Vybrané odkazy

 

Související témata

 
 

Doporučujeme

 • ASMJ
 • Chaloupky
 • Dobrý den
 • ESKO
 • Ekoinfocentrum
 • Zdravé město Třebíč
 • STANICE PAVLOV, o.p.s.
 • Zelené srdce
 • Zoologická zahrada Jihlava
 • ZERA
 • Lesy ČR
 • Sdružení Krajina
 • SMJ

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta


 

Vysočinou za přírodou – poznávejte s námi méně známé přírodní krásy našeho kraje

Vysočinou za přírodou – poznávejte s námi méně známé přírodní krásy našeho kraje
Přírodní památky a přírodní rezervace a také jejich národní kategorie, stejně jako evropsky významné lokality Natury 2000, jsou součástí našeho dědictví a je zajímavé a inspirativní se s nimi seznámit. Jejich návštěva je zároveň příjemnou formou aktivního odpočinku. Informace o předmětech ochrany jsou standardně předávány v územích prostřednictvím informačních panelů. Cílem aktivity „Vysočinou za přírodou“ je doplnit pro veřejnost stávající informace prostřednictvím mapy s příběhem (StoryMap), ve které budou představeny a propagovány i turisticky méně známé chráněné lokality ve správě Kraje Vysočina a Správy CHKO Žďárské vrchy, a nabídnout tak návštěvníkům další zajímavé cíle vycházek a projížděk. Mapu doplňují fotografie území a textová část, která obsahuje bližší lokalizaci a výčet chráněných druhů.
 

 
 

Pro ty, kteří si rádi hrají, jsou připraveny po návštěvě minimálně 4 území odměny v podobě turistického vybavení, výrobků s obsahem recyklovaných materiálů nebo hry. Na stránkách storymapy naleznete i on-line formulář, ve kterém vyplníte základní kontaktní údaje a do políček vložíte selfie či foto skupiny pořízené u informační tabule. Hry se mohou v období červen 2021 – říjen 2026 zúčastnit jednotlivci, páry, rodiny i skupiny. Odkaz na storymapu najdete na gis.kr-vysocina.cz. Představovaná území jsou většinou mimo centra civilizace a je třeba počítat s tím, že se k nim návštěvník dostane pouze pěšky (někdy třeba na kole), zaparkujte v obci poblíž (či dál) a pak přejeme hezkou procházku (někdy docela dobrodružnou) spojenou s hledáním a objevováním krás našeho kraje.

 

V Kraji Vysočina je řada přírodovědecky či esteticky významných či jedinečných území, které chráníme mj. jako chráněné krajinné oblasti, přírodní památky a národní přírodní památky, nebo přírodní rezervace a národní přírodní rezervace. Celkem je takto chráněno 206 území o rozloze představující necelých 10 % výměry kraje (z toho chráněné krajinné oblasti jsou na 9 % území, přírodní památky a rezervace mají pak 1% podíl území kraje), rozloha území je 65,445 tisíc ha. Řada těchto území má zároveň evropskou ochranu, jako evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 (je zde 85 evropsky významných lokalit). Kraj Vysočina se stará o zachování přírodního dědictví aktivní ochranou biotopů zvláště chráněných rostlin, živočichů a geologicky významných lokalit. Kraj zajišťuje i péči o vybrané části území, kde jsou předměty ochrany závislé na extenzivním hospodaření – seči bylinných porostů, pastvě, odstraňování náletových dřevin apod. (jedná se o území, kde vlastníci či nájemci hospodaření nezajišťují, protože se jedná o málo přístupné či obtížně obhospodařovatelné lokality).
 • Eva Navrátilová a Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.6.2021 / 11.6.2021

Počet návštěv: 1533
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies