Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Lidí s autismem přibývá. Vysočina chce více zohledňovat jejich „pravidla“

Celkem šest organizací v regionu se zapojí do dalšího projektu podporujícího začleňování osob s mentálním postižením, které může být v kombinaci i s tělesným nebo smyslovým, anebo osob s poruchami autistického spektra do běžné společnosti. „Cílem je mimo jiné zvýšit informovanost veřejnosti o problematice autismu, pomoci rodičům pečujícím o děti i dospělé s touto diagnózou se vzděláváním, rozvojem a také jim umožnit sdílení zkušeností a poznatků včetně nutné regenerace. Velká část projektu bude věnována vzdělávání profesionálních pečovatelů, jejich motivování, dále i nastavení sítě služeb pro lidi s autismem, rozšíření poradenství,“ uvedl Jan Tourek, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
 

 
 

Zásadním výstupem speciálního bude také ověření, zda v transformovaných zařízeních pracovníci nerozhodují za klienty víc než je nezbytné, jestli neporušují jejich soukromí nebo zda je přirozeně podporují, aby mohli naplňovat své zájmy a plány, lépe se sžít s místní komunitou a najít si v ní své místo.

 

Tříletý dobře promyšlený harmonogram nových aktivit posune dosud realizovaný krajský plán o velký kus dopředu. „Hodně si slibujeme od nastavení sítě služeb, aby měla všechny články, které lidi s PAS potřebují v různých obdobích života od rané péče, přes dostupnost zdravotních služeb, vhodně upraveného vzdělávacího systému, poradenství, denních stacionářů i pobytových služeb. Předpokládáme lepší nastavení článků pro nižší věkové kategorie, což sníží pozdější nároky na drahé pobytové a ambulantní služby pro dospělé. V tomto ohledu bude zásadní zajištění funkčnosti tzv. multidispciplinárního týmu. Spolupráce v tomto formátu teprve začala a musí se ještě rozvíjet. Ovlivňuje ji i specifické složení týmu, které vyžaduje velký rozsah spolupráce a překonání bariér mezi odvětvími. V ideálním případě v něm bude zapojeno několik druhů sociálních služeb, speciální školství, běžné školy a školská poradenská zařízení i zdravotnické instituce – např. dětští lékaři, neurologové, dětští psychiatři, kliničtí psychologové,“ popisuje hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.


Speciální pozornost bude v rámci projektu věnována i promítnutí potřeb lidí s PAS do urbanistických a architektonických studií speciálních zařízení, která se budou v dlouhodobém horizontu stavět nebo přestavovat. Závěry budou k dispozici i rodinám, které se rozhodnou upravovat svá bydlení. „Musí jít o propojení práce architektů s těmi, kteří rozumí tomu, jak budoucí obyvatelé těchto objektů vnímají podněty – co je ruší, co je uklidňuje, co pro ně představuje překážky. Taková spolupráce tu byla i při projektování stávajících krajských transformovaných domků, ale další stavby budou připravovat noví projektanti, kteří už budou mít v ruce návodný dokument. Když budou čerpat z metodické studie, vyhneme se v dalších stavbách všichni chybám a použijeme, co se osvědčilo,“ říká Jan Tourek s tím, že Vysočina chce mít k dispozici koncept bydlení, který se na základě znalosti života autistů vyhýbá prvkům, které jim stěžují život a zavádí prvky, které jim ho usnadňují - potřebují například jasné rozdělení svého pokoje na zóny – odpočinková, pracovní, hrací a úložná, podle vykonávaných aktivit.

 

Kraj do výše uvedeného evropského projektu Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina zapojil 6 vlastních organizací - Domov ve Zboží, Domov Černovice-Lidmaň, Domov Háj, Domov bez Zámku Náměšť nad Oslavou, Domov Jeřabina Pelhřimov, Domov Kamélie Křižanov. „Tyto organizace se starají o 658 klientů s mentálním a kombinovaným postižením.  42 z nich je s diagnózou PAS nebo PAS+ tj. s chováním náročným na podporu – vyžadují velkou pozornost personálu. Metodické materiály mohou využít i denní stacionáře a další služby, které kraj nezřizuje a kteří pečují o více než 230 dalších klientů s tímto onemocněním,“ dodává Jan Tourek.

Kraj Vysočina patří v rámci České republiky k velice progresivním regionům pokud jde o začleňování osob s vyšší mírou nutné péče do běžné společnosti. Jako první začal transformovat sociální zařízení, nabídl klientům ústavů možnost bydlet mimo ústavní péči, podporuje jejich individuální schopnosti a motivuje je k začlenění do běžné společnosti.

 

 • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.11.2022 / 10.11.2022

Počet návštěv: 239
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies