Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2003

12. prosinec 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2003

konaného dne 12. prosince 2003

 

Přítomni:

Členové komise:

-         PhDr. Josef Chalupa (předseda)

-         PhDr. Žofie Řádková

-         Mgr. Horymír Kubíček (tajemník komise)

Hosté:

-         Josef Sokolíček (starosta Nového Města na Moravě)

 

Program:

1.       Přijetí u starosty Josefa Sokolíčka – pohlídka rekonstruované radnice;

2.       Seznámení s problematikou památkové zóny (PhDr. Žofie Řádková);

3.       Prohlídka Palackého náměstí a Vratislavova náměstí – kostel sv. Kunhuty se sgrafity K. Němce, fara (sbírka M. Müllera), Horácké museum;

4.       Seznámení s problematikou místní kultury;

5.       Prohlídka Horácké galerie;

6.       Závěr.

 

1.       Přijetí u starosty Josefa Sokolíčka – pohlídka rekonstruované radnice;

J. Sokolíček, starosta města, přivítal přítomné na radnici v Novém Městě na Moravě.

J. Chalupa, předseda kulturní komise, přivítal přítomné a zahájil jednání Dle počtu přítomných konstatoval, že komise není usnášení schopná. Na základě této skutečnosti předseda upustil od plánovaného programu a další jednání probíhalo formou diskuse.

H. Kubíček informoval o:

-         aktuální situaci v kraji;

-         vyhlášení některých grantových programů („Volný čas 2004“)

-         grantovém programu „Edice Vysočiny“ – 82 žádostí, požadavek finančních prostředků ‑ 6 650 tis. Kč, 20 žádostí vyřazeno pro administrativní nesoulad. 62 žádostí velmi dobrých (1/4 – osobnosti kraje př.:Hašek, Březina apod., ¼ - tématika pohádek rodů apod., 2/4 – tématika obcí), 32 žádostí schváleno, rozdělená podpora 2 mil. Kč.

-         aktualizaci Programu rozvoje kraje. V této souvislosti vyzval přítomné ke stanovení prioritních cílů (1 – 6) a nejvýhodnějších možnostech financování (EU, kraj), které budou upřesněny na dalším zasedání kulturní komise.

Diskuse:

-         sbírka M. Müllera v prostorách místní fary;

-         finanční podpora státních organizací v kraji (př.: Kamenice nad Lipou, Žďár nad Sázavou, Telč apod.);

-         problematika přemístění sbírky p. Zrzavého z Telče do Okrouhlice, kde není vhodné zabezpečení;

-         novela zákona o kultuře;

-         síť jednotných muzeí – problematika oblasti Žďárska;

-         podpora nekomerčnosti galerií;

-         Centrální evidence sbírek;

-         možnosti dosahu na dotace grantových programů;

-         možnost založení městského muzea v Třešti;

-         oponentské posudky ke grantovým programům – minimální rozsah dvou stran ve formátu A4;

-         zařazení cestopisů do grantových programů;

 

Stanovisko komise:

Doporučení na vypsání dalšího obdobného grantového programu, zúženého na problematiku obcí a měst s vyloučením turistiky a volnočasových aktivit.

J. Sokolíček poděkoval za výpůjčku uměleckých děl od Kraje Vysočina.

J. Chalupa poděkoval přítomným za účast a pozval k prohlídce města.

 

2.       Prohlídka fary (sbírka M. Müllera), kostela sv. Kunhuty se sgrafity K. Němce a Horácké galerie.

Předseda komise, členové komise a host se zúčastnily prohlídky sbírky M. Müllera, kostela sv. Kunhuty, expozic a aktuálních výstav v Horácké galerii:

-         Marie Lacigová – knižní ilustrace;

-         Bořivoj Župa – Ateliér Radost;

-         Jiří Štourač – obrazy, kresby, ilustrace;

-         Jiří Samek – grafika.

 

Na základě minulých diskusí byly nepřítomní členové kulturní komise elektronicky požádáni o potvrzení souhlasu s výstavbou nové Krajské knihovny v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

 

PhDr. Josef Chalupa v. r.

předseda Kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání kulturní komise č. 6/2003 dne 12. 12. 2003.

Zapsala Kateřina Kubová dne 16. 12. 2003 na základě záznamu.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.12.2003 / 18.12.2003

Počet návštěv: 5316
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies