Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 22.1.2020

Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceŘazeno vzestupně Zodpovídá
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 4 MB]
Složka dokumentů: Výroční zprávy
admin
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 901 kB]
Složka dokumentů: Výroční zprávy
admin
10.11.201431.12.2020Celková architektura IS KrÚ [PDF, 95 kB]
Složka dokumentů: Činnost
admin
13.1.202010.2.2020Psycholožka/psycholog odboru sociálních věcí [PDF, 492 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. 2. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
13.1.202031.1.2020Úřednice/úředník na úseku ekonomicko-technické agendy odboru zdravotnictví [PDF, 445 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 1. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
15.1.202017.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 296 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Zařízení intenzivního chovu drůbeže, provoz Moravské Budějovice, společnosti AGRO - V s. r. o.
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
15.1.202017.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 295 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Výkrmna prasat Litohošť společnosti SPV Pelhřimov, a.s.
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
14.1.202014.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
12. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro reprodukci a výkrm prasat Záblatí společnosti AGROFARM, a.s. Žďár nad Sázavou
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
14.1.202014.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 295 kB]
10. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Farma pro výkrm prasat Matějov společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
7.1.20207.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 270 kB]
13. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Metalurgie“ společnosti ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
6.1.20206.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 296 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Farma pro výkrm prasat Nový Telečkov, společnosti AGROFARM, a.s. Žďár nad Sázavou
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
2.1.20203.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 270 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Lakovny v hale M1, M2 a A3“ společnosti AGROSTROJ International, s.r.o., U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
2.1.20203.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 270 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Automatická linka pro galvanické pokovení oceli a Zn slitin a kataforéza“ společnosti LAKUM – GALMA, a.s., Ostravská 384, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
2.1.20203.2.2020Zveřejnění informace o pravomocném integrovaném povolení [PDF, 269 kB]
integrované povolení pro zařízení „Linka povrchových úprav“ společnosti KP Galvano s.r.o., Sazovická 455/26, 155 21 Praha 5 – Zličín
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
7.1.202023.1.2020Oznámení zahájení řízení [PDF, 635 kB]
Oznámení zahájení řízení ve věci vyjmutí vodní nádrže Kožichovice z rybářského revíru 461078 Markovka 1.
Složka dokumentů: Rybářství
Ing. Martin Drápela
20.12.201922.6.2020Oznámení o zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a povodí Dunaje na území České republiky
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona zpracování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti. V souladu s § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Dunaje na území České republiky od 20. prosince 2019 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2020) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministe
Složka dokumentů: Plánování v oblasti vod
Ing. Martin Drápela
6.1.202022.1.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/19 před obcí Kámen, okr. Pelhřimov - výstavba obchvatu, instalace svodidel
Iveta Hájková
20.1.20205.2.2020Nařízení SVS ze dne 20. ledna 2020Bc. Eva Houfová
21.1.20203.3.2020Výsledky výběrových řízení ze dne 20. 1. 2020 [PDF, 502 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
15.1.202026.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.1.202024.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.1.202024.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.12.20197.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.12.20197.2.2020Výsledky výběrových řízení ze dne 19. 12. 2019 [PDF, 389 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.12.20194.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.12.201930.1.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.12.201928.1.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Endokrinologie a diabetologie – pouze v rozsahu diabetologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.12.201922.1.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.1.20206.2.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v Želetavě na průtahu obcí v prostoru křížení s Želetavkou - výjezd vozidel stavby.
Ing. Jiří Macura
15.1.202031.1.2020Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání
Rozhodnutí o odvolání - deklarace veřejně přístupné účelové komunikace, Kohoutov u Ždírce nad Doubravou
Složka dokumentů: Silniční hospodářství
Ing. Jiří Macura
22.1.202024.2.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 177 kB]
Betonárna Příseka II. podání
Ing. František Mládek
22.1.202024.2.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 247 kB]
Rozšíření terénní úpravy v lokalitě na Poustkách, k.ú. Číměř nad Jihlavou - nové podání
Ing. František Mládek
17.1.20203.2.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 374 kB]
Rozšíření a zahloubení kamenolomu Rančířov
Ing. František Mládek
14.1.202014.2.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 197 kB]
Bioplynová stanice Velké Meziříčí
Ing. František Mládek
9.1.202027.1.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 327 kB]
Navýšení kapacity zinkovny ACO Industries k.s., Přibyslav
Ing. František Mládek
9.1.202027.1.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 318 kB]
Terénní úpravy Krevlický dvůr II Březské - nové podání
Ing. František Mládek
8.1.202024.1.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 317 kB]
Prodejní objekt na ulici Rantířovská, Jihlava
Ing. František Mládek
3.1.20203.2.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o přepracované dokumentaci [PDF, 179 kB]
Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci
Ing. František Mládek
6.1.202022.1.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu v průtahu obce Radňovice v termínu do 31. 3. 2020 z důvodu zmírnění problému s rozstřikem zasoleného sněhu na fasády domů přilehlých k pozemní komunikaci
Bc. Ludmila Řídká
8.1.202024.1.2020VPS Pelhřimov a obce Ústrašín, Zachotín, Střítež pod Křemešníkem, Nový Rychnov, Jankov, ČernoviceBc. Ivana Schimmerová
15.1.20205.2.2020„Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042“Ing. Barbora Švíková
8.1.202029.1.2020Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Strategie rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková
1.2.20184.1.2030Postup pro vyřizování stížností správním orgánem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb [PDF, 387 kB]
Složka dokumentů: Informace pro veřejnost
Bc. David Talpa
11.12.201931.3.2021Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 [PDF, 198 kB]
Složka dokumentů: Rozpočet 2020
Ing. Bc. Pavel Tulis
26.6.201931.7.2020Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020, 2021 a 2022 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
26.6.201931.7.2020Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2018 [PDF, 198 kB]
Složka dokumentů: Závěrečné účty
Ing. Bc. Pavel Tulis
28.1.201928.2.2020Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2019Ing. Bc. Pavel Tulis
4.11.201931.12.2020Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2020 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
18.9.201931.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák
V archivu je: 1 záznam

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 365417

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek