Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Propagace a značení zvláště chráněných území v Kraji Vysočina

Propagace a značení zvláště chráněných území v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina získal v rámci Operačního programu 2014–2020 dotaci ve výši 1 861 759 korun na zajištění realizace projektů s názvem Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP a Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina.
 

 
 

„Díky těmto projektům bylo na území 10 přírodních rezervací, 23 přírodních památek a 22 evropsky významných lokalit v péči Kraje Vysočina instalováno celkem 83 informačních panelů. Informační panely slouží k propagaci a informovanosti veřejnosti o chráněných lokalitách na území Kraje Vysočina. Obsahem informačních panelů je především interpretace předmětů jejich ochrany a dalších přírodních hodnot s uvedením ochranných podmínek,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Z projektu „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“ bylo dále instalováno celkem 189 prvků značení na území 22 evropsky významných lokalit. Prvky značení nesou informaci o kategorii zvláště chráněného území, tzn. označení „evropsky významná lokalita“, příp. kombinace „přírodní rezervace“ či „přírodní památka“, nebo „smluvně chráněné území“ a „evropsky významná lokalita“ s malým státním znakem České republiky, pokud je evropsky významná lokalita zároveň přírodní rezervací, přírodní památkou, nebo smluvně chráněným územím. Prvky značení jsou standardně umisťovány na přístupové komunikace a jiná vhodná místa při hranicích těchto území.


„Kvalitním značením zákonem chráněných přírodních lokalit Kraj Vysočina plní svou zákonnou povinnost a upozorňujeme občany a návštěvníky kraje na výjimečné lokality v jejich okolí a zároveň je informujeme o tom, čím jsou tyto lokality výjimečné,“ upozorňuje Pavel Hájek s tím, že popularizaci lokalit zajišťuje Kraj Vysočina mimo jiné i cestovatelskou a fotografickou soutěží s hodnotnými odměnami s názvem Vysočinou za přírodou“. Informace o soutěži jsou dostupné na https://storymaps.arcgis.com/stories/976bd2c4a2684b0e85777c263c6de259


Foto: radní Pavel Hájek

chráněná území

chráněná území

 

 • Více informací Denisa Švengrová, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 564 602 516, email: Svengrova.D@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.10.2022 / 27.10.2022

Počet návštěv: 368
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies