Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

 

 
 

Adresa

Vratislavovo náměstí 1

592 31 Nové Město na Moravě

tel.: 566 654 211 (pokladna), 566 654 223, 566 654 220

e-mail: pokladna@horackagalerie.cz

web: http://www.horackagalerie.cz/

 

Ředitelka

Věra Staňková

tel.: 735 703 406

e-mail:reditelka@horackagalerie.cz


Otevírací doba

duben - říjen

Út - Ne

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

listopad - březen
Út - Pá
9:00 - 17:00


So
9:00 - 13:00


Ne
14:00 - 18:00

O státních svátcích je galerie uzavřena.


Vstupné

Dospělí50 Kč
Děti od 6 let, senioři, studenti 20 Kč
Rodinné (2 dosp. + 2 děti do 15 let)   60 Kč
Senior pas 25 Kč
Skupiny (děti) za osobu10 Kč
Skupiny (studenti) za osobu20 Kč

Děti do 6 let, AMG, RG ČR,NPÚ - vstup volný. Dále vstup volný pro všechny návštěvníky ve vybrané dny v průběhu roku (např. Nova Civitas). Pro bližší informace doporučujeme sledovat webové stránky galerie.

Držitelé průkazu: ZTP, ZTP/P (vč. průvodce), ICOM, ICOMOS, UHS, PRESS, studenti škol uměleckého směru (AVU, VŠUP, SUPŠ) - 5 Kč

Fotografování 50 Kč, natáčení videokamerou 100 Kč.

SPOLEČNÁ VSTUPENKA muzeí a galerií zřizovaných krajem. Více zde.

 

Z historie galerie

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku na Vratislavově náměstí, který dal vystavět na sklonku 16. století Vilém Dubský z Třebomyslic. Budova byla v následujících stoletích několikrát poškozena a poté opravena, její konečná podoba v novorenesančním slohu je z roku 1874.

Založení Horácké galerie se datuje k dubnu roku 1964. První výstavní prostory se nacházely ve druhém patře dnešní radnice, stálá expozice byla instalována ve dvou sálech novoměstského zámku. V roce 1972 byl pro potřeby galerie získán celý zámecký areál.

Ve svém sbírkovém programu se galerie zaměřuje na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory pozůstalostí Jana Laudy, Josefa Mařatky, Vincence Makovského, Ladislava Martínka, Karla Pokorného, Jana Štursy a jiných autorů byly získány darem nebo odkazem umělců. Horácká galerie dnes svojí působností přesahuje hranice regionu.

Součástí sbírkového fondu je soustředěná kolekce hutního skla ze 60. a 70. let minulého století pocházející z produkce známé sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou.

Od roku 2001 je Horácká galerie příspěvkovou organizací Kraje Vysočina.

 

Sbírky

Sbírkový fond Horácké galerie obsahuje více než 10 000 uměleckých děl od konce 18. století až do počátku 21. století. Tento fond byl v minulosti získán zejména bezplatnými převody ze státních organizací, odkazy autorů, dary i nákupy. V současnosti je každoročně doplňován především nákupy a dary.

Tematicky jsou sbírky rozděleny na sbírku plastik, obrazů, hutního skla, kresby a grafiky, umělecké fotografie, historického nábytku a šperku. Jejich zpracování je provedeno v I. i ve II. stupni, je využíván počítačový program DEMUS, určený pro evidenci muzejních a galerijních sbírek.

 

Stálá expozice
Stálá expozice regionálního sochařství a malířství 20. století

V celém přízemí a několika místnostech 1. patra Horácké galerie se nachází stálá expozice s názvem Proměny krajiny a tvaru, která v širokém záběru představuje plastiky a obrazy z vlastních sbírek. Jsou zde svými významnými díly zastoupeni přední představitelé realistické linie moderního českého sochařství. Máte tedy jedinečnou možnost zhlédnout díla takových sochařů, jako byli například Vincenc Makovský, Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Pokorný, Jan Štursa a další. Plastiky a reliéfy těchto kmenových autorů chronologicky mapují počátky, doby zrání, vrcholy i pozdní fáze jejich umělecké tvorby. Instalace plastik je doplněna o obrazy malířů, kteří byli většinou celoživotně spjati s tímto regionem, ať už se zde narodili a žili nebo si ke zdejšímu kraji a lidem vytvořili během svého života vřelý vztah. I proto dnes můžeme obdivovat krásu horácké krajiny díky plátnům Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, Aloise Podlouckého a dalších.

 

V zámecké mansardě je možné shlédnout část z unikátního souboru hutních sklářských artefaktů,dokumentující produkci nedaleké škrdlovické sklárny. Autorsky jsou zde zastoupeni svými vzory Jaroslav Beránek, Jan Beránek, Jan Exnar, Jaroslav Svoboda, František Vízner, Jaroslav Wasserbauer a další.

 

Služby

  • galerijní knihovna s možností vyhledávání v on-line katalogu systému CLAVIUS
  • konzultace pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti historie umění a příbuzných oborech
  • studovna s možností prezenčního studia odborných časopisů a publikací
  • výtvarná dílna, umístěná přímo v budově Horácké galerie - aktuální nabídku programů pro školy i veřejnost je možné sledovat na webových stránkách galerie
  • doprovodné programy a komentované prohlídky ke stálým expozicím a krátkodobým výstavám, které jsou nabízeny všem věkovým skupinám návštěvníků
  • prodej publikací a drobných uměleckých předmětů
  • svatební obřady
  • pronájem prostor

exteriér

detail expoziceexpoziceexpozicedetail expozice

detail expozice

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 13.11.2020
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 52536
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek