Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina


 

Vysočina žije dobrovolnictvím

Vysočina žije dobrovolnictvím
Hudební skupina BeneBend z komunity Benediktus Chotěboř provázela v úterý 22. října už druhou krajskou konferencí k tématu dobrovolnictví. Ta letošní pořádaná v rámci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina se konala v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina v Jihlavě a nesla název Vysočina žije dobrovolnictvím. „Kraj Vysočina, jako jeden z mála krajů v Česku, podporuje dobrovolnictví také finančně a zároveň jsme rozjeli intenzivní kampaň na získávání nových dobrovolníků,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk, který nad konferencí převzal záštitu.
 

 
 

Letošní konference měla široké spektrum příspěvků s mezinárodní účastí. Sdílet zkušenosti na poli dobrovolnictví přišli studenti z Itálie a Německa, kteří jsou na Vysočině zapojeni do programu Evropského sboru solidarity. Pozvání přijal též hlavní koordinátor dobrovolníků Dolního Rakouska Konrad Tiefenbacher, který přítomné podrobně seznámil se spolkovou činností našich sousedů.


Směr rozvoje dobrovolnictví v ČR a novinky v koncepci představila zástupkyně Ministerstva vnitra ČR Nataša Diatková. 


To, že dobrovolnictví není výsadou neziskové organizace či jednotlivce, ale má velký potenciál ve veřejné správě, přesvědčila gestorka projektu Fondu dalšího vzdělávání Jitka Matoušková a také radní Pardubického kraje Pavel Šotola. „Máme za sebou velký kus práce a podařilo se nám zaktivovat úředníky k dobrovolnictví, je to pro ně na jedné straně benefit a na druhé straně se otvírá možnost mimopracovně se realizovat,“ uvedl Šotola. „Skupina úředníků Kraje Vysočina vnímá dobrovolnictví jako důležitou součást našich životů a angažuje se v příspěvkových organizacích kraje, chtějí být pro své kolegy příkladem,“ připojil náměstek hejtmana Pavel Franěk. 


Činnost KOUS Vysočina a malé granty představila koordinátorka Jaroslava Šmrhová. „V současné době Kraj Vysočina podporuje činnost malých spolků ve dvou výzvách - akce pro přírodu a akce pro veřejnost,” uvedla Šmrhová.

Velmi emotivním bylo vystoupení dlouhodobého dobrovolníka, několikanásobného držitele ceny Charity „Dobroch“. Jak sám uvedl:  „…potřebuji pomáhat jiným, nacházím v tom smysl života“.


Mladí dobrovolníci z Dobrovolnického centra FOKUS Vysočina pomáhají lidem s duševním onemocněním, více dobrovolníků by přivítali při práci s lidmi s mentálním postižením v komunitě Benediktus Chotěboř. „Přáli bychom si více dobrovolníků, chybí nám při společných aktivitách s klienty, např. při údržbě zahrady, sušení ovoce, práci s dřevem, atd.,“ poznamenal Martin Jindra, vedoucí komunity.


Jak bylo uvedeno závěrem konference, Kraj Vysočina i nadále bude podporovat společenskou angažovanost a všechny aktivity směřující k upevňování mezilidských vztahů a posilování lidských hodnot. 


Konference se konala v rámci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_007/0007828“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

logo opz

Vysočina žije dobrovolnictvím

dobrovolníci

  • Irena Hambálková, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.10.2019 / 24.10.2019

Počet návštěv: 3004
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek