Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Vysočina je Smart regionem. Technologický pokrok 21. století se odráží ve vyšší kvalitě života

Rozvoj Kraje Vysočina je úzce spjat s maximálním využíváním moderních technologií, prostřednictvím kterých je přirozeně zajišťována vyšší kvalita života při zohledňování principů udržitelného rozvoj a efektivní správy věcí veřejných. „Chytrými“ aktivitami se od letošního roku zabývá krajská Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina. „Zásadní rolí Kraje Vysočina při prosazování smart řešení je iniciovat, koordinovat a zastřešovat aktivity klíčových partnerů na území regionu, podporovat jejich činnost, dílčí aktivity finančně zajišťovat nebo spolufinancovat například z evropských strukturálních fondů, Fondu Vysočiny nebo centrálních dotačních titulů,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal, kterému dnes byla agenda Smart Regionu gesčně svěřena.
 

 
 

S označením Smart projekt, opatření nebo řešení se bude veřejnost nyní  setkávat u krajských projektů častěji. Kraj chce problematice SMART věnovat více prostoru, prezentovat a propagovat ji i navenek, důsledně označovat konkrétní aktivity inovativního řešení. V minulosti do této klasifikace spadaly například úspěšné projekty Kraje Vysočina, které zná veřejnost z krajských nemocnic – eAmbulance – elektronické objednávání k lékařům, podpora badatelských center na půdě krajských gymnázií, v případě cestovního ruchu aplikace pro sčítání průjezdu cyklistů a průchodů turistů vybranými lokalitami, patří sem i zavedení a rozvoj krajské páteřní internetové sítě RowaNet, měření kvality ovzduší, zavádění inteligentního osvětlení ve veřejných institucích, v neposlední řadě je aktuální například zavádění Veřejné dopravy Vysočiny s jednou jízdenkou atd.


Při řešení konceptu SMART regionu je pro Kraj Vysočina klíčové zlepšení přístupu měst k zavádění opatření prostřednictvím SMART City. „Vzhledem k tomu, že některá opatření přesahují hranice měst, je třeba už při jejich plánování posoudit dopad na celý region, zde bude kraj plnit funkci koodinátora, přenašeče zkušeností, zajistí poradenství a konzultace k financování společných aktivit včetně propagace a marketingu,“ uvádí příklad krajské role Pavel Pacal. Výsledkem všech aktivity je SMART region, tedy destinace, kde se lidem dobře žije, neplýtvá se energiemi, není zatěžováno životní prostředí a lidé se cítí bezpečně. To vše se děje za přispění digitálních technologií, které systém optimálně podporují.

 

S chytrými SMART technologiemi a řešeními se v budoucnu budou občané Kraje Vysočina setkávat např. také při pořizování dokumentace ochrany lesa při napadení kůrovcem, konzultována je možnost stavby elektrovozidel jako marketingová aktivita podpory technického vzdělávání nebo stále častěji při vážení nákladních vozidel na vybraných komunikacích. Smart řešení se odrazí i v zajišťování bezpečnosti veřejných budov a občanů.

 

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.12.2017 / 19.12.2017

Počet návštěv: 4023
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek