Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 20.8.2019

Řazeno sestupně Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.8.201930.9.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Vnitřní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.8.201930.9.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.8.20194.9.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v úseku Třebíč - Smrk z důvodu dopravního omezení a vedení objízdné trasy po silnici I/23 v rámci realizace stavby "II/360 Pocoucov - Trnava".
Iveta Hájková
16.8.201916.9.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 297 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení „Farma pro výkrm prasat Vídeň“ provozovatele AGROFARM, a.s.
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
15.8.20192.9.2019ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 308 kB]
Linka povrchových úprav
Ing. František Mládek
15.8.20192.9.2019STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ [PDF, 245 kB]
Změna č. 1 územního plánu Obrataň
Ing. František Mládek
15.8.20192.9.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
přechodná úprava provozu na silnici I/19 Pohled - Simtany z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s lokálními sesuvy krajnic
Iveta Hájková
15.8.20192.9.2019Seznámení s podklady rozhodnutí [PDF, 685 kB]
Novostavba-centrum sociálních služeb v k. ú. Žďár nad Sázavou
Marcela Zezulková
14.8.201925.9.2019Výsledky výběrových řízení ze dne 12. 8. 2019 [PDF, 599 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.8.201916.9.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 216 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlávka, obec Jihlávka, okres Jihlava.
Martina Vávrová
14.8.201916.9.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 239 kB]
OMD – 393 míst, Vojnův Městec
Ing. František Mládek
14.8.201930.8.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy č. I/38 v extravilánu mezi obcemi Dlouhá Brtnice a Hladov v termínech 20. - 23. 8. z důvodu opravy svodidel a aplikaci hydroosevu a 2.9. - 8.9. pro instalaci VDZ plastem.
Bc. Ludmila Řídká
13.8.201924.9.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 88 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra- kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.8.201929.8.2019Místní úprava provozu - opatření obecné povahy
místní úprava provozu na silnici I/38 v k. ú. Štoky v prostoru křižovatky u čerpací stanice pohonných hmot
Iveta Hájková
13.8.201929.8.2019Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
místní úprava provozu na silnici I/34 Kohoutov u Ždírce nad Doubravou - umístění svislého a vodorovného dopravního značení k přechodu pro chodce
Iveta Hájková
13.8.201929.8.2019Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí [PDF, 371 kB]
I.C.P. Jihlava - jih a.s. - MULTIFUNKČNÍ AREÁL LEHKÉ VÝROBY A SLUŽEB
Ing. František Mládek
12.8.20199.9.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 234 kB]
V1310/1311 – výměna vedení
Ing. František Mládek
12.8.201928.8.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
přechodná úprava provozu na silnici I/19 Stříbrné Hory - Dobrá a na silnici I/34 Krátká Ves - obchvat Česká Bělá z důvodu dopravního omezení a vyznačení objízdné trasy v souvislosti s opravou silnice Krátká Ves - Stříbrné Hory
Iveta Hájková
12.8.201928.8.2019ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 333 kB]
Maloobchodní prodejna a nájemní jednotka Počátky
Ing. František Mládek
12.8.201927.8.2019Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 465 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27. 8. 2019 do 12.00 hodin.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
9.8.201926.8.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v Třebíči na ulici Pražská - pracovní místo při přemístění kříže.
Ing. Jiří Macura
9.8.201926.8.2019Veřejná vyhláška Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF, 714 kB]
Oznámení o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se bude konat dne 16. 9. 2019 v 10:00 hod. v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Marcela Zezulková
8.8.20199.9.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 298 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti MADETA a.s. „Zařízení na úpravu a zpracování mléka, závod Pelhřimov“
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
7.8.201920.9.2019Právnička/právník (2 pozice - odbor školství, mládeže a sportu; oddělení právního a krajského živnostenského úřadu) [PDF, 405 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 9. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
7.8.201923.8.2019Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území vodního toku Pstružný potok
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Pstružný potok v úseku 0,000 – 15,400 říčního kilometru a dále téhož vodního toku v úseku 15,400- 19,347 říčního kilometru vše na území Kraje Vysočina
Složka dokumentů: Záplavová území
Ing. Radek Zvolánek
7.8.201922.8.2019Úřednice/úředník na úseku rozpočtu a financování odboru ekonomického [PDF, 435 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. 8. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
6.8.201917.9.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Neurologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.8.20192.9.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 209 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Budišov, obec Budišov, okres Třebíč.
Martina Vávrová
1.8.20192.9.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 215 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
1.8.20192.9.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 206 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
1.8.20192.9.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 234 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
1.8.20192.9.2019Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 177 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obec Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
31.7.20192.9.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 203 kB]
11. změna integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa“
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
30.7.201930.8.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 297 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti SELMA a.s., „Farma pro odchov a výkrm prasat – středisko Kamenice“
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
26.7.201926.8.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 268 kB]
Sklad kapalných hnojiv - sklolaminátové nádrže (změna záměru), Žatec
Ing. František Mládek
26.7.201926.8.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 260 kB]
Optimalizace provozu na provozovně Velké Meziříčí
Ing. František Mládek
23.7.20193.9.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.7.201923.8.2019Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 82 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Telč, obec Telč, okres Jihlava.
Martina Vávrová
23.7.201923.8.2019Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 209 kB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava.
Martina Vávrová
22.7.201922.8.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 257 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
22.7.201922.8.2019Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 212 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
22.7.201922.8.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 299 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti NORUNEX s.r.o., pro Zařízení intenzivního chovu drůbeže, farma Kožichovice.
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
19.7.201930.8.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.7.201928.8.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.7.201928.8.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.7.201928.8.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.7.201928.8.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 73 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.7.201928.8.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 73 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.7.201927.8.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 76 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Kardiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.7.20191.10.2019Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 1,2 MB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz.
Martina Vávrová
28.6.201931.12.2019Akční plán Kraje Vysočina [PDF, 19,3 MB]Kamila Váňová
26.6.201931.7.2020Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020, 2021 a 2022 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
26.6.201931.7.2020Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2018 [PDF, 198 kB]
Složka dokumentů: Závěrečné účty
Ing. Bc. Pavel Tulis
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 4 MB]
Složka dokumentů: Výroční zprávy
admin
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 901 kB]
Složka dokumentů: Výroční zprávy
admin
28.1.201928.2.2020Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2019Ing. Bc. Pavel Tulis
17.12.201831.3.2020Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 [PDF, 276 kB]
Oznámení na úřední desce
Složka dokumentů: Rozpočet 2019
Ing. Bc. Pavel Tulis
2.11.201831.12.2019Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2019 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2019 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková
1.2.20184.1.2030Postup pro vyřizování stížností správním orgánem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb [PDF, 387 kB]
Složka dokumentů: Informace pro veřejnost
Bc. David Talpa
9.3.20153.1.2020Zveřejnění záměrů na poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí - § 10c zákona
Složka dokumentů: Činnost
admin
9.3.20153.1.2020Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci - § 10d zákona
Složka dokumentů: Činnost
admin
20.2.2015Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák
10.11.201431.12.2020Celková architektura IS KrÚ [PDF, 95 kB]
Složka dokumentů: Činnost
admin

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 358097

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek