Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Porada kontrolorů měst k finanční kontrole ve veřejné správě

V úterý 25. října 2022 se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě konala po tříleté přestávce pracovní porada s kontrolory měst s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. Hlavním cílem porady byla vzájemná výměna poznatků a zkušeností z kontrol hospodaření příspěvkových organizací.
 

 
 

„Důležitost finanční kontroly ve veřejné správě je často nedoceňována. Vzhledem k tomu, že příslušný zákon je v platnosti již 20 let, je přirozené, že v současné době již neodpovídá praktickým potřebám orgánů veřejné správy a jeho uplatňování je v některých situacích problematické,“ zdůrazňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný, který má oblast veřejnosprávních kontrol prováděných u krajských příspěvkových organizací ve své gesci.

 

Jedním z bodů programu pracovní porady bylo seznámení se s projektem „Posílení řízení a kontroly veřejných financí“, který od roku 2021 realizuje Ministerstvo financí za účasti zahraničních odborníků. Projekt je financován z fondů EHP a  Norska a jeho výstupem má být v polovině roku 2023 předložení návrhu věcného záměru nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

 

Kontroloři z oddělení veřejnoprávní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dále informovali na poradě přítomné zástupce městských úřadů o provádění veřejnosprávních kontrol v letech 2020 až 2022 a o konkrétních zjištěních z kontrol hospodaření příspěvkových organizací kraje. Hlavní pozornost účastníků porady se soustředila na finanční rizika v hospodaření organizací vyplývající z nefunkčnosti nebo přímo selhání nastaveného vnitřního kontrolního systému. Kontroloři se shodli, že formální plnění povinností osob odpovídajících za řídící finanční kontrolu, zejména příkazců operací, ve svém důsledku vede k neúčelnému, nehospodárnému  a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky a v některých případech až k neoprávněným transakcím na bankovních účtech nebo při výběrech hotovostí z pokladny.


 • Michal Ňachaj, odbor kontroly
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.10.2022 / 27.10.2022

Počet návštěv: 362
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies