Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina dokončena

PC instalace
Kraj Vysočina dokončil projekt Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina. Cílem projektu bylo zlepšení vnitřní architektury informačních systémů Kraje Vysočina, tzn. připravit úřad na aplikaci zákonů v oblasti eGovermentu, především zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů tzv. „datové schránky“ a zákona o základních registrech. „Práce na ladění základních komponent systému odstartovaly už v roce 2010 a letos v lednu byl spuštěn finální provoz celého řešení,“ informoval Jaroslav Krotký z krajského odboru informatiky. Náklady na projekt Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina jsou 11,8 miliónu korun, 85 % z nich bude hrazeno z Integrovaného operačního programu.
 

 
 

První část projektu

 • Groupware – groupware je hlavní komunikační prostředek, který využívá úřad (maily, faxy, sms apod.). Do současné doby byl využíván produkt MS Exchange 2003, což bylo v dnešní době již velmi zastaralé řešení. Aby bylo možné efektivně využívat emaily v různých systémech jako je spisová služba apod., bylo potřeba tento systém zaktualizovat na novější řešení, což byl v rámci projektu vysoutěžený produkt MS Exchange 2010, který v kombinaci s novým Office 2010 nabízí spoustu možností v integraci v aplikačním vybavení.

 

 • Logování – logovací systém má sloužit k archivování a vyhodnocování přístupů např. do základních registrů, spisové služby, databází úřadu. Možnost pokročilé analýzy logů (korelace), právní nezpochybnitelnost logů (el. podepisování). Toto řešení bylo nutné implementovat vzhledem k tomu, že důkazní břemeno v případě právních sporů je na úřadech, které se dotazují do základních registrů. Tyto úřady musí dle zákona o základních registrech jednoznačně a nezpochybnitelně určit daného uživatele, který přístup provedl. V rámci této komodity bylo realizováno řešení NetIQ Security Manager.

 

 • Spisová služba – daná komodita se týkala dopracování spisové služby Gordic Ginis pro potřeby využívání datových schránek. Jednalo se především o doposud velmi pracné hromadné odesílání elektronických dokumentů (např. dopisy na 704 obcí, kde je stejný text, pouze se např. mění částka, kterou obec dostane do rozpočtu). Do této doby musel úředník vytvořit 704 dopisů a provést 704 odeslání (pracnost kolem 2 dnů), nyní realizováno po úpravě spisové služby v rámci komodity 3 do 2 hodin. Stejný problém byl u hromadného odesílání poukazů a dalších částí spisové služby.

 

 • Document management system – komodita se týkala využití MS Sharepoint, který byl pořízen v rámci projektu IOP Upgrade datového skladu Kraje Vysočina (klientské licence). Tato komodita na pořízené licence navazovala a jejím cílem bylo zaintegrovat Sharepoint do prostředí Kraje Vysočina (další projekty, které jsou realizovány v sharepointu – Procesní řízení, Řízení příspěvkových organizací, Upgrade datového skladu, Portál strategického řízení). Bylo potřeba vytvořit Sharepoint farmu, která bude centrálně spravována, protože samostatná správa několika Sharepoint serverů je velmi náročná a neefektivní.

 

Druhá část projektu

 • Identity management – IDM je nástroj na řízení identit v informačních systémech. Zajišťuje, aby daná osoba byla ve všech systémech pod jednotným identifikátorem (identitou) a bylo možné jednoduše řídit oprávnění osob v systémech a auditovat centrálně oprávnění (kde všude má kdo přístup).

 

 • Lokální registry a analýza backoffice - řešení implementace základních registrů, což je hlavní komodita celého projektu. Jednalo se o úpravu informačních systémů tak, aby byly schopny komunikace se základními registry. Na to navazovala analýza BackOffice, kde bylo potřeba vytipovat dané systémy, navrhnout úpravy a zaintegrovat je se základními registry. Dále řešení tvořilo proxy připojení do základních registrů prostřednictvím software, který jednotlivým informačním systémům úřadu umožňuje přes jedno místo připojení do základních registrů (které provádí centrální logování a řízení oprávnění).

 

 • Jaroslav Krotký, odbor informatiky
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 109
  e-mail: krotky.j@kr-vysocina.cz
VIU
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.1.2013 / 21.1.2013

Počet návštěv: 14215
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek