Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003

19. ráří 2003
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003

konaného dne 19. září 2003

 

 

Přítomno:      

-         7 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         RNDr. Martin Černý, odbor regionálního rozvoje KrÚ

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Grantový program Bydlete na venkově 2003

3.      Sběrači projektových záměrů

4.      Fond rozvoje venkova (pracovní název)

5.      Různé

6.      Diskuse, závěr

 

1. Zahájení

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 4. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2003 a přivítala všechny přítomné členy a hosty. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 3/2003 z 30. května 2003. Ing. Marie Černá  přednesla program 4. zasedání výboru regionálního rozvoje. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

2. Grantový program Bydlete na venkově 2003

            Ing. Černá předala slovo RNDr. M.Černému. RNDr. M.Černý seznámil členy výboru s obsahem předloženého materiálu, všem přítomným vysvětlil, že cílem programu je podpořit vytváření projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor ve vlastnictví obce na byty, případně výstavbu technické infrastruktury pro následnou bytovou výstavbu navazující na aktuální ÚPD (územní plány, regulační plány).

Dalším cílem tohoto programu je podporou výše zmíněných typů bytové výstavby na vesnicích a v místních částech měst zmírnit odliv venkovského obyvatelstva a pomoci tak odstranit deficit bytového fondu, snížit stávající zaostávání kraje v oblasti bydlení. 

Po té se rozvinula diskuse. Ing. J. Černý vznesl dotaz týkající se úspěšnosti předkládaných projektů do tohoto grantového programu v minulém roce a druhá část otázky se týkala celkového objemu finančních prostředků pro tento rok.. Ing. Černá odpověděla, že hlavním nedostatkem při podávání těchto projektů byly nevyřešené majetkové vztahy k pozemkům ze strany předkladatele. Pro letošní rok je do programu Bydlete na venkově alokováno 1.610.000,-.

 

USNESENÍ 018/04/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

„Grantový program Bydlete na venkově 2003“  ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

USNESENÍ 019/04/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

při násobku převisu opakování programu

 

3. Sběrači projektových záměrů - informace

                  RNDr. Černý upozornil, že dne 10. září byla uzávěrka přijímaní přihlášek na sběr projektových záměrů v kraji Vysočina. K dnešnímu dni eviduje odbor regionálního rozvoje (dále jen ORR) cca 300 přihlášek na sběr projektových záměrů. Přihlášky jsou v těchto dnech zpracovávány a výsledky včetně návrhů na dalšího postupu budou poskytovány na ORR.

V průběhu října se plánují školení pro tyto přihlášené zájemce, ukončené znalostními testy.

Po té byla otevřena diskuse.

 

4. Fond rozvoje venkova (pracovní název)

            RNDr. Černý vysvětlil, že v  textu vládního návrhu změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) je uvažováno s převody výdajů z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR na jednotlivé kraje. Jedná se zejména o dotace poskytované obcím na jejich rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (POV). V současné době je předběžně na rok 2004 počítáno s částkou v rozmezí cca 45 až 70 mil. Kč, která by byla vyčleněna na poskytování dotací obcím na území kraje Vysočina.

V předchozích letech zajišťovalo oddělení strategického plánování  administraci POV. Od roku 2004, pokud dojde ke schválení RUD v parlamentu, bude kraj Vysočina nakládat s těmito prostředky dle vlastních pravidel. V této souvislosti navrhujeme vytvoření Fondu rozvoje venkova, ve kterém by byla alokována tato částka, přičemž by byla rozdělena procentuelně na dvě části. Upozornil,  vzhledem k tomu, že přihlášky do POV jsou již podávány, navrhuje ORR postupovat u první části Fondu rozvoje venkova dle obdobných pravidel, které užívalo MMR pro rozdělování finančních prostředků, rok 2004 bude z tohoto hlediska rokem přechodným, který se bude řídit stávajícími pravidly z důvodu již podaných žádostí obcí. Druhá část by se používala na grantové programy zaměřené na venkovskou problematiku.

Po té byla otevřena diskuse.

 

USNESENÍ/020/04/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zřídit Fond rozvoje venkova

 

5. Různé

Ing. Černá navázala na 2. jednáni VRR ze dne 21. března, kdy byli členové seznámeni s jednáním se společností Promotion Factory ČR o rozvoji projektu tématického zábavního parku na Vysočině a předala slovo RNDr. Černému. RNDr. Černý seznámil přítomné s průběhem jednání, které se konalo dne 18. září v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina . Zástupci firmy jako zpracovatele potvrdili, že zábavní park bude situován poblíž dálnice D1. V současné době je posuzováno již několik konkrétních, vhodných lokalit v úseku  mezi 140 a 160 km, tj. na území ve východní části kraje mezi obcemi Velké Meziříčí  a Velká Bíteš.

V případě pokračujících jednání bude VRR průběžně informován.

 

6. Diskuse, závěr

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje. Termín dalšího zasedání bude prostřednictvím e-mailu včas upřesněn.

 

 

Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 19. září 2003

Zapsala: Lucie Tůmová dne 22. září /zápis pořízen na základě záznamu/

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.10.2003 / 23.10.2003

Počet návštěv: 5758
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek