Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001


 

Bezpečnostní komise RK

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis za zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004

20. srpen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004

konaného dne 20. srpna 2004

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Petr Drdla

-         Ing. Vladimír Lysý

-         Ing. Josef Novotný (místopředseda)

-         Josef Sáblík

-         Ing. Karel Špaček

-         Karel Urban

-         Ing. Zdeněk Šálek (tajemník)

 

Hosté

-         Ing. Hana Strnadová (oddělení investiční, odbor majetkový)

-         Václav Blábolil (SÚS Pelhřimov)

-         Ing. Vladimír Matějka (SÚS Havlíčkův Brod)

-         Ing. Milan Plašil (SÚS Jihlava)

-         Antonín Švehla (SÚS Třebíč)

-         Ing. Jiří Kašpárek (SÚS Žďár nad Sázavou)

-         Ing. Ladislav Staněk (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství)

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání;

2.        Plán přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina na rok 2005;

3.        Rozpočtový výhled 2006 – 2008;

4.        Závěr.

 

1.        Zahájení jednání;

Místopředseda komise omluvil předsedu komise P. Pospíchala, představil nového vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství L. Staňka a přivítal přítomné.

Členové komise se v úvodu shodli, že bod č. 3 Rozpočtový výhled 2006 – 2008 bude projednán formou diskuse o novém systému zařazování akcí do zásobníku akcí (K. Špaček).

 

2.        Návrh rozpočtu silniční infrastruktury na rok 2005

Na výzvu místopředsedy komise J. Novotného stanovili zástupci SÚS kraje Vysočina pořadí důležitosti (viz příloha zápisu č. 1) jednotlivých akcí Plánu přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina na rok 2005.

V souvislosti s problematikou vlastnictví dálničních mostů (viz obec Speřice) přítomní podpořili vyvolání jednání na úrovni stát – kraj.

H. Strnadová podala návrh na zařazení průtahu silnice III/01926 Nová Cerkev (PE) do Plánu přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina na rok 2005. Po drobných úpravách byl plán přípravy a realizace staveb na rok 2005 schválen.

 

3.        Rozpočtový výhled 2006 – 2008

Přítomní pohovořili o systému zařazování akcí do zásobníku a tento bod dále pokračoval, dle úvodní dohody, diskusí o kriteriích zařazování akcí do zásobníku. K. Špaček představil návrh zpracování zařazování akcí do zásobníku. V souvislosti se stoupajícím počtem akcí (350 ‑ 400) pohovořil o nutnosti zavedení a obecné filozofii nového systému. Tento je řazen dle kriterií (intenzita, spolufinancování, napojení, dostupnost, území, příprava, spolupráce, bezpečnost, norma, životní prostředí, vazba, stavební stav, jiné vlivy), které rozvedl a specifikoval. Názorně předvedl práci s navrženým systémem v MS Access (viz příloha zápisu č. 2a – 2e).

Diskuse:

-         zavedením  systému v zásobníku se získá přehled o potřebách a možnostech;

-         jednotlivá kriteria systému; posoudí komise, odbor, rada;

-         cílová skupina tohoto systému; samosprávy, odbory kraje;

-         kvalita a potřebnost systému; možnost pravidelného hodnocení sítě a priorit;

-         aktualizace databáze a proměnné koeficienty; změny se promítnou do celého systému;

-         nutnost diskuse nad jednotlivými kriterii; pořadí změní účastníci svým přístupem;

-         odbornost a spravedlnost; místo chaosu a nesystému;

-         respekt tohoto systému bude záležet na jeho kvalitě.

 

Usnesení č 008/09/2004/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

podporuje

vznik a zavedení systému  zařazování silničních akcí do zásobníku ( dle návrhu Ing. Špačka ).

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy.

 

4.        Různé

V. Lysý vznesl dotaz na nákup vah pro vážení kamionů. Z. Šálek v souvislosti s touto problematikou informoval o tom, že kraj zatím o nákupu neuvažuje.

L. Staněk v této souvislosti dále informoval o vzájemném jednání s P. Pospíchalem, jehož závěrem je nutnost vážení kamionů a finanční investice do vzniku míst k vážení.

 

5.        Závěr

Místopředseda komise poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín a místo konání dalšího jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2004 budou stanoveny na pozvánce.

 

 

 

Josef Novotný v. r.

místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 20. srpna 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 24. srpna 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis za zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.8.2004 / 27.8.2004

Počet návštěv: 4889
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek