Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Ochrana osobních údajů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Daňové příjmy obcí

 

 
 

Daňové příjmy obcí

Namátkovou kontrolou výkazů Fin 2-12M jsme zjistili některé nesrovnalosti v používání správných položek rozpočtové skladby při účtování daňových příjmů obcí.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem

Převodový účet státního rozpočtu u ČNB

Položka rozpočtové skladby

Daň z přidané hodnoty

1679

1211

Daň z příjmů právnických osob

641

1121

Daň z přijmu fyzických osob

 

 

v tom: daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

1660

1113

          daň z příjmu fyzických osob z podnikání – sdílená část

1652

1112

          daň z příjmu fyzických osob z podnikání – 30% motivace obcí

1628

1112

          daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část

2612

1111

          daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace

4634

1111

Daň z nemovitostí

633

1511

 

1111    Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Obce účtují daň odvedenou plátci, zaměstnavateli.

1112        Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.  Zahrnuje veškerou daň odvedenou  na základě daňových přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmů.

1113    Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů.

1121        Daň z příjmů právnických osob. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně z příjmů právnických osob za obce a za kraje.

1211    Daň z přidané hodnoty. Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty.

1511        Daň z nemovitostí. Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů.         

1122    Daň z příjmů právnických osob za obce.  Tato daň má zvláštní režim. Obce pouze na finanční úřad podávají přiznání k dani. Odvod daně a jeho vrácení zpět na obec proběhne pouze účetně. Obec neprovádí bankovní převody, ale v souladu se zákonem hradí tuto daň do vlastního rozpočtu. Ve výdajích se použije rozpočtová položka 5362 – Platby daní a poplatků.

 

Eva Šuláková, odbor ekonomický, telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.6.2005 / 28.6.2005

Počet návštěv: 33224
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek