Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu


 

Volební manuál. Co volič může, musí a kde mu běží čas

volby
20. a 21. října 2017 se opět po čtyřech letech otevřou volební místnosti a plnoletá veřejnost bude moci vybírat dvě stovky nových zástupců do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V případě Kraje Vysočina bude možné vybírat z 24 politických stran a hnutí, které na kandidátních listinách uvedly celkem 419 kandidátů, z nich je více než 70 % mužů, zbytek žen. Zajímavé je, že 141 kandidátů je bez politické příslušnosti tedy z nezávislých. A co je třeba si před volbami připomenout?
 

 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin. Nejpozději 5. října 2017 oznámí starosta obce rozdělení volebních okrsků a adresy volebních místností. V případě Vysočiny je území rozděleno na 1137 volebních okrsků. 

Volit mohou nejen čeští občané v zahraničí, ale i ti, kteří například dlouhodobě bydlí v jiném kraji. Musí si ale s dostatečným předstihem zajistit takzvaný voličský průkaz, který umožňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku v republice. O voličské průkazy mohou obyvatelé žádat už ode dne vyhlášení termínu voleb, tedy od 2. května tohoto roku. Komunikovat přitom musí s obecním úřadem v místě jejich trvalého bydliště. O průkaz lze požádat osobně, na základě písemného podání, které musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, která musí být soukromá a patřit žadateli. Podle současné legislativy nelze o vydání voličského průkazu žádat v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče. V případně osobní žádosti musí volič přijít na úřad nejpozději do 18. října do 16. hodiny. Není nutné předem vyplňovat žádný formulář, o osobně podané žádosti se sepíše úřední záznam. Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče, jak je shora uvedeno. Dokument nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, příjmení, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný voličský průkaz vyzvedne, příp. kam mu má být zaslán. Písemná žádost musí na obecní úřad dorazit nejpozději do 13. října. Češi mohou o průkaz žádat také prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad začne průkazy vydávat a rozesílat nejdříve 5. října 2017. 

V den voleb může držitel voličského průkazu přijít k urně do jakéhokoli volebního okrsku . Zde komisi odevzdá voličský průkaz a prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR prostřednictvím platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Samotný voličský průkaz bez osobních dokladů využít nelze. Jako místo, kde můžete v zahraničí uskutečnit svou volbu jsou určeny zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, které současně vedou zvláštní seznamy voličů, a kde je během voleb umožněno následně voliči hlasovat. Losem bylo určeno, že v případě voleb v zahraničí, volič vybírá a volí kandidáty do Středočeského kraje. Upozorňujeme, že nelze volit na voličský průkaz vydaný pro jiný typ voleb.


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v době konání voleb volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze však na území daného okrsku. V takovém případě k němu volební komise vyšle dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Nejčastěji se tak děje v nemocnicích nebo v domácnostech dlouhodobě nemocných. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

Hlasovací lístky dostanou voliči nejpozději tři dny před otevřením volebních místností. Pokud volič ztratí, nebo dostane poškozené nebo nekompletní hlasovací lístky, může požádat o nové ve volební místnosti.

 

Do Poslanecké sněmovny se volí poměrným volebním systémem. Mandáty jsou rozdělovány těm stranám, které na celostátní úrovni překročily hranici 5z celkového počtu platných odevzdaných hlasů ve volbách. Pro koalice politických stran platí následující pravidla: koalice dvou stran musí získat nejméně 10% hlasů; koalice tří stran musí získat nejméně 15% hlasů; koalice čtyř a více stran musí získat nejméně 20% hlasů.

 

 

  • Alena Kuchařová, oddělení ostatních správních činností
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Volební manuál. Co volič může, musí a kde mu běží čas
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.10.2017 / 4.10.2017

Počet návštěv: 1570
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek