Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Výnos MK ze dne 10. září 1969 o prohlášení historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci

 

 
 

Výnos

 

ministra kultury České socialistické republiky

 

ze dne 10. září 1969 čj. 11. 764/69 – II/2

 

o prohlášení historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci

 

V dohodě s ministry plánování, výstavby a techniky, financí a ostatními vedoucími zúčastněných ústředních orgánů

 

prohlašuji

historické jádro města Pelhřimova podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb. , o kulturních památkách,

za památkovou rezervaci.

 

            Účelem prohlášení historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu, jakožto vynikajícímu urbanistickému útvaru, který typickým způsobem charakterizuje zakládané město v Čechách ve 13. století a zachovává architektonicky významný soubor měšťanských domů a veřejných budov v historicky významném a esteticky působivém prostředí, a zajistit uplatňování péče o jeho zachování, konzervaci a obnovu v rámci socialistické výstavby tak, aby jako organická součást životního prostředí města sloužil kulturním a hospodářským potřebám.

 

Čl.1

 

            (1) Obvod památkové rezervace v Pelhřimově se vymezuje hranicí, která sleduje po vnější straně okruh městského opevnění a probíhá středem těchto komunikací: od rozcestí pod Horní bránou směrem k severozápadu Tylovou ulicí, Solní ulicí, ul. U starého pivovaru, Tyršovou ulicí, nám. Rudé armády a ulicí Na příkopech zpět na rozcestí před Horní branou:

            (2) Předmětem památkové péče v rezervaci jsou:

 

a) vybrané nemovité kulturní památky uvedené v příloze A k tomuto výnosu;

 

b) ostatní nemovité kulturní památky uvedené v příloze B k tomuto výnosu;

 

c) prostorová a hmotová skladby na celém území památkové rezervace;

 

d) ostatní objekty dotvářející sídlištní aglomeraci města Pelhřimova, s nimiž z hlediska zájmů památkové péče lze v závažných, podstatně objekt měnících úpravách, nakládat pouze v dohodě s orgány památkové péče.

 

            (3) Obvod rezervace a všechny chráněné památkové objekty v rezervaci se vyznačí v hlavním výkresu směrného územního plánu města a dále ve všech dílčích plánech, jimiž se řídí výstavba města, a zaznamená se také v mapových a evidenčních (písemných) operátech.

 

Čl.2

 

            Pro stavební činnost v památkové rezervaci v Pelhřimově stanovím tyto podmínky:

 

a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek musí být provedeny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, přiměřenému společenskému využití a k dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí;

 

b) nové stavby, úpravy nechráněných staveb, úpravy terénní, parkové a jiné mohou být provedeny pouze s ohledem k památkové povaze rezervace a k jejímu kulturně politickému programu;

 

c) výstavba v rezervaci zachovává a upravuje, popř. obnovuje hlavní historické prostory a soubory budov, především areál Mírového náměstí, okolí děkanského kostela a bývalého zámku, prostor ulic směrujících k Horní a Dolní bráně, i dochovaný fortifikační systém

 

d) nová výstavba v obvodu rezervace nesmí porušovat daný historický a výtvarný charakter rezervace a musí být hodnotným výrazem soudobé architektonické tvorby;

 

e) veřejné osvětlení a reklamní zařízení musí být v souladu s architektonickým výrazem historického prostředí.

 

Čl.3

 

            Tento výnos nabývá účinnosti dnem 15. října 1969.

 

Ministr:

 

Dr. M. Brůžek, CSc. v.r.

 

Přílohy:

 

A - Seznam vybraných nemovitých kulturních památek v památkové rezervaci v Pelhřimově

B - Seznam ostatních nemovitých kulturních památek v památkové rezervaci v Pelhřimově

Plán památkové rezervace v Pelhřimově

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Výnos MK ze dne 10. září 1969 o prohlášení historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 28.7.2005 / 28.7.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17945
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek