Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 2. zasedání sportovní komise

17. září 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání sportovní komise

Rady kraje Vysočina

konaného 17. září 2001

 

Přítomni:

-         7. členů sportovní komise Rady kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Mgr. Jaroslav Petřivý – tajemník sportovní komise

 

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Program rozvoje kraje Vysočina – oblast sportu
 3. Příprava schůzky se zástupci sportovních organizací kraje Vysočina
 4. Diskuse a různé
 5. Závěr

 

1. Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

      Předseda komise Jindřich Skočdopole přivítal všechny přítomné. Pohovořil o cestovních náhradách. Všem přítomným rozdal smlouvy o užívání soukromého vozidla. Přítomní se dohodli, že všechny důležité dokumenty, vyplývající z této smlouvy, donesou na příští zasedání sportovní komise. Pan předseda poprosil přítomné, kteří by se snad nemohli účastnit dalšího zasedání, aby poslali tyto dokumenty k rukám Mgr. Petřivého, Zborovská 3, Jihlava.

Dále se dohodlo, že na příští komisi se vyplní cestovní příkazy zpětně za předešlá zasedání.

Pan předseda uvedl důležité údaje, které se uvádějí do cestovního příkazu:

cena pohonných hmot   29,70

opotřebení             3,30

Úkol: okopírovat prezenční listiny.

 

Kontrola zápisu z minulého zasedání byla provedena a zápis bez přijat bez připomínek. Zápis byl přijat bez připomínek.

 

 

2. Program rozvoje kraje Vysočina – oblast sportu

      Předseda pohovořil o Programu rozvoje kraje Vysočina. Předseda vyzval všechny přítomné, aby se vyjádřili k materiálu – Aktualizace Programu rozvoje kraje. Všichni souhlasili s názorem, že výše uvedený materiál málo je propracován, někde je obecný, někde zase až příliš konkrétní. Je proto nutno zaměřit se nato, aby nebylo něco opomenuto.

 

 

 

3. Příprava schůzky se zástupci sportovních organizací kraje Vysočina

            Předseda předal slovo Mgr. Petřivému. Ten podrobně pohovořil o připravované schůzce se zástupci sportovních organizací v kraji Vysočina. Termín schůzky byl stanoven na 15. října 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti RS ČSTV 2. patro, Rosického 6, Jihlava. Vyvstaly otázky koho pozvat. Mgr. Petřivý oslovil krajské zmocněnce a uložil jim poslat informace o jejich organizaci do 30. září. Mgr. Petřivý zdůraznil, že prozatím nemá tolik informací, aby vyvodil závěry. Pan předseda doporučil, aby byli pozváni zástupci Krajského sdružení ČSTV i 5 Okresních sdružení ČSTV.

            Přítomní se shodli, že při první takovéto schůzce je třeba pozvat víc zástupců organizací. Mgr. Petřivý vyjádřil souhlas s předsedou komise a konstatoval, že by se měly pozvat všechny sokolské ŽUPY.

            Členové komise se dohodli, že přesný počet lidí přenechají na tajemníkovi a předsedovi komise, až budou dostupné všechny materiály od krajských zmocněnců.

            Předseda se ještě zmínil o připravovaných bodech programu výše uvedené schůzky.

 1. Doplnit informace o jednotlivých sportovních organizacích.
 2. Projednat případnou spolupráci a její důležitost.
 3. Pohovořit o připravované akci Sportovec roku 2002.

 

 

4. Diskuse a různé

            Předseda krátce pohovořil o důležitosti spolupráce se zástupci sportovních organizací.

Vyzval všechny přítomné, aby sledovali důležité sportovní události a akce v našem kraji. Mgr. Petřivý na toto navázal a informoval o připravované akci Ministerstvem školství ČR s Ministerstvem vnitra ČR. Tato akce se bude konat pod záštitou asociace Národního programu rozvoje sportu pro všechny, jde o propagační kampaň v krajích. Tato akce se bude konat 14. - 27. června 2002.

Mgr. Petřivý toto uvedl, jako informaci.

 

 

5. Závěr

            Předseda poděkoval všem zúčastněným a připomněl informace o cestovních náhradách, o kterých se zmínil na začátku zasedání. A určil termín dalšího zasedání na 15. října 2001.

 

 

                                                                                                            Jindřich Skočdopole, v.r.

                                                                                                předseda sportovní komise

Rady kraje Vysočina

 

Zapsala: 24. září 2001 Šárka Polívková

 

 

 

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.9.2001 / 27.9.2001

Počet návštěv: 7656
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek