů péče o tyto lokality a jejich geodetické zaměření. Poté i vyhlášení za zvláště chráněná území v kategoriích přírodní památka či přírodní rezervace a v neposlední řadě také řádné označení těchto lokalit v terénu pruhovým značením, doplňkovými tabulemi a panely, které mají návštěvníka informovat o cennosti daného území,“  přibližuje Jan Joneš. Informační tabule pro veřejnost jsou nyní díky projektu umístěny také u evropsky významných lokalit v tzv. základní ochraně.

 

Kraj Vysočina dlouhodobě a aktivně chrání a pečuje o lokality, společenstva, rostliny, živočichy, které jsou přírodovědecky výjimečné, pozoruhodné a cenné.
ožpz
ožpz

ožpz

logo

logo
logo


  • Více informací Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.11.2020 / 11.11.2020

Počet návštěv: 1110
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek