Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kraj Vysočina podepsal memorandum o spolupráci s Masarykovou univerzitou

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a prorektor Masarykovy univerzity Jiří Hanuš podepsali 11. listopadu 2022 v Telči memorandum o spolupráci. Podpisu byli přítomni i náměstkové hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a Roman Fabeš, kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová a ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.
 

 
 

Podstatou memoranda je rozvoj spolupráce obou institucí v oblasti vzdělávání a prohlubování profesionálních znalostí a praktických dovedností studentů, účastníků vzdělávání a absolventů, zajištění odborných praxí a stáží, transferu technologií a popularizace vědy a výzkumu. Obě strany mají zájem v rámci svých možností rozvíjet a prohlubovat spolupráci, například v oblastech rozvoje Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči, při hledání a zpracování společných témat bakalářských, diplomových a doktorandských prací s praktickým využitím pro rozvoj území kraje nebo při hledání a přípravě studijních oborů s potenciálem průběhu výuky v Telči. „Masarykova univerzita disponuje v Telči svým centrem, které je přímo na náměstí. Toto místo má svou historii a génia loci a je v univerzitním zájmu, aby sloužilo nejen akademikům a studentům univerzity, ale aby bylo otevřeno spolupráci s Krajem Vysočina. Uzavřené memorandum není jen proklamací, ale vyjádřením zájmu Masarykovy univerzity o prohloubení kontaktů v rámci vědeckého poznání, výuky a rozmanitých projektů. Jsem přesvědčen, že některých cílů se dá dosáhnout pouze vzájemnou kooperací, která znamená i obohacení všech zúčastněných,“ uvedl Jiří Hanuš, prorektor pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity.

 

Právě v tomto směru spatřuje vedení Kraje Vysočina velkou příležitost. „Pracoviště Masarykovy univerzity v Telči vidíme jako ideální pro případné budoucí vzdělávání, například pedagogických pracovníků. Je to dobrá lokalita pro pořádání vzdělávacích akcí, pracovních jednání, seminářů, konferencí a organizaci obdobných činností nejen pro akademiky, ale i pro studenty,“ říká náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Masarykova univerzita není jedinou vysokou školou, se kterou Kraj Vysočina uzavřel memorandum o spolupráci. Dalším klíčovým partnerem Kraje Vysočina v oblasti vzdělávání, výzkumu i rozvoje místní komunity je Vysoká škola polytechnická Jihlava. Kraj Vysočina má legitimní potřebu podporovat projekty vysokých škol, jejich investiční i vědecké aktivity.

 

„Spolupráci s partnery z akademické sféry vnímám jako nezastupitelnou z pohledu rozvoje regionu, především pokud jde o přípravu kvalifikovaných odborníků pro regionální trh práce a podporu výzkumu, vývoje a inovací, včetně uplatňování jejich výsledků v praxi, což jsou zásadní předpoklady pro vyvážený růst a konkurenceschopnost regionu,“ uzavřel hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.


podpispodpis memoranda

 • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.11.2022 / 11.11.2022

Počet návštěv: 758
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies