Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje > Publikace Edice Vysočiny


 

Vyhlášení nové přírodní památky Laguna u Bohdalova

laguna
Laguna u Bohdalova (okr. Žďár nad Sázavou) je novou přírodní památkou. Jen pouhých pár desítek metrů od obchvatu Bohdalova zachraňuje občanské sdružení Sdružení Krajina rozsáhlý komplex tůní s bohatým zastoupením obojživelníků. Dnešním rozhodnutím Rady kraje Vysočina se po delší době rozrostl seznam, který v současné době na Vysočině čítá už 170 zvláště chráněných území.
 

 
 

přírodní památka tvořená čtyřmi vodními tůněmi zaujímá 1,28 ha. „Předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní fauna a flóra s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů v tůních vzniklých po těžbě cihlářské hlíny,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý. Dlouhodobým cílem ochrany území je mimo jiné obnovení a udržování podmínek pro rozmnožování silně a kriticky ohrožených druhů obojživelníků – čolka velkého, kuňky ohnivé, skokana ostronosého. “V lokalitě se nachází také populace silně ohroženého druhu rostliny rdestu alpského. Společenstva této přírodní památky není možné ponechat zcela bez lidských zásahů. Nepředpokládá se, že by se památka obešla bez aktivní péče ochranářů. Je třeba pravidelné kosení invazních druhů, biotopových trávníků, litorálních porostů a zmlazování vrbin a náletů. To vše vč. finančně náročné revitalizace může nyní probíhat za přispění prostředků z Operačního programu životní prostředí a podpor ze Státního fondu životního prostředí ČR,“ uvedla Kristýna Balážová z krajského odboru životního prostředí.

 

Dílčí kroky vedoucí k záchraně laguny spolupodpořil už loni finanční injekcí Krajský úřad kraje Vysočina. Celková revitalizace lokality by měla být podpořena z Operačního programu Životní prostředí. Na přípravu projektové dokumentace a na administrativní rozjetí celé aktivity přispěl opět kraj Vysočina. Sdružení Krajina předpokládá, že tento ojedinělý biotop zpřístupní také široké veřejnosti. Využije k tomu zhruba 200 m dlouhou umělou hráz, na které by v budoucnu mohly být umístěny informační tabule se zajímavostmi o zdejší široké škále živočichů a rostlin.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2009 / 3.11.2009

Počet návštěv: 7442
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek