Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 11.12.2018

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.11.201812.12.2018Veřejná vyhláška Výzva [PDF, 3,6 MB]
Umístění průmyslového areálu v k.ú. Vystrkov u Humpolce.
Marcela Zezulková
29.10.201811.12.2018Veřejná vyhláška [PDF, 706 kB]
Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.12.201827.12.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 a na silnici I/37, z důvodu vyznačení objízdné trasy v rámci konání akce „BMW IBU World Cup Biathlon 2018“, v termínu od 20. 12. 2018 do 23. 12. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
4.12.201820.12.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy [PDF, 458 kB]
přechodná úprava provozu na silnicích I/19, I/23, I/34, I/37 a I/38 na území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou pro provádění údržby a běžných oprav silnic I. třídy v Kraji Vysočina
Iveta Hájková
26.11.201812.12.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
dopravní omezení a vyznačení částečné a úplné uzavírky v rámci výstavby obchvatu "Silnice I/34 Rouštany - Pohled"
Iveta Hájková

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.2015Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.12.20188.1.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 472 kB]
Stavba porodny krav Cetoraz
Ing. František Mládek
4.12.201820.12.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 886 kB]
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever
Ing. František Mládek
28.11.201814.12.2018Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí [PDF, 3,6 MB]
Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen
Ing. František Mládek
21.11.201827.12.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 727 kB]
V502 výměna vedení VVN 110 kV odbočka Náměšť nad Oslavou
Ing. František Mládek
13.11.201814.12.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 250 kB]
Draka Kabely - rozšíření výroby kabelů
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.11.201828.12.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 349 kB]
18. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Huhtamaki Česká republika, a.s. – výroba nasávané kartonáže“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.11.201811.1.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Sexuologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.11.201811.1.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru kontaktní pracoviště sestry pro péči v psychiatrii
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.11.20188.1.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.11.20188.1.2019Výsledky výběrových řízení ze dne 19. 11. 2018 [PDF, 198 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.11.20187.1.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.11.20187.1.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.11.201831.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.11.201819.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.11.201814.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Otorinolaryngologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.11.201813.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Vnitřní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
31.10.201812.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 89 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.12.201820.12.2018vyhláška o možnosti převzít písemnostBc. Eva Houfová
19.11.201819.12.2018Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BJI 028/2018Bc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.11.201831.12.2019Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2019 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2019 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Plánování v oblasti vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.10.20181.4.2019Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. října 2018 po dobu 6 měsíců (do 31. března 2019) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické po
Ing. Martin Drápela

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.11.201812.12.2018Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2018 [PDF, 115 kB]
11. prosinec 2018
Petra Pospíchalová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.12.20187.1.2019Úřednice/úředník na úseku agendy sociální práce odboru sociálních věcí [PDF, 415 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 4. 1. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
3.12.201818.12.2018Úřednice/úředník na úseku školského rejstříku (mateřské a základní školství) a referent fondů EU odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 525 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 18. 12. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
3.12.201818.12.2018Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového [PDF, 396 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 18. 12. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
27.11.201814.12.2018Úřednice/úředník na úseku volnočasových aktivit odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 428 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 12. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail:cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočet 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201812.12.2018Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 [PDF, 276 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
22.11.201812.12.2018Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 [PDF, 1,1 MB]
Návrh rozpočtu - úřední deska
Ing. Bc. Pavel Tulis
22.11.201812.12.2018Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Úplné znění návrhu rozpočtu
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.201814.12.2018Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru 451 047 Sázavka na lomu Peklo v k.ú. Habry [PDF, 1,3 MB]Ing. Martin Drápela

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Veřejné sbírky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
3.12.201819.12.2018TREMEDIAS, spolek [DOC, 37 kB]
Veřejná sbírka osvědčena v kratší lhůtě jak 30 dnů - požár rodinného domu
Marie Vostálová
28.11.201814.12.2018Show Your Help, z.s. [DOC, 37 kB]
Veřejná sbírka osvědčena v kratší lhůtě jak 30 dnů - z důvodů hodných zvláštního zřetele
Marie Vostálová

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.12.201820.12.2018Usnesení Ministerstva zemědělství o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 297 kB]
Usnesení MZe o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci "Povolení k provozování vodovodu nazvaného - rozvodná vodovodní síť - dl. 289,35 m a kanalizace nazvané - splašková kanalizace - dl. 250,15 m" pro společnost VODODODY A KANALIZACE Loucko s. r. o.
Ing. Martin Drápela
4.12.201820.12.2018Usnesení Ministerstva zemědělství o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 301 kB]
Usnesení MZe o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci zrušení povolení k provozování vodohospodářského majetku v Lukách nad Jihlavou stávajícímu provozovateli, tj. VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
Ing. Martin Drápela

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.12.20188.1.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Veselá u Častrova, obec Veselá, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
7.12.201816.1.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 76 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
27.11.201828.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 35 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Rožínka.
Martina Vávrová
27.11.201828.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 36 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Humpolec.
Martina Vávrová
14.11.201817.12.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 72 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Radňov u Rynárce, obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.2.20181.4.2019Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/18 [PDF, 256 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1242234

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek