Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 6.12.2022

Řazeno sestupně Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.12.202220.1.2023Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v Havlíčkově Brodě na ulici Humpolecká v místě vjezdu a výjezdu vozidel ze stanice HZS Havlíčkův Brod z důvodu upozornění na výjezd zásahových vozidel
Bc. Lenka Mašterová
5.12.202221.12.2022Úřednice/úředník na úseku ekonomické agendy, kontroly a metodiky odboru zdravotnictví
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21. 12. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
2.12.20222.1.2023Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 196 kB]
Technologický vrt V-1, parc. č. 172, k. ú. Nové Veselí
Ing. František Mládek
2.12.20222.1.2023Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 197 kB]
Technologické vrty V1 a V2, parc. č. 659, 660, k. ú. Nové Město na Moravě
Ing. František Mládek
2.12.202214.12.2022Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2022 [PDF, 110 kB]
13. prosinec 2022
Petra Pospíchalová
1.12.20222.1.2023Oznámení o zahájení řízení o vydání integrovaného povolení doručované veřejnou vyhláškou
Zahájení řízení a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíkův Brod“ společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
1.12.202219.12.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 ve Stříbrných Horách od 7. 12. 2022 do 23. 12. 2022 z důvodu realizace stavby „I/19 Stříbrné Hory, oprava sesuvu svahu“
Bc. Matěj Petr
1.12.202219.12.2022Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání [PDF, 442 kB]
Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o zastavení řízení ve věci "Chodník podél silnice III/38810 v obci Věchnov" - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí potvrzuje
Složka dokumentů: Silniční hospodářství
Bc. Matěj Petr
30.11.202212.1.2023Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 134 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.11.20222.1.2023Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 197 kB]
Vrt pro TČ1 - parc. č. 226, k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
Ing. František Mládek
30.11.202216.12.2022VPS město Chotěboř s obcemi VI.Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová
30.11.202216.12.2022VPS město Chotěboř s obcemi V.Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová
30.11.202216.12.2022VPS město Chotěboř s obcemi IV.Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová
30.11.202216.12.2022VPS město Chotěboř s obcemi III.Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová
30.11.202216.12.2022VPS město Chotěboř s obcemi II.Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová
30.11.202216.12.2022VPS město Chotěboř s obcemi I.Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová
30.11.202216.12.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v Hamrech nad Sázavou z důvodu výstavby chodníku
Bc. Matěj Petr
30.11.202216.12.2022Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 147 kB]Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová
30.11.202216.12.2022Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 373 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení I/23 Stará Říše – Kasárna DSP, VD-ZDS, AD. Předmětem stavby je oprava stávající silnice I/23 v tomto úseku spočívající odfrézování asfaltových vrstev a pokládce nových asfaltových vrstev. V extravilánu bude provedena recyklace podkladních vrstev za studena.
Složka dokumentů: Silniční hospodářství
Ing. Jiří Macura
29.11.202230.12.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 172 kB]
Stáj pro výkrm skotu v k. ú. Krokočín (2. podání)
Ing. František Mládek
28.11.202210.1.2023Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 136 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Chirurgie( jednodenní péče)
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.11.20229.1.2023Úřednice/úředník na úseku správy realit/investic odboru majetkového
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 1. 2023 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba:
Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
28.11.202214.12.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce
„Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027“
Ing. Barbora Švíková
28.11.202214.12.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 405 kB]
Modernizace farmy - Litohošť
Ing. František Mládek
28.11.202214.12.2022Rozhodnutí [PDF, 244 kB]
Oplocení, Havlíčkův Brod, U Školy na pozemku parc. č. 3032/14 v katastrálním území Havlíčkův Brod.
Marcela Zezulková
25.11.202228.12.2022Záměr směny hmotného nemovitého majetku [PDF, 98 kB]
Záměr směny hmotného nemovitého majetku v k.ú. a obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
25.11.202228.12.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 162 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Crystal BOHEMIA, a.s. - výroba užitkového a domácenského skla“ ve Světlé nad Sázavou
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
25.11.202216.12.2022Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 [PDF, 260 kB]
Složka dokumentů: Rozpočet 2023
Ing. Pavla Benešová
25.11.202216.12.2022Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 [PDF, 405 kB]
Užší rozsah pro zveřejnění na úřední desce
Složka dokumentů: Rozpočet 2023
Ing. Pavla Benešová
24.11.202228.12.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 167 kB]
18. změna integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž 145, PSČ 582 56, pro zařízení: Asanační podnik Věž
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
23.11.202228.12.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 62 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Větrný Jeníkov.
Martina Vávrová
23.11.20229.12.2022Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 393 kB]
Přístavba k seníku na pozemku parc. č. 167+6/63 v k. ú. Žirovnice.
Marcela Zezulková
22.11.20224.1.2023Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 134 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.11.202223.12.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
22.11.20228.12.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 341 kB]
Průzkumný vrt k.ú. Malá Losenice, p.č. 1334
Ing. František Mládek
21.11.202222.12.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 199 kB]
Hlubinný geotermální vrt pro TČ – 1 vrt o hloubce 120 m, parc. č. 191/4, k. ú. Vlachovice u Rokytna
Ing. František Mládek
21.11.20227.12.2022Usnesení [PDF, 279 kB]
„Studentské koleje Vysoké školy polytechnické, Jihlava“
Marcela Zezulková
18.11.202219.12.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 155 kB]
Optimalizace provozu bioplynové stanice Jeřišno
Ing. František Mládek
14.11.202215.12.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 164 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
11.11.202212.12.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 167 kB]
15. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Metalurgie“ společnosti ŽĎAS, a.s.
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
10.11.202212.12.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 168 kB]
4. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Deemulgační stanice“ společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Složka dokumentů: Integrovaná prevence (IPPC)
Ivo Dobrianskij
9.11.202212.12.2022Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 78 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
9.11.202212.12.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 345 kB]
Technický vrt VT-1 pro primární okruh tepelného čerpadla p.č. 341/10, k.ú. Krucemburk
Ing. František Mládek
9.11.202212.12.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 416 kB]
Deponie stavebních a demoličních odpadů a odstavná plocha
Ing. František Mládek
7.11.202223.12.2022Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu [PDF, 359 kB]
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 u obce Česká Bělá
Bc. Matěj Petr
7.11.20228.12.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 71 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kochánov u Stránecké Zhoře, obec Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
7.11.20228.12.2022Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 57 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. a obec Oudoleň, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
7.11.20228.12.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Střítež u Jihlavy, obec Střítež, okres Jihlava.
Martina Vávrová
7.11.20228.12.2022Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 52 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, obec Bezděkov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
7.11.20228.12.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 80 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
7.11.20228.12.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 61 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Mrákotín u Telče, obec Mrákotín, okres Jihlava.
Martina Vávrová
7.11.20228.12.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 49 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Helenín, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
7.11.20228.12.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Babice u Okrouhlice, obec Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
7.11.20228.12.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 422 kB]
Hlubinný geotermální vrt pro TČ o hloubce 140 m, parc. č. 2904/2, k. ú. Město Žďár
Ing. František Mládek
2.11.202231.12.2023Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2023 [PDF, 59 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2023 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
31.10.202213.12.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 326 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Pneumologie a ftizeologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.10.20229.12.2022Výsledky výběrových řízení ze dne 26. 10. 2022 [PDF, 435 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.10.20228.12.2022Vyhlášení výběrového řízení
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.10.20228.12.2022Vyhlášení výběrového řízení
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.10.20228.12.2022Vyhlášení výběrového řízení
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.10.20228.12.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 327 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Kardiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.10.20227.12.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 325 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.10.20227.12.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 325 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.10.20227.12.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 325 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.10.20227.12.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 325 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.10.20227.12.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 326 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Vnitřní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.10.202231.12.2022Informace o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb [PDF, 125 kB]
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb dle § 59 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Složka dokumentů: Informace pro veřejnost
Bc. Lada Jílková, DiS.
15.6.202231.7.2023Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2021 [PDF, 258 kB]
Složka dokumentů: Závěrečné účty
Ing. Pavla Benešová
15.6.202231.7.2023Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2023, 2024 a 2025 [PDF, 261 kB]Ing. Pavla Benešová
22.2.20222.3.2023Výroční zpráva za rok 2021 [PDF, 713 kB]
Složka dokumentů: Výroční zprávy
admin
20.12.202131.12.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 [PDF, 273 kB]
Složka dokumentů: Rozpočet 2022
Ing. Bc. Pavel Tulis
11.11.202131.12.2022Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2022 [PDF, 59 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2022 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2020
Ing. Eva Neuwirthová
2.3.20202.3.2030Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů [PDF, 678 kB]admin
2.3.20202.3.2030Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [PDF, 712 kB]admin
1.2.20184.1.2030Postup pro vyřizování stížností správním orgánem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb [PDF, 222 kB]
Složka dokumentů: Informace pro veřejnost
Bc. David Talpa
9.3.20153.1.2050Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci - § 10d zákona
Složka dokumentů: Činnost
admin
9.3.20153.1.2050Zveřejňovací povinnost dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Složka dokumentů: Činnost
admin

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 399221

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies