Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Vysočina a Jihomoravský kraj uzavřely memorandum o propojení vodárenských soustav. Nejde jen o sucho, ale i o kvalitu vody

memorandum
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina uzavřely Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Dokument, pod který dnes připojili své podpisy hejtmani Jan Grolich a Vítězslav Schrek, potvrzuje oboustranný zájem regionů o spolupráci při dalším rozvoji a propojování vodárenských soustav.
 

 
 

„Cílem memoranda je zvýšení zabezpečenosti dodávek pitné vody v širším regionu i v době klimatické změny a souvisejících období sucha a nedostatku vody. Vodárenské soustavy nejsou omezeny hranicemi krajů, oba kraje spojují významné vodní zdroje i stávající vodárenské soustavy – povrchová voda z vodárenské nádrže Vír na Vysočině je prostřednictvím Vírského oblastního vodovodu dodávána obyvatelům brněnské aglomerace a naopak voda odebraná z vodní nádrže Vranov v Jihomoravském kraji slouží k zásobování obyvatel značné části okresu Třebíč pitnou vodou,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. „Voda je našim největším bohatstvím, proto s ní musíme dobře hospodařit. Dnes jsme podepsali dokument o spolupráci mezi dvěma sousedními kraji, který umožní o toto bohatství lépe pečovat a zabraňovat výpadkům a ztrátám na jeho cestě k obyvatelům obou regionů. V boji proti suchu jsme všichni v první linii – obyvatelé, města, obce i kraje,“ řekl hejtman Jan Grolich. 


Od uzavření memoranda se budou odvíjet další společné aktivity jako příprava a zpracování studií proveditelnosti na propojování jednotlivých skupinových vodovodů (předpoklad zpracování v roce 2022) a následně po nalezení vhodného nositele i postupná příprava zpracování projektových dokumentací pro územní a pro stavební řízení na konkrétní akce, jednání o možnostech poskytnutí dotací apod. „Jedná se tedy zatím o zajištění přípravných prací, bez nich ale projekty nemůžeme vůbec začít, vlastní realizace jednotlivých staveb bude během na dlouhou trať. Na území Kraje Vysočina se zatím uvažuje o 10 prioritních akcích propojování vodárenských soustav a na území Jihomoravského kraje o 14 prioritních akcích,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček s tím, že v případě Vysočiny jde např. o akce úpravna vody Štítary – Častohostice, Budišov – Náměšť nad Oslavou, Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Pacov, úpravna vody Vír – Žďár nad Sázavou.

 

Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem nezavazuje žádnou ze stran ke konkrétnímu obsahovému ani finančnímu plnění. Konkrétní akce a společné aktivity budou realizovány až na základně smluv a dohod, které budou v rámci memoranda uzavírány.

 

Povrchová voda z vodního díla Vír kvalitně upravená ve Švařci a vedená k Brnu pokryje po své trase potřeby zhruba půl miliónu obyvatel. Pro Brno se jedná o tzv. doplňkový zdroj pitné vody, protože většina pitné vody je zatím dodávána z Březovského prameniště na území Pardubického kraje. V návaznosti na pokles hladiny podzemní vody v Březovském prameništi v období dlouhodobého sucha v letech 2015–2019 došlo ke snížení odběru podzemní vody z tohoto prameniště a navýšení odběru povrchové vody z nádrže Vír. Do budoucna je pro brněnskou aglomeraci plánován odběr vody z Víru a Březovského prameniště v rovnocenném množství.

 

 

Kraj Vysočina zásobuje pitnou vodou dále i část Středočeského kraje a Prahu. Pro tyto aglomerace je využívána pitná voda z vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. Tento zdroj, mimochodem největší v České republice i střední Evropě, pokrývá spotřebu pitné vody 1,3 miliónů obyvatel. Voda pro ně je čištěna v nejmodernější úpravně dokončené v roce 2021.

 

Kraj Vysočina poskytl ze svého rozpočtu od roku 2002 dosud (včetně letošního roku) na podporu dalšího rozvoje vodního hospodářství obcí dotace v celkové výši 1,148 miliardy korun. Celková výše dotací do vodohospodářské infrastruktury obcí se postupně zvyšuje. Kraj Vysočina, přestože má v této oblasti příjem z poplatků za odběr podzemní vody ve výši pouze cca 16 miliónů korun ročně, poskytuje dotace obcím zpravidla 4x až 5x vyšší. „Pro srovnání lze uvést, že celková výše dotací do této oblasti v roce 2011 byla 48 miliónů korun, v loňském roce 77 miliónů korun a v letošním roce už 88 miliónů korun. Dotace do oblasti vodohospodářství jsou poskytovány v rámci speciálních dotačních programů Fondu Vysočiny. Dotace jsou poskytovány obcím nebo svazkům obcí, pro které jsou tyto stavby finančně velmi náročné. Účelem je zajištění zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou a zajištění odvádění a čištění odpadních vod, čímž se zlepší kvalita povrchových vod ve vodních tocích,“ doplnil Lukáš Vlček.

 

memorandummemorandummemorandummemorndummemorandum

 • Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.9.2021 / 6.9.2021

Počet návštěv: 1411
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies