Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace


 

Vysočina: Letní bleskové povodně a postup řešení povodňových škod

Ilustrační foto
Tak jako jiné kraje v České republice byl i kraj Vysočina postižen tzv. bleskovými povodněmi vyvolanými přívalovými srážkami z bouřek, které způsobily rozvodnění zejména drobných vodních toků a enormní splachy půdy ze svažitých zemědělských pozemků. Bleskovou povodní bylo v kraji Vysočina postiženo 58 obcí. Oproti některým jiným částem ČR, kde jsou škody z červnových a červencových bleskových povodní ve stovkách milionů až miliardách Kč (v celé ČR je odhad škod cca 6 miliard Kč), jsou škody na území kraje relativně malé. Předběžně byly vyčísleny na 49 674 tis. Kč. Škody na obecním majetku dosáhly 40 753 tis. Kč. Na majetku fyzických a ostatních osob, zejména na rybnících byly škody vyčísleny na 4 974 tis. Kč. Postižení se nevyhnul ani majetek kraje, na kterém způsobily povodně škody ve výši cca 3 947 tis. Kč.
 

 
 

„Patrně nejspostiženějšími okresy v našem regiony byly Žďársko a Pelhřimovsko. Pokud jde o konkrétní obce, pak škody za více než šest milionů korun odhaduje obec Těchobuz a to především na komunikacích a rybnících. Mezi další obce patří Prosetín na Bystřicku s vysokou škodou na komunikacích a obec Tři Studně na Novoměstsku, kde přívalové deště poškodily kanalizaci, komunikace a rybníky,“ uvedl Jaroslav Mikyna z krajského oddělení vodního hospodářství.

 

O dotace na odstranění povodňových škod na obecním majetku si mohou obce požádat u příslušných správců dotačních programů. V gesci Ministerstva zemědělství je Program na odstraňování povodňových škod, Program prevence před povodněmi II a Program podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží. Podrobnosti k těmto programů jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství: http://www.mze.cz.

Ministerstvo životního prostředí připravuje podzimní výzvu v rámci operačního programu Životní prostředí osa 1.3 Omezování rizika povodní, se zaměřením na podporu tvorby digitálních povodňových plánů, mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Podrobnosti budou uvedeny na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí: http://www.sfzp.cz.

Lesy České republiky, s.p., tak jako při povodních v předchozích letech, nabízí za velmi výhodnou cenu dřevo na výstavbu povodní zničených domů. Bližší informace lze získat na stránkách: http://www.lesycr.cz.

Další dotační program, který mohou obce využít při řešení následků bleskových povodní, spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Program se jmenuje Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce nebo svazku obcí poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Podrobnější informace (podmínky čerpaní, formuláře atd.) jsou dostupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz v sekci Státní pomoc při živelné nebo jiné pohromě.

 

„Postižené obce se mohou také obrátit se žádostí o pomoc na kraj Vysočina, který se snaží stejně jako v minulých letech postiženým obcím pomoci. Svoji pomoc kraj směřuje zejména tam, kde došlo k narušení základních funkcí v území a obec nemá dostatek vlastních prostředků ani jiné možnosti k tomu, aby se s následky povodně sama vypořádala,“ doplnil Pavel Dvořák z odboru sekretariátu hejtmana.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.8.2009 / 19.8.2009

Počet návštěv: 24776
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek