Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Vysočina má pět nových přírodních památek

Kuňka obecná
Dnešním dnem je území Kraje Vysočina bohatší o pět nově vyhlášených přírodních památek. Všechny jsou v okrese Jihlava, jsou součástí soustavy chráněných území Natura 2000 a zabírají celkovou výměru přes 48 ha. "Cílem soustavy chráněných území Natura 2000 je zajistit ochranu těch druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, omezené svým výskytem jen na určitou oblast nebo vzácné," vysvětlil Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.
 

 
 

Přírodní památka Rychtářský rybník

Okres Jihlava, katastr Arnolec, výměra 6,04 ha: Předmětem ochrany je rybník s bohatou emerzní, submerzní a litorální vegetací a s biotopem obnažených den, tzv. vegetace letněných rybníků s výskytem zvláště chráněného rostlinného druhu puchýřka útlá (Coleanthus subtilis); vlhké louky a další navazující mokřadní biotopy s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 

Přírodní památka Koupaliště u Bohuslavic

Okres Jihlava, katastr Bohuslavice, výměra 4,95 ha: Předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů organismů; a zvláště chráněný živočišný druh čolek velký (Triturus cristatus).

 

Přírodní památka Rybníky V Pouštích

Okres Jihlava, katastry Třešť a Otín u Stonařova, výměra 20,3 ha: Předmětem ochrany jsou mezotrofní rybníky s výskytem vegetace letněných rybníků a vegetace vodních makrofyt a navazující mokřadní biotopy s výskytem významných rostlinných společenstev, druhů rostlin a živočichů; zvláště chráněný rostlinný druh puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) a živočišný druh kuňka obecná (Bombina bombina).

 

Přírodní památka V Kopaninách

Okres Jihlava, katastry Myslůvka a Zadní Vydří, výměra 0,77 ha: Předmětem ochrany je rybník s výskytem významného živočišného druhu kuňky obecné (Bombina bombina).

 

Přírodní památka U Borovné

Okres Jihlava, katastr Borovná, výměra 16,52 ha: Předmětem ochrany jsou rybníky s bohatou emerzní, submerzní a litorální vegetací a s vegetací letněných rybníků a s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů; vlhké louky a další navazující mokřadní biotopy s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů; zvláště chráněné rostlinné a živočišné druhy – rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), rdest trávolistý (Potamogeton gramineus), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý (Rana arvalis).

 

Další vyhlášení nových přírodních památek na Vysočině se připravuje. „Aktuální je například předložení vyhlášení zvláště chráněného území Hodíškovský rybník a Jedlový les a údolí Rokytné,“ doplnil Zdeněk Chlád.

 

K dnešnímu dni je na území Kraje Vysočina celkem 182 maloplošných zvláště chráněných území. Z toho:

- 101 přírodních památek (celková rozloha cca 952 ha) - o 80 z nich pečuje Kraj Vysočina, o zbylé pak správy CHKO

- 71 přírodních rezervací (celková rozloha cca 3561 ha) - o 58 z nich pečuje Kraj Vysočina, o zbylé pak správy CHKO

- 7 národních přírodních rezervací, o které pečuje MŽP ve spolupráci se správami CHKO (cca 1014 ha)

- 3 národní přírodní památky, o které pečuje MŽP ve spolupráci se správami CHKO (cca 91 ha)

Dále se na území Kraje Vysočina nachází CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory (celkem 60944 ha).

 

Více informací Iva Martinů, odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: martinu.i@kr-vysocina.cz

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Vysočina má pět nových přírodních památek
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.4.2013 / 23.4.2013

Počet návštěv: 15543
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek