Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport


 

Vysočina představila vlastní Strategii elektronické bezpečnosti

PC instalace
Vysočina má od dnešního dne vlastní Strategii elektronické bezpečnosti. Jejím cílem je informovat o nebezpečí, které hrozí uživatelům informačních a komunikačních technologií a přijmout vůči vymezeným cílovým skupinám taková opatření, která zajistí dostatečnou informovanost uživatelů o rizicích a možnostech ochrany před nimi. V následujících měsících se chce skupina odborníků na e-kriminalitu soustředit především na školení spolupracovníků, mapování nejčastějších problémů v elektronické sféře a především posílit a rozšířit odborné kapacity. Jde o pilotní strategii, kterou nedisponuje zatím pravděpodobně žádný jiný kraj.
 

 
 

„Podle výzkumů počítačová kriminalita roste ročně až čtyřnásobně a finanční dopad počítačové kriminality celosvětově již převyšuje objem obchodu s drogami. V obrovské četnosti nelegálního kopírování, kyberšikany, promyšlené manipulace přirozené důvěřivosti člověka nebo zneužívání sociálních sítí a prolamování a obcházení ochranných prvků s cílem poškození jsou v současné době jevy, které reálně ohrožují už děti na základních školách,“ uvedl Petr Pavlinec, vedoucí krajského odboru informatiky. Jeho odbor řeší rostoucí množství žádostí kriminální policie týkající se „nestandardního“ používání internetu. Ve většině případů se jedná o identifikaci připojení konkrétních škol v regionu, kterým kraj Vysočina poskytuje přístup k internetu. Podobná situace je v současné době o všech poskytovatelů internetu.

 

Výhodou kraje Vysočina je skutečnost, že rozvoj ICT je jednou z hlavních priorit vedení kraje Vysočina a je zde také silná vůle zájmových skupin řešit problematiku elektronické bezpečnosti. „Zatím se však potýkáme s nedostatkem odborníků a školitelů v regionu a nejistotu představuje i nejasný osud národní strategie boje s elektronickou kriminalitou,“ uvedl Petr Pavlinec.

 

Stanovení priorit a dalších aktivit na období 2010 - 2012

Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost navrhuje v kraji Vysočina v období 2010 – 2012 realizovat následující soubor opatření řešících problematiku elektronické bezpečnosti. Prioritně budou vyhledávána témata, která má cenu řešit na regionální úrovni:

 • Zřízení portálu e-bezpečnosti (http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost) na webových stránkách kraje Vysočina
 • Definice a propagace minimálního standardu pro efektivní ochranu
 • Zvyšování povědomí cílových skupin o rizicích, nákladech a nebezpečí vyplývající z e-kriminality
 • Vytvoření série vzdělávacích kurzů problematiky elektronické bezpečnosti pro vybrané cílové skupiny a vytvoření sítě školitelů
 • Začlenění informací o rizicích e-kriminality do vstupních školení zaměstnanců a vnitřních předpisů organizací
 • Pravidelná publikace článků s tematikou e-bezpečnosti pro jednotlivé cílové skupiny v krajských médiích a na portálu e-bezpečnosti
 • Získání finančních prostředků na zajištění základních kroků strategie a případný rozvoj problematiky e-bezpečnosti v regionu
 • Zřízení krajské informační linky e-bezpečnosti
 • Vznik regionálního CSIRT/CERT pracoviště (Computer Emergency Response Team – pracovni skupina řešící bezpečnostní incidenty v oblasti ICT na úrovni regionu)

 

Oblast rozvoje informačních technologií je dlouhodobě jednou z rozvojových priorit kraje Vysočina. Intenzivní využívání informačních technologií ovšem vedle řady výhod přináší i rizika. Cílem kraje Vysočina je předcházet těmto rizikům. Proto také byla rozhodnutím vedení kraje vytvořena odborná pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost. Vedle pracovníků krajského úřadu z odborů informatiky, školství, sociálních věcí a sekretariátu hejtmana v ní jsou zástupci Policie ČR, státního zastupitelství, hospodářské komory, školských zařízení a zařízení sociálních služeb.

 

 • tisk@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Vysočina představila vlastní Strategii elektronické bezpečnosti
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.6.2010 / 15.6.2010

Počet návštěv: 6583
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek