Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2004

12. červenec 2004
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2004

konaného dne 12. července 2004

 

 

Přítomno:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Josef Bulušek;

·        Mgr. Petr Kesl (místopředseda);

·        Mgr. Milan Šmíd (předseda);

·        Ing. Václav Štěpán;

·        Mgr. Alena Štěrbová.

 

Hosté:

·        RNDr. Kamil Ubr.

 

 

Schválený program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Grantové schéma pro opatření SROP 3.2

3.      Grantové schéma pro opatření OP RLZ 3.3

4.      Různé

5.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Předseda dále přednesl program jednání - ten byl v upravené verzi 5 hlasy schválen (vypuštěn bod 2. Připravované grantové programy kraje Vysočina). Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Grantové schéma pro opatření SROP 3.2

Kamil Ubr informoval o stavu zpracování Žádosti o grantové schéma v rámci opatření 3.2 SROP. Toto grantové schéma se týká pouze neinvestičních projektů a zahrnuje okruh žadatelů jako jsou obce, organizace zřizované obcemi nebo krajem a NNO. Osnovu této žádosti zpracovalo MMR a každý kraj si tuto žádost vypracovává sám.

Do zastupitelstva kraje bude předložena tato žádost a zastupitelstvo by mělo rozhodnout, zda se bude podílet na spolufinancování projektů ve výši 10 %. Na jednání rady kraje by měla být schválena žádost a na jednání zastupitelstva kraje by měla být v září schválena směrnice popisující procesy v kraji a příručka s instrukcemi pro žadatele.

 

Usnesení 030/07/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Žádost o grantové schéma v rámci Opatření 3.2 SROP a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit závazek ke spolufinancování v rámci uvedeného grantového schématu.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

3. Grantové schéma pro opatření OP RLZ 3.3

Kamil Ubr dále hovořil ke grantovému schéma pro opatření OP RLZ 3.3. K tomuto schématu nejsou ještě schváleny všechny dokumenty (např. operační manuál řídícího orgánu MPSV). Z tohoto důvodu je připraven pouze návrh grantového schématu, konkrétní žádost není ještě zpracována. MPSV žádá kraje o vyjádření, zda budou GS vyhlašovat.

U tohoto grantového schématu je odlišné financování. Po podepsání smlouvy kraje s MPSV, obdrží kraj do pěti dnů 25 % financí a poté, co kraj shromáždí veškeré účetní doklady k danému projektu, obdrží dalších 25 %.

 

Usnesení 031/07/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

návrh grantového schématu v rámci Opatření 3.3 OP RLZ a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit záměr vyhlášení grantového schématu

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

8. Různé

Petr Kesl informoval o proběhlém jednání přípravného zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) kraje Vysočina, které se uskutečnilo 24. 6. 2004. Pozváni byli všichni zastupitelé kraje Vysočina, zúčastnilo se jich jen několik.

Výboru bývá vytýkáno, že se zaměstnaností zabývá jen velmi málo. Proto navrhl, aby na jednání výboru byli zváni zástupci zaměstnavatelů a odborů. Na tomto návrhu se shodli všichni přítomní členové výboru a na další jednání bude přizván ředitel Úřadu práce Jihlava Ing. Jiří Hrdlička.

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání výboru č. 8/2004 byl stanoven na pondělí 6. září 2004 ve 13:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru zastupitelstva kraje dne 12. 7. 2004.

Zapsala Markéta Nováková dne 16. 7. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.7.2004 / 23.7.2004

Počet návštěv: 4779
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek