Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele > Podpora inovací


 

Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu The Country for the Future - příjem žádosti do 31. 3. 2021

Výzva MPO podporuje pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích. Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 25 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů. Část dotace poskytovaná dle De minimis je navíc limitována podmínkami tohoto nařízení.
 

 
 
Platný text Programu je zveřejněn na webu poskytovatele (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/novy-program-na-podporu-inovaci-the-country-for-the-future--246526/). Podpora bude poskytována na základě Nařízení Komise č. 651/2014 (dále jen „GBER“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení č. 1407/2013 (dále jen „De minimis“) ve znění pozdějších předpisů.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

  • inovace produktu,
  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační.

 

Požadované zaměření projektu je blíže specifikováno v kapitole 2 zadávací dokumentace.

 

Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení:

  • zahájení řešení v období od  30. 1. 2021 do 1. 10. 2021, s tím, že projekt nesmí být zahájen dříve než den po podání žádosti! (datum možného plánovaného zahájení a tím i termín rozhodný pro uznatelnost nákladů se tak u jednotlivých žádostí může lišit; pouze z nákladů podpořených v režimu De minimis mohou být ty, které jsou spojeny s přípravou projektové žádosti, uznatelné i takové, které vzniknou před datem podání žádosti),
  • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců,
  • ukončení řešení tedy nejpozději do 30. 9. 2024.

Bližší informace k vyhlášené výzvě naleznete také pod odkazem https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-treti-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future--259201/


Zdroj: www.mpo.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 10.2.2021 / 10.2.2021 | Zveřejnit od-do: 10.2.2021-21.4.2021
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 293
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek