Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny


 

Úvodní slovo

 

 
 

Vážení návštěvníci, 

vítám Vás na stránkách, věnovaných nakládání s odpady. Někomu se může zdát divné, proč mají mít odpadky vlastní web, co je na nich tak zajímavého. Nevěřili byste tomu, ale odpadové hospodářství je pestrou směsicí technologických procesů, logistických vazeb a sociálních aktivit, směřujících k jednomu cíli – systému nakládání s odpady, který vychází z principů udržitelného rozvoje, tzn. že je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí, ekonomicky zajímavý pro města a obce a přitom sociálně únosný pro občany.

Odpady jsou, bohužel, nedílnou součástí života naší společnosti. Naše webové stránky se zaměřují především na ty, které vznikají v našich domácnostech, tedy na odpady komunální. Za jejich sběr, využití a likvidaci zodpovídají ze zákona místní samosprávy, měli bychom si však uvědomit, že jsou věcí nás všech – obyvatel Vysočiny. 

Hierarchie nakládání s odpady má několik stupňů. Na prvním místě je snaha o předcházení odpadům, protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Pokud nějaký přesto vyprodukujeme, preferuje se materiálové využití, jehož podmínkou je co nejlepší třídění využitelných složek. K tomu slouží sběrná hnízda s kontejnery na tříděný odpad, sběrné dvory a třídící linky. Velkou výzvou je využití biologicky rozložitelných odpadů, jejichž potenciál lze vracet zpět do půdy formou kompostu nebo přeměnit na energii v bioplynových stanicích. 

Sebelepší síť zařízení ale nebude nic platná bez aktivního přístupu občanů. Nezapomínejme, že každý z nás ovlivňuje množství svých odpadů i to, zda je poctivě třídí. Koneckonců je to v našem zájmu, protože o co více odpadu vytřídíme, o to méně zaplatíme za likvidaci zbytku. Ten dnes ukládáme většinou na skládky, tím ovšem ohrožujeme životní prostředí a navíc plýtváme energií v odpadech obsaženou. Správným způsobem nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem je zpracování v zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) s výrobou tepla a elektrické energie – tak jako to dělají ve Švýcarsku, Dánsku nebo Švédsku, tedy v zemích, kde se energeticky využívá 50% komunálních odpadů. 


Vážení návštěvníci, 

je naší společnou zodpovědností postarat se o odpady, které všichni svojí každodenní činností vytváříme. Všechny nastíněné způsoby využití komunálních odpadů zahrnuje Integrovaný systém nakládání s odpady Kraje Vysočina (ISNOV). K jeho propagaci a informovanosti veřejnosti slouží tento webový portál, který Vám nabízí dokumenty ISNOV, zahraniční zkušenosti, zajímavé odkazy, mediální výstupy a také diskusní fórum. Těšíme se na Vaše dotazy, názory a připomínky, které mohou projekt ISNOV posunout o kus dále na cestě k vybudování moderního systému nakládání s odpady na vysoké evropské úrovni. Věřím, že společně to dokážeme!   

 
 
Zodpovídá: Ing. Martina Ferklová
Vytvořeno / změněno: 9.5.2012 / 9.5.2012
Informace vyžadují kontrolu

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Odpady Vysočiny
Počet návštěv: 35281
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek