Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Vyhlášení výzvy ke kotlíkovým dotacím (AUDIO)

Kotlíky
Kraj Vysočina vyhlásil 10. ledna 2017 další „dodatečnou“ výzvu na kotlíkové dotace. Prostředky ve výši téměř 24 miliónů korun budou vynaloženy na realizaci projektů, ve kterých dojde k likvidaci starých kotlů na tuhá paliva a jejich výměně za ekologické zdroje vytápění. Výhradně však dle zadání ministerstva životního prostředí za kotle na biomasu a tepelná čerpadla!
 

 
 

 „Významnou změnou oproti výzvě předchozí je dle požadavku ministerstva životního prostředí to, že lze vyměnit staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové kotle spalující výhradně biomasu a nebo za tepelná čerpadla. K jiným významnějším změnám při této výzvě nedošlo, proto je také uznatelnost výdajů nastavena od 17. prosince 2015," uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování Pavel Pacal.


Základní podmínkou je, že žadatel o dotaci je majitelem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla, nový zdroj tepla bude splňovat Ekodesing a starý kotel bude předán k likvidaci subjektu, který je k tomu oprávněn. Žádosti bude možné podávat od 13. února 2017, nejdříve v 8.00 hodin způsoby, které jsou popsány v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 01/17. Celé znění těchto Pravidel naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu pod odkazem https://www.kr-vysocina.cz/pravidla-dotacniho-titulu/ds-303227/p1=79643.

Formulář žádosti o dotaci je pak k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení: https://www.kr-vysocina.cz/pro-zadatele/ds-303597/archiv=0&p1=79031.


O historicky první kotlíkové dotace úspěšně požádalo na začátku loňského roku 2050 majitelů nemovitostí, mezi které bude postupně rozděleno 230 miliónů korun.

 

Více informací na www.kr-vysocina.cz/kotliky.


Logotyp

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
  • Více informací Eva Láníková, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 888, e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz
  • Audio: Jitka Svatošová

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 10.1.2017 / 10.1.2017

Počet návštěv: 6623
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek