Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Výroční zpráva za rok 2006

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZA ROK 2006

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje kraj Vysočina následující údaje:

 

I. V roce 2006 bylo podáno 17 žádostí o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Z toho 15 žádostí o informace bylo vyřízeno kladně – požadované informace byly poskytnuty v celém rozsahu, 2 žádosti o informace byly zčásti odmítnuty.

II. Další žádosti byly podávány telefonicky nebo ústně a byly zodpovězeny příslušnými zaměstnanci kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu kraje Vysočina na místě.

III. V roce 2006 byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

IV. Žádný případ nebyl řešen soudem.

V. V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

VI. V roce 2006 byla podána 1 stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Důvodem podání stížnosti bylo nedodržení formy odmítnutí poskytnutí informace, a to pouhým sdělením, nikoliv rozhodnutím. Vyřízení stížnosti proběhlo formou rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (ve lhůtě možné autoremedury), a to z důvodu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz a na jeho úřední desce.

 

 

V Jihlavě dne 22. 2. 2007

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

hejtman kraje Vysočina

 

JUDr. Simeona Zikmundová v. r.

ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.3.2007 / 1.3.2007

Počet návštěv: 99139
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies