Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality


 

Vysočina letos pomůže na Ukrajině s 29 projekty

Kraj Vysočina už osmým rokem spolupracuje s partnerským regionem Zakarpatská oblast Ukrajiny. Spolupráce byla zahájena v roce 2007. Partnerství s tímto východním regionem je založeno na rozvíjení vzájemných kontaktů a spolupráci mezi Zakarpatskou oblastí a Krajem Vysočina formou jednorázových i dlouhodobých projektů a aktivit. Ty se soustředí na hospodářský rozvoj a růst, školství a odborné vzdělávání, vědecko-technickou spolupráci ochranu životního prostředí, kulturního a přírodního dědictví, na zemědělství, cestovní ruch, rozvoj venkova a měst, využívání strukturálních fondů, kulturní, společenský a sportovní život; spolupráci mezi úřady a institucemi, zemědělství. Na financování společných projektů se podílí oba partnerské regiony rovným dílem. V roce 2015 bude společně realizováno dalších 29 projektů.
 

 
 

Z 29 projektů připravených pro rok 2015 je 21 je investičních a 8 „měkkých projektů“. Prioritní oblastí je opět školství, rekonstrukce škol a školských zařízení, zejména výměna oken a dveří, které zabrání únikům tepla z budovy, dále pak výměna vytápění, nebo i třeba pomoc při dostavbě kuchyně a jídelny pro školní děti. Stejně jako v předchozích letech pokračujeme v realizaci táborů pro děti, účasti studentů na Letní žurnalistické škole a sociálních stážích. Kraj Vysočina také podporuje výuku českého jazyka na základních školách v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

 

Za dobu spolupráce realizovali oba partnerské regiony více než 100 společných projektů. Kromě tzv. měkkých projektů, většinu spolupráce tvoří investice, při jejichž výběru je nutné splňovat následující požadavky:

  •  zaměření na chudé a potřebné oblasti, havarijní situace;
  • zaměření na nejpotřebnější resorty (školství, sociální oblast, zdravotnictví);
  • plošné rozprostření projektů do celé Zakarpatské oblasti (nejen na jeden okres);
  • stejný podíl spolufinancování obou stran (ukrajinské a české 50 % : 50 %);
  • dokončení rozpracovaných projektů.

 

Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s českými krajanskými spolky v Zakarpatí (Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Společnost Jana Ámose Komenského v Užhorodě) a diplomatickými zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Generální konzulát Ukrajiny v Brně) i Ukrajině (Velvyslanectví ČR v Kyjevě, Generální konzulát ČR ve Lvově).

 

V roce 2014 bylo realizováno celkem 24 projektů. Z toho počtu bylo 15 investičních projektů zaměřených do oblasti školství, sociální a zdravotní oblasti. Ve většině případů se jednalo o výměnu oken v budovách, výměnu vytápění apod.

Z tzv. „měkkých projektů“ byly realizovány tábory pro děti, možnost účasti ukrajinských studentů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě, výtvarná soutěž pro děti na téma „Můj rodný kraj“, sociální stáže pro pracovníky v sociální oblasti a další.

V roce 2014 navštívil Zakarpatskou oblast Ukrajiny ministr zahraničních věcí České republiky pan Lubomír Zaorálek. V rámci své návštěvy pan ministr mimo jiné shlédl i projekty realizované Krajem Vysočina a ocenil hloubku a přínosy spolupráce našich regionů.

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.3.2015 / 25.3.2015

Počet návštěv: 5491
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies