Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Víte, co je VALIDACE?

Víte, co je VALIDACE?
Tuto otázku dostali před třemi roky zaměstnanci Domova důchodců Onšov při hledání nových cest k porozumění velmi starým klientům. Cílem bylo najít odpověď, jakým způsobem můžeme naše služby zkvalitnit a více je přiblížit reálným potřebám klientů sociální služby „domov pro seniory“. Vzhledem k tomu, že se Onšovští chtěli dozvědět více o moderních metodách individuální práce s osobami v seniorském věku, vyžadující vysokou míru podpory a péče z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a věku, vznikl projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“, podpořený z Operačního programu Zaměstnanost.
 

 
 

Zaměstnanci Domova důchodců Onšov do projektu přizvali i zaměstnance návazné a spolupracující služby Centrum sociálních služeb v Lukavci, která seniorům a jejich blízkým osobám poskytuje službu odlehčovací. Po dobu dvou let probíhalo intenzívní teoretické i praktické vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, kteří se na akreditovaných kurzech, odborných konzultacích, pracovních návštěvách a stážích dozvěděli více o metodách paliativní péče, biografie, bazální stimulace a validace. Již v průběhu projektu byly prvky všech těchto metod zavedeny do každodenní přímé práce. Na základě systematického používání nových technik klienti dostávali nové podněty, došlo k hlubšímu navázání vzájemných vztahů. Obnovené vzpomínky pomohly rozklíčovat stereotypy a problémové chování klientů. Pomocí cílené stimulace a stimulace „uložených“ vzpomínek došlo k podpoře vnímání, komunikace a následně rozvoji hybnosti.

 

Celý projekt byl završen závěrečnou konferencí, která se konala 14. září 2018 v prostorách sídla Kraje Vysočina pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pavla Fraňka a za přítomnosti dalších přibližně 50 spolupracovníků poskytujících sociální služby na Vysočině. Na konferenci byl představen nejenom průběh projektu, ale i komunikační metoda validace, kterou fascinujícím způsobem prezentovala terapeutka z Centra Memory v Bratislavě Mária Wirth. Na praktických příkladech popisovala, jak tento empatický způsob komunikace pomáhá pochopit svět starého dezorientovaného člověka, který potřebuje důvěru, jistotu a důstojnost, aby mohlo dojít ke zlepšení jeho tělesných a sociálních funkcí. Rovněž zaznělo, že používání validačního procesu vyžaduje od zaměstnanců a organizace jako celku změnu filozofie vnímání těchto osob. Je nutné zaměstnance sociálních služeb v tomto ohledu motivovat ke vzdělávání a osobnímu rozvoji. Na závěr konference z úst kompetentních osob zazněla podpora vztahující se k systematickému získávání teoretických znalostí a praktických dovedností ve službách poskytujících péči osobám s demencí či podobným onemocněním na území kraje.

 

Na konferenci opakovaně zazněly příklady dobré praxe dokladující, že projekt přispěl ke zvýšení kvality péče o klienty sociálních služeb zapojených do projektu. Začlenění nových metod práce do běžných denních činností poskytlo klientům nové přirozené prožitky uspokojující jejich potřeby, a tím došlo ke zlepšení jejich života. Na prezentovaných kazuistikách bylo ukázáno, že nové metody mají významné místo při zajišťování kvalitní sociálně ošetřovatelské péče v pobytových sociálních službách pro seniory, a otevírají možnost prožít i konec života v klidném a bezpečném prostředí „domova“.

 

Validace

je komunikační metoda, prostřednictvím které je možné udržet kontakt s velmi starými lidmi, kteří žili běžný život (a nebylo jim v průběhu života diagnostikováno psychiatrické onemocnění). Je založena na empatickém postoji validujícího pracovníka, který na základě jednoduchých a praktických technik pomáhá člověku obnovit důstojnost a zabránit postupu do pokročilejší fáze dezorientace.

 

logo

  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Víte, co je VALIDACE?
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.10.2018 / 9.10.2018

Počet návštěv: 1579
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek