Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 22.9.2018

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.9.201829.10.2018Veřejná vyhláška [PDF, 4,3 MB]
Územní plán Dobronín
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.9.20188.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34 Skála směr Humpolec v délce cca 50, kácení stromů, úplná krátkodobá uzavírka bez objízdné trasy
Iveta Hájková
18.9.20184.10.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku nově budovaného obchvatu obce Sklené nad Oslavou, z důvodu provádění dokončovacích prací na obchvatu obce Sklené nad Oslavou, v termínu: 01. 10. 2018 – 20. 12. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
17.9.20183.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
dopravní omezení na silnici I/34 u obce Velký Rybník a Dehtáře okr. Pelhřimov při montáži vysokého napětí
Iveta Hájková
17.9.20183.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahyIveta Hájková
14.9.20181.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/19 Eš - Starý Pelhřimov - objízdná trasa pro vozidla nad 12 t k uzavírce mostu ev.č. 129-003 Březina
Iveta Hájková
14.9.20181.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34 k vyznačení objížďky Rouštany - Česká Bělá pro uzavírku silnice III/03424 Jilemník - Rouštany
Iveta Hájková
14.9.20181.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu k úplné krátkodobé uzavírce na silnici I/34 v k. ú. Vystrkov u Humpolce - demontáž vodičů vzdušeného vedení přes silnici I/34
Iveta Hájková
12.9.201828.9.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v km cca 160,850 – 166,100 na dálničním přivaděči v Jihlavě v úseku od mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D1 (EXIT 112) až po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí III/03824 (ulice Romana Havelky), z důvodu provádění stavebních prací spojených s čištěním uličních vpustí. Termín: od 19. 09. 2018 do 26. 09. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
10.9.201826.9.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v km cca 150,000 – 152,900 v úseku komunikace I/19 mezi křižovatkou s komunikací III/03820 v místní části Keřkov až po křižovatku s komunikací II/03810 v obci Přibyslav, z důvodu uložení potrubí kanalizace do silnice III/03820 v místní části Dobrá - Keřkov, termínu od 17. 09. 2018 do 26. 10. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
7.9.201824.9.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/19 v km cca 160,330 – 163,280 v úseku silnice I/19 od křižovatky se silnicí III/35018 až po křižovatku se silnicí III/35011 u obce Sázava, z důvodu „Sázava – Velká Losenice“, v termínu: od 17. 09. 2018 do 31. 10. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.2015Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.9.20185.10.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 630 kB]
Zařízení k využívání zeminy na povrchu terénu
Ing. František Mládek
18.9.20184.10.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 895 kB]
Výstavba logistického areálu Znojemská - Jihlava
Ing. František Mládek
12.9.201828.9.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 675 kB]
Zařízení ke sběru, výkupu, zpracování a využívání autovraků Okrouhlice
Ing. František Mládek
12.9.201815.10.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 258 kB]
Přístavba kravína v rodinné farmě p. Myslíka v Záborné
Ing. František Mládek
12.9.201828.9.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 593 kB]
Zvýšení kapacity výroby polyetylénových fólií ve výrobním provozu LITHOPLAST s.r.o., Žďár nad Sázavou
Ing. František Mládek
7.9.20188.10.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 725 kB]
Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce
Ing. František Mládek
31.8.20181.10.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 725 kB]
Výkrmna prasat Udeřice
Ing. František Mládek
31.8.20181.10.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 729 kB]
II/360 Velké Meziříčí obchvat JV
Ing. František Mládek
30.8.20181.10.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 475 kB]
DRAKA KABELY VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZŠÍŘENÍ VÝROBY
Ing. František Mládek
30.8.20181.10.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 471 kB]
Farma pro skot - Lukavec
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.9.201822.10.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 350 kB]
16. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Huhtamaki Česká republika, a.s. – výroba nasávané kartonáže“
Ivo Dobrianskij
19.9.201822.10.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 296 kB]
7. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti PROVEM a.s., pro zařízení provoz Vladislav - zařízení pro intenzivní chov prasat
Ivo Dobrianskij
10.9.201811.10.2018Zveřejnění informace o pravomocné změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení CEREPA, a.s. „Zařízení na výrobu hygienických papírů na bázi sběrového papíru
Ing. Milan Křížek

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.9.20185.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Paliativní medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.9.201831.10.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.8.201810.10.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.8.201810.10.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.9.20185.10.2018VPS Pelhřimov - ArneštoviceBc. Eva Houfová
10.9.201810.10.2018UZSVM čj. 10085/BJI/2018-BJIMBc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.8.20184.10.2018Vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 758 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 4. 10. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 604 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.9.201824.9.2018Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 907 kB]
Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí do 30. 11. 2018 ve věci stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami stavby "Vrtaná studna na pozemku p. č. 2377/9 v k. ú. Hodice"
Ing. Radek Zvolánek

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.9.201822.10.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 64 kB]Bc. Milan Lysa
7.9.20188.10.2018Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 2,1 MB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz.
Martina Vávrová
7.9.20188.10.2018Záměr prodeje nemovité věci [PDF, 386 kB]
Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. a obci Jihlava.
Martina Vávrová
31.8.20181.10.2018Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 177 kB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.2.20181.4.2019Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/18 [PDF, 256 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1228013

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek