Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 4. zasedání sportovní komise

19. listopad 2001
 

 
 

Zápis ze 4. zasedání Sportovní komise

Rady kraje Vysočina

ze dne 19. listopadu 2001

 

 

 

 

 

Přítomni:

-         5 členů sportovní komise – viz. prezenční listina

-         Mgr. Jaroslav Petřivý – tajemník sportovní komise

-         Mgr. Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana kraje Vysočina

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Projednání Fondu rozvoje kraje

4.      Program rozvoje kraje

5.      Diskuse a různé

6.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

            Jindřich Skočdopole, předseda sportovní komise, zahájil jednání a přivítal přítomné. Úvodem upozornil, že při organizaci tohoto setkání došlo k  nedopatření, na základě něhož členové komise neobdrželi pozvánku na toto jednání. Z tohoto důvodu se tajemník snažil v den konání komise telefonicky upozornit všechny členy na toto zasedání. Účastníci se shodli na tom, že musí dojít k řádnému prošetření tohoto nedopatření.

            Předseda dále přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.

            V průběhu tohoto bodu jednání se dostavila Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana pro oblast školství.

 

 

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

             Předseda krátce shrnul minulé jednání a pohovořil o problému s neomlouváním se některých členů komise při jejich neúčasti na jednání. Upozornil, že tento nedostatek je nutné odstranit.

            Před dalším bodem jednání předseda přítomné informoval o schůzce některých členů rady kraje s předsedy komisí, kde se mimo jiné jednalo také o změně plánu činností. V této souvislosti pohovořil o nově navrženém plánu činností.

            Proběhla krátká diskuse, jejímž vyústěním bylo, že návrh plánu činností sportovní komise na rok 2002 je možné předložit radě kraje ke schválení

 

 

 

 

 

3.      Projednání Fondu rozvoje kraje

                Mgr. Alena Štěrbová uvedla, že Fond rozvoje kraje (FRK), je vyjádřením volných finančních prostředků, které budou mimo rámec odborů KrÚ. Vysvětlila, že tyto finanční prostředky budou rozpouštěny na rozvojové projekty na základě konkrétních grantových programů.

            Předseda komise přítomné upozornil na předložený materiál „Návrh Sportovní komise Rady kraje Vysočina na grantový program v oblasti sportu a tělovýchovy pro r. 2002“, kde jsou navrženy ty aktivity, jejichž realizaci bude sportovní komise prosazovat.

            Rozpoutala se rozsáhlá diskuse nad tím, zda záběr grantových projektů není příliš velký. Členové komise se shodli na konstatování, že musí být zřejmé, že v případě možnosti získání dostatečného množství finančních prostředků je sportovní komise připravena realizovat konkrétní projekty.

 

 

Usnesení 004/04/01/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

ukládá

tajemníkovi sportovní komise předat návrh grantových programů RNDr. Miloši Vystrčilovi, prvnímu zástupci hejtmana kraje Vysočina a Mgr. Dušanovi Vichrovi, zaměstnanci oddělení strategického plánování KrÚ, nejpozději do 20. listopadu 2001

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0)

 

 

4.      Program rozvoje kraje

Předseda pohovořil o části finančního plánu Programu rozvoje kraje (PRK), který souvisí se sportem. Dále poznamenal, že sport jako takový nemá v PRKu své zastoupení, spíše je zmiňován v souvislosti s volnočasovými aktivitami. Na základě předloženého materiálu členové komise diskutovali nad různými zdroji financování aktivit obsažených v PRKu.

 

 

5.      Diskuse a různé

 

 

Úkol:

Předložit na jednání Rady kraje Vysočina možnost převzetí záštity nad některými sportovními akcemi radou kraje.

Odpovědnost: Mgr. Alena Štěrbová

 

 

Úkol:

Zaslat veškeré materiály předložené na tomto jednání sportovní komise těm členům, kteří se nemohli zúčastnit.

Odpovědnost: Zapisovatelka

 

 

 

 

 

 

6.      Závěr

            Jindřich Skočdopole poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání na pondělí 17. Prosince 2001 ve 14:00 hod. Zároveň také nastínil možnost výjezdních zasedání.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Jindřich Skočdopole, v. r.

          předseda Sportovní komise

Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 21. listopadu 2001: Hana Doležalová

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.11.2001 / 28.11.2001

Počet návštěv: 7205
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek